Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Waterstaat / Kaarten en tekeningen DUBBELEN

4.WCA-DUB
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2000
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.WCA-DUB
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2000

CC0

Periode:

1681-1982
merendeel 1814-1940

Omvang:

6163 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Het archief bevat kaarten en tekeningen, gedrukt en in manuscript.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de dubbelen van het archief 4.WCA Ministerie van Waterstaat: Kaarten- en Tekeningenarchief (1681) 1814-1940 (1982).

Archiefvormers:

  • Generale directie van Waterstaat, bruggen en wegen, 1814-1815.
  • Ministerie van Waterstaat en publieke werken, 1815-1819.
  • Minister van staat, voorlopig belast met het beheer der wegen en de dienst der mijnen, 1820.
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Waterstaat: centrale administratie van de waterstaat, afd. wegen en bruggen, afd. personeel van de waterstaat, afd. rivieren en droogmakerijen, afd. zeewerken, afd. landsgebouwen, 1820-1823.
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken (Onderwijs en Waterstaat), administratie van Waterstaat, wegen en publieke werken, 1823-1829.
  • Ministerie van Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën, afd. Waterstaat, 1830-1831.
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken, 3e afd. Waterstaat, 1831-1877
  • Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 1877-1905
  • Ministerie van Waterstaat, 1906-1945

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in