Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

RGD / Tekening Rijksgebouwen

4.RGD
J. Faber
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.RGD
Auteur: J. Faber
Nationaal Archief, Den Haag
1992

CC0

Periode:

1763-1957
merendeel 1824-1950

Omvang:

2771 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Er is een korte samenvatting in het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bevat plattegronden, bestekken, tekeningen en foto’s van gebouwen beheerd door de Rijksgebouwendienst in Nederland. Alle tekeningen uit de inventaris van koninklijke paleizen, landsgebouwen (ook in Brussel), scholen, kazernes, ziekenhuizen, post- en telegraafkantoren, gevangenissen en gerechtshoven zijn op microfiche gezet. Een beperkt aantal tekeningen zoals aanzichten en revisietekeningen zijn bewaard gebleven en in een aparte lijst opgenomen. Het archief is verdeeld in dat van de architect en de bouwkundig ambtenaar – met het uitgebreide objectenarchief (gerangschikt per gemeente), een rubriek met een foto- en bestekkenverzameling en stukken die geen betrekking hebben op in beheer zijnde objecten. Daarnaast is er het archief van de constructeur – ook met objecten gerangschikt op gemeente, ook een enkele Franse. Dan volgt het persoonlijk archief van H. de Lussanet de la Sablonière. Er zijn indices op persoonsnaam en op zaak en gebouw.

Archiefvormers:

 • Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) / Rijksgebouwendienst 1763-1940
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Onderwijs en Waterstaat / Afdeling C / Administratie van Waterstaat, Wegen en Publieke Werken 1823-1829
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Waterstaat en Publieke Werken / Afdeling C / Administratie van Waterstaat, Wegen en Publieke Werken 1820-1823
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken / 3e Afdeling Waterstaat 1831-1877
 • Ministerie van Financiën / Afdeling Rijksgebouwen 1922-1935
 • Rijksbouwmeester voor de Landsgebouwen in het Tweede District 1919-1923

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Tekeningen van de rijksgebouwen aanwezig in andere archieven van de Afdeling Kaarten en Tekeningen.

Voorlopers van de RGD, zoals de ministeries zelf, de Dienst Landsgebouwen enz. hebben delen van het archief met de oprichting van de RGD overgedragen aan de nieuwe dienst. Een geregelde overdracht vond niet plaats. Restanten zijn achtergebleven, soms omdat de tekening geen actuele waarde had voor de werkzaamheden.

Het kwam ook voor dat diensten, die betrokken zijn geweest bij de bouw, niet als dienst zijn opgegaan in de RGD. Bijvoorbeeld: in de 18de eeuw is de hoogste genie-officier van Holland C.J. van der Graaf, betrokken geweest bij de werkzaamheden aan het Binnenhof. Deze tekeningen bevinden zich in het geniearchief (OPGO).

Hieronder volgt een overzicht van de meest relevante archieven aanwezig bij de Afdeling Kaarten en Tekeningen, waaruit informatie kan worden geput ten behoeve van het onderzoek naar Rijksgebouwen:

 • 4.BDB - Bouwtekeningen van het Rijksarchiefgebouw, 1896-1951.
 • 4.ECM - Bureau Mijnwezen van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid over de jaren 1858-1935.
 • 4.FIDZ - Tekeningen van Domeingoederen.
 • 4.KIVI - Verzameling van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.
 • 4.MTSH - Ministerie van Marine (havens en werven) 18de en 19de eeuw.
 • 4.OPG - Plans van gebouwen van het Departement van Oorlog, 17de-20ste eeuw.
 • 4.VTH(R) - Collectie Hingman, diverse archieven vóór 1813, zoals Raad van State, Staten Generaal Contraroleur van de Forteficatiën en de Iandsgebouwen en de Nassause Domeinraad. Voor de 17de en 18de eeuw een voorname bron voor tekeningen van civiele en rijksgebouwen.
 • 4.WCA - Kaarten en tekeningen, behorend tot het archief van het Ministerie van Waterstaat en voorgangers, (1681) 1814-1940 (1982), rubriek 1.4: Rijksgebouwen. Voor de 19de eeuw een voorname bron voor tekeningen van civiele en rijksgebouwen.
 • 2.04.22 - Ministerie van Binnenlandse Zaken: 11e Afdeling Spoorwegen en de daarbij behorende archieven, 1861-1877.
 • 2.04.07 - Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Waterstaat, 1814-1877.
 • 2.04.36 - Inventaire des dossiers rélatifs à la Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg conservés dans le fonds Waterstaat (1820-1823) aux Archives Générales du Royaume à la Haye.
 • 2.08.05.42 - Inventaris van de verbaalarchieven van het Ministerie van Financiën: Afdeling Gebouwen.
 • 2.16.19.19 - Rijksbouwmeester voor de Landsgebouwen in het Tweede District, 1919-1923.

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in