Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

RGD / Tekening Rijksgebouwen

4.RGD
J. Faber
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.RGD
Auteur: J. Faber
Nationaal Archief, Den Haag
1992
CC0

Periode:

1763-1957
merendeel 1824-1950

Omvang:

2764 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Er is een korte samenvatting in het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bevat plattegronden, bestekken, tekeningen en foto’s van gebouwen beheerd door de Rijksgebouwendienst in Nederland. Alle tekeningen uit de inventaris van koninklijke paleizen, landsgebouwen (ook in Brussel), scholen, kazernes, ziekenhuizen, post- en telegraafkantoren, gevangenissen en gerechtshoven zijn op microfiche gezet. Een beperkt aantal tekeningen zoals aanzichten en revisietekeningen zijn bewaard gebleven en in een aparte lijst opgenomen. Het archief is verdeeld in dat van de architect en de bouwkundig ambtenaar – met het uitgebreide objectenarchief (gerangschikt per gemeente), een rubriek met een foto- en bestekkenverzameling en stukken die geen betrekking hebben op in beheer zijnde objecten. Daarnaast is er het archief van de constructeur – ook met objecten gerangschikt op gemeente, ook een enkele Franse. Dan volgt het persoonlijk archief van H. de Lussanet de la Sablonière. Er zijn indices op persoonsnaam en op zaak en gebouw.

Archiefvormers:

  • Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) / Rijksgebouwendienst 1763-1940
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Onderwijs en Waterstaat / Afdeling C / Administratie van Waterstaat, Wegen en Publieke Werken 1823-1829
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Waterstaat en Publieke Werken / Afdeling C / Administratie van Waterstaat, Wegen en Publieke Werken 1820-1823
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken / 3e Afdeling Waterstaat 1831-1877
  • Ministerie van Financiën / Afdeling Rijksgebouwen 1922-1935
  • Rijksbouwmeester voor de Landsgebouwen in het Tweede District 1919-1923

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Relatie tekening-geschreven bron/aanwezige registratuurkenmerken

Aan de hand van twee tekeningen zal een aanwijzing worden gegeven hoe met de aanwezige registratuurkenmerken verder onderzoek plaats kan vinden.

Als eerste voorbeeld is een tekening genomen van het Tweede Kamercomplex (inv. nr. 423) tekeningen behorende bij het voorstel om gedurende het zomerreces verf- en verguldwerk te doen verrichten, [ca. 1:20], 1892.

In de linkerbovenhoek van het blad staat: Ad 4 juli 1892 N37 WIIIa.

W = Departement van Waterstaat, afdeling Waterstaat IIIa, Landsgebouwen.

Inventaris 2.16.1 van het archief Waterstaat A/I-IIIB 1878-1905 (Schaarsbergen 1979);

Hier staat op pagina 3 de dossierlijst. Nr. 353 is het dossier landsgebouwen. Inv. nr. 2264 is de nummerlijst met indicateur. Hierin is 4 Juli nr. 37 snel gevonden. Vermeld staan de diverse stukken, die dit onderwerp aangaan met een korte inhoudsweergave. Bij 4 juli staat het verzoek aan de minister; bij 13 juli de reactie hierop. In het dossier zelf, inv. nr. 1814 (pagina 56 van de inventaris): 1892 februari-1892 juli zijn de stukken eveneens snel te vinden. Bij de stukken is een offerte van de schilder van februari 1892 gevoegd. Zoals uit de bijgevoegde pagina uit de indicateur blijkt, wordt de onderzoeker ook naar andere stukken verwezen.

Een tweede voorbeeld, eveneens uit 1892, is een tekening van meubilair voor het laboratorium voor anorganische chemie en gezondheidsleer te Utrecht (inv. nr. 1317): ontwerp- en werktekeningen voor het vervaardigen, J. van Lokhorst, [J.J. Schlieker], 1:1-1:40, 1892.

In de linker bovenhoek van het blad staat: Bijl. 1418/'92 KW.

KW is de 6de afdeling van het Departement van Binnenlandse Zaken (1875-1918). De tekening is de bijlage bij 1418, 1892.

In het inventaris van het archief van de afdeling (2.04.13 Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Afdeling Kunsten en Wetenschappen 1875-1918, J.A.A. Bervoets, Den Haag 1985) staat op p. 72 de agenda:

inv. nr. 43 januari- 4 juli 1892 nr. 1-1605 (inv. nr. 105 is een index waarmee gewerkt had kunnen worden indien er geen verwijzing op de tekening was voorgekomen). Bij nr. 1418 staat een korte beschrijving van de inhoud van de stukken. Heel belangrijk hierbij is de verwijzing naar andere plaatsen in het archief waar nog meer materiaal voorhanden is. Voorts staat op p. 115 van de inventaris stukken betreffende de taak, hoofdstuk 2 zorg voor gebouwen, inv. nr. 476: het laboratorium Sterrenbosch (enz.) 1890-1906, waarin zich feitelijk de geschreven stukken bevinden.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in