Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Vosmaer / Kaarten

4.VMF
M. Kok, D.J. Kortlang
Nationaal Archief, Den Haag
1988
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.VMF
Auteur: M. Kok, D.J. Kortlang
Nationaal Archief, Den Haag
1988

CC0

Periode:

1689-1957

Omvang:

48 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, enkele kaarten zijn beschreven in het Frans.

Soort archiefmateriaal:

het archief bevat manuscriptkaarten en gedrukte kaarten, tekeningen en letterproeven.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Een belangrijke manuscriptkaart in dit archief is de "Nieuwe en Acurate Geographische en Hydrographische Caart van het Eyland Groot Java (...), vervaardigd door C.A. van Leupken rond 1765. Op deze manuscriptkaart staan ontdekkingstochten uit de jaren 1678-1740. Van de hand van Radermacher zelf is de beschrijving van een zeereis van Texel naar Batavia in 1768, inclusief een toelichting bij kustprofielen. Een gedrukte kaart van de zuidpool uit 1772 is mogelijk door kapitein Cook aan Radermacher op de Kaap geschonken toen hij daar eind 1771 verbleef

Archiefvormers:

  • Vosmaer, familie
  • Radermacher, Jacobus Cornelis Matheus (1741-1783)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

De door Jacobus Cornelis Matheus Radermacher nagelaten kaarten en tekeningen, met enkele prenten en geschreven stukken, bevonden zich in drie portefeuilles.

De inhoud lijkt vrijwel geheel door de werkzaamheden en belangstelling van Radermacher bepaald, al is het waarschijnlijk dat na hem nog stukken aan de inv.nrs. 849 en 850 van de collectie werden toegevoegd. Van systematiek daarin is nauwelijks sprake, van volledigheid in het geheel niet.

De belangrijkste leidraad in de vorming van dit bestand lijt Radermachers betrokkenheid bij de wetenschappelijke ontwikkelingen in zijn tijd, vooral die van de geografie en kartografie ( Zie inv.nr. 848 volgnrs. 8, 37-40 ).

Hij gaf die interesse vorm als oprichter van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in 1778. Zijn publicaties in de Verhandelingen van dit genootschap steunden mede op eigen waarnemingen ( Zie inv.nr. 848 volgnr. 10 en waarschijnlijk ook 849.10 ); bovendien gebruikte hij recent verkregen materiaal als basis daarvoor ( Zie inv.nr. 848 volgnr. 15 ). Ook bij zijn werkzaamheden die de maritieme toegankelijkheid, defensie en inrichting van Batavia betroffen heeft hij kaarten gemaakt, doen maken en verzameld ( Zie noot 2 en inv.nr. 848 volgnrs. 5,6, en 17 ). De aanwezigheid van kaarten van Reinier de Klerks landgoed Grogol ( Inv.nr. 848 volgnr. 9 en inv.nrs. 849.15 en 849.17 ) is wellicht te verklaren uit het feit dat diens nalatenschap overging naar Radermachers zoon.

Deze drie portefeuilles zijn van belang als aanvulling van de in het Nationaal Archief berustende kaarten, afkomstig uit het VOC-archief ( In dit verband is vooral inv.nr. 848 volgnr. 15 van belang, een to nu toe onbekende manuscriptkaart, waarop de ontdekkingstochten gedaan in de periode 1678-1740 staan aangegeven. ); daarnaast vromen zij vermoedelijk een belangrijke bron voor het onderzoek naar wetenschappelijke invloeden op het laat 18e eeuwse koloniaal bestuur in Batavia. Daartoe zou de relatie van deze verrzameling met het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen nader onderzocht moeten worden.

De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in