Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

RGD / Tekening Rijksgebouwen

4.RGD
J. Faber
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.RGD
Auteur: J. Faber
Nationaal Archief, Den Haag
1992

CC0

Periode:

1763-1957
merendeel 1824-1950

Omvang:

2771 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Er is een korte samenvatting in het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bevat plattegronden, bestekken, tekeningen en foto’s van gebouwen beheerd door de Rijksgebouwendienst in Nederland. Alle tekeningen uit de inventaris van koninklijke paleizen, landsgebouwen (ook in Brussel), scholen, kazernes, ziekenhuizen, post- en telegraafkantoren, gevangenissen en gerechtshoven zijn op microfiche gezet. Een beperkt aantal tekeningen zoals aanzichten en revisietekeningen zijn bewaard gebleven en in een aparte lijst opgenomen. Het archief is verdeeld in dat van de architect en de bouwkundig ambtenaar – met het uitgebreide objectenarchief (gerangschikt per gemeente), een rubriek met een foto- en bestekkenverzameling en stukken die geen betrekking hebben op in beheer zijnde objecten. Daarnaast is er het archief van de constructeur – ook met objecten gerangschikt op gemeente, ook een enkele Franse. Dan volgt het persoonlijk archief van H. de Lussanet de la Sablonière. Er zijn indices op persoonsnaam en op zaak en gebouw.

Archiefvormers:

 • Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) / Rijksgebouwendienst 1763-1940
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Onderwijs en Waterstaat / Afdeling C / Administratie van Waterstaat, Wegen en Publieke Werken 1823-1829
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Waterstaat en Publieke Werken / Afdeling C / Administratie van Waterstaat, Wegen en Publieke Werken 1820-1823
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken / 3e Afdeling Waterstaat 1831-1877
 • Ministerie van Financiën / Afdeling Rijksgebouwen 1922-1935
 • Rijksbouwmeester voor de Landsgebouwen in het Tweede District 1919-1923

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

In 1992 is het tekeningenarchief , bestaande uit 36.000 bladen, gemicrofilmd. De Rijksgebouwendienst ging akkoord met het overzetten van de tekeningen op een nieuwe drager. Deze oplossing gaf de mogelijkheid om veel tekeningen (originelen) te vernietigen zonder informatie kwijt te raken. Voor deze oplossing is bewust gekozen om de ingewikkelde discussie van vernietigen van tekeningenarchieven voor te zijn. De discussie is met name lastig, omdat voor restauratie- of wederopbouwwerken ieder detail van belang kan zijn en selectie a priori subjectief en tijdgebonden is en vooral tijdrovend. Daarbij speelde overigens ook een belangrijke rol, dat door slijtage en opruimen in de afgelopen twee eeuwen reeds veel materiaal vernietigd was. Het tekeningenarchief is nu in het geheel op microfiche te raadplegen en te reproduceren door middel van een reader-printer.

Na verfilming is een deel van het archief in microfilm- en papiervorm raadpleegbaar, en een groter deel (ruim 70%) uitsluitend als microfilm.

De tekeningen (papier en film) waarvan de originelen niet zijn vernietigd, bestaan uit de volgende categorieën:

 • tekeningen, die een gebouw in grote lijn documenteren, d.w.z. in opstand, plattegrond en doorsnede volgens het eerste plan en volgens eventuele revisies;
 • tekeningen, die op goed en eenvoudig te conserveren papier zijn gemaakt;
 • tekeningen met dorsale aantekeningen;
 • tekeningen met essentiële informatie in kleur.

Van deze verzameling is een aparte lijst met inventaris- en bladnummers (een nadere toegang) opgesteld.

Uitsluitend op microfilm zijn de tekeningen bewaard, die niet aan de bovengenoemde vier karakteristieken voldoen; zoals bijvoorbeeld detailtekeningen op kunststofdrager of op diverse soorten calqueerpapier.

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in