Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

RGD / Tekening Rijksgebouwen

4.RGD
J. Faber
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.RGD
Auteur: J. Faber
Nationaal Archief, Den Haag
1992

CC0

Periode:

1763-1957
merendeel 1824-1950

Omvang:

2771 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Er is een korte samenvatting in het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bevat plattegronden, bestekken, tekeningen en foto’s van gebouwen beheerd door de Rijksgebouwendienst in Nederland. Alle tekeningen uit de inventaris van koninklijke paleizen, landsgebouwen (ook in Brussel), scholen, kazernes, ziekenhuizen, post- en telegraafkantoren, gevangenissen en gerechtshoven zijn op microfiche gezet. Een beperkt aantal tekeningen zoals aanzichten en revisietekeningen zijn bewaard gebleven en in een aparte lijst opgenomen. Het archief is verdeeld in dat van de architect en de bouwkundig ambtenaar – met het uitgebreide objectenarchief (gerangschikt per gemeente), een rubriek met een foto- en bestekkenverzameling en stukken die geen betrekking hebben op in beheer zijnde objecten. Daarnaast is er het archief van de constructeur – ook met objecten gerangschikt op gemeente, ook een enkele Franse. Dan volgt het persoonlijk archief van H. de Lussanet de la Sablonière. Er zijn indices op persoonsnaam en op zaak en gebouw.

Archiefvormers:

 • Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) / Rijksgebouwendienst 1763-1940
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Onderwijs en Waterstaat / Afdeling C / Administratie van Waterstaat, Wegen en Publieke Werken 1823-1829
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Waterstaat en Publieke Werken / Afdeling C / Administratie van Waterstaat, Wegen en Publieke Werken 1820-1823
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken / 3e Afdeling Waterstaat 1831-1877
 • Ministerie van Financiën / Afdeling Rijksgebouwen 1922-1935
 • Rijksbouwmeester voor de Landsgebouwen in het Tweede District 1919-1923

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Er is besloten een reconstructie te maken van de situatie waarin het archief zich bevond voor de decentralisatie van de dienst in 1957: een ordening op plaats/gemeente en adres.

Het archief is opgebouwd uit twee grote groepen: het archief van de architect en de bouwkundig tekenaar (nu ontwerpgroep), en het archief van de constructeur. Andere afdelingen hebben geen historisch tekeningenarchief of het bevindt zich bij de architect. De bestekken en fotoverzameling zijn (niet overal) aangetroffen bij de ontwerpgroep, zodat deze verzamelingen in de inventaris daarbij zijn opgenomen. Het is mogelijk dat de ontwerpgroep constructietekeningen heeft gebruikt en deze tussen de andere stukken heeft bewaard. In de inventaris is dit ongewijzigd overgenomen, zodat ook in het archief van de architect constructietekeningen kunnen voorkomen. Het constructiearchief bevat het deel dat vanaf 1924 tot 1940 is opgebouwd door de constructieafdeling van de Centrale Directie. De constructieafdelingen van de regionale directies hebben altijd gebruik gemaakt van kopieën afkomstig uit dit archief. De beschrijvingen zijn gemaakt met behulp van de terminologie voor grafische archivalia( Nederlands Archieven blad 93 (1989). ).

De beschrijvingen zijn opgebouwd uit:

 • adres en object (voor de duidelijkheid uit de beschrijving gelicht)
 • redactie en onderwerp [tekening = technische tekening]
 • schaal en datum
 • omvang

Het ontwikkelingsstadium is bewust uit de beschrijving gelaten. Het is ondoenlijk om dit van alle bladen te achterhalen en om dit op een overzichtelijke wijze in de beschrijving te verwerken. Dat bij het ontstaan van het archief het ontwikkelingsstadium volledig veronachtzaamd is, heeft tot deze beslissing bijgedragen. Men heeft de minuut als expeditie behandeld enzovoort.( Gebruikelijk was dat men eerst op dik papier tekende. Deze tekening werd vervolgens gecalqueerd (later ging men er toe over onmiddellijk op transparant papier te tekenen). Van de calque werden (en worden) de kopieën vervaardigd. De kopieën dienden voor verzending, maar werden ook als werktekening gebruikt. De originelen werden in het archief bewaard en slechts de calque of een nieuwe calque (vandaag de dag een acute) werd bijgewerkt. Deze werkwijze raakte snel in het ongerede, temeer daar niet werd ingezien waarom een oude situatie in kaart moest blijven. ) Verder is, uiteraard, de inventaris als een inventaris van dossiers te beschouwen, met verschillende stukken die dezelfde zaak betreffen.

Het dossierarchief van de RGD (anno 1992 nog semi-statisch archief), met retro-acta teruggaand tot ca. 1815, is op soortgelijke wijze toegankelijk gemaakt. In de inventaris die daarvan gemaakt is, staan overigens slechts object en looptijd van de stukken vermeld.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in