Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rubber Cultuur Mij. / Kaarten en tekeningen

4.RCMA
R.T.M. Guleij
Nationaal Archief, Den Haag
1987
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.RCMA
Auteur: R.T.M. Guleij
Nationaal Archief, Den Haag
1987
CC0

Periode:

1908-1980

Omvang:

1233 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een deel is in het Engels of Frans.

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bevat 494 kaarten, tekeningen en foto's van de directie van de Rubber Cultuur Maatschappij te Amsterdam. De archiefstukken zijn afkomstig uit Nederlands Indië (1908-1958) en uit ontwikkelingslanden (1954-1980). De stukken uit Nederlands Indië bestaan uit kaarten (concessies en erfpacht, beheer, aanplant, emplacement), topografische (gedrukte) overzichtskaarten en technische tekeningen inzake koffie, latex, oliepalm, rubber, thee, transport, waterkracht, civiele werken en diversen. Het materiaal uit de ontwikkelingslanden omvat ook kaarten (algemeen, onderneming/beheer, aanplant, bodem, infrastructuur/emplacement en meet- en hoogtekaarten), topografische (gedrukte) kaarten (Azië, Afrika, Midden- en Zuid-Amerika) en technische tekeningen (Costa Rica, Ghana, Indonesië, Liberia, Mozambique, Suriname, Tanzania en diversen). Beide deelarchieven bevatten foto's. Verder is er een index op namen, ondernemingen en projecten (inclusief afdelingen en concessies).

Archiefvormers:

  • NV Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam, 1908-1980

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Archief

Het archief is in 1985 geschonken aan de Tweede Afdeling van het Nationaal Archief ( Zie correspondentie Nationaal Archief, Tweede Afdeling, 1985 D9.258/77, 1985 D53, 1986 D 1025. ). Het omvat 75 meter geschreven archief, kaarten, tekeningen en foto's. Voor raadpleging van het archief is tot 1990 toestemming van de directie vereist. In 1975 werd in verband met een verhuizing een zeer groot deel van het RCMA-archief van vóór 1945 vernietigd. Het restant werd in 1983 vanuit de nieuwe opslagruimte - de kelder van het station Amsterdam Amstel - naar het Nationaal Archief gebracht. J.J.A. Bervoets maakte van de overgebleven geschreven archivalia - welke met uitzondering van de notulen, de jaarverslagen en de grafische archivalia de periode na 1945 bestrijken - een plaatsingslijst. ( Voorlopige plaatsingslijst van het archief van de Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam (vanaf 1905) over de jaren 1803-1984, door J.A.A. Bervoets. 's-Gravenhage: Nationaal Archief, Tweede Afdeling, 1985. Inv. code 2.20.40. ) De grafische archivalia werden overgedragen aan de afdeling Kaarten en Tekeningen van het Nationaal Archief.

De rechtstitel is (nog) onbekend

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Zelf ben ik als (pleeg)dochter van uitgezonden medewerker JMA van de Griendt op plantage Icacal te Panama getuige geweest van de opstart van deze onderneming tussen 1961 en 1964 en een aantal keren teruggeweest.
Ik heb nog ruim fotomateriaal uit die periode en vroeg mij af of hiervoor bij het archief nog belangstelling was.

Met vriendelijke groet,
Mw. R. Ludolph
ludolph@planet.nl

Zelf ben ik de dochter van Wicher Boissevain Sr., die Salala Rubber Coorperation opgezet heeft in 1960 en tot 1979 heeft geleid..
Ik graag willen weten wat er later met mijn vaders liefdeswerk is gebeurd na zijn vertrek.

Bij voorbaat dank,

Hanneke Idserda-Boissevain.

LS,
Mijn schoonvader heeft in 1949 in Medang Sumatra een zilverenbakje gekocht van dhr. Selders uit Winterswijk. Hoe die daar aan was gekomen is onbekend. Op het bakje staan de letters R.C.M.A., de cijfers 25 tussen 2 lauwerkransen in en; ' Aan M. Schuurman 1906 15/1 1931'.
Wellicht zijn er nog nazaten die kunnen zeggen wie dat was/hoe en wat? Familie ?

Wie kan mij verder helpen?

L.s.,
Voor n Indonesische kennis ben ik op zoek naar informatie over zijn Nederlandse grootvader. Het enige wat hij heeft is zijn naam; H. Heslinga. Hij heeft bewijzen van loon ontvangsten over de periode 1959-1965. Hij heeft gewerkt op o.a. Wingfoot estate. Heeft u nog meer informatie nodig? Bent u bereid mij te helpen bij deze zoektocht?
Alvast hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,
Sonja van der Lely-Koene

Vlak voordat ik uw bericht las had ik toevallig dit bericht gevonden. Meer vindt u op de aangegeven link.
http://resources3.kb.nl/010475000/pdf/DDD_010477728.pdf
Het Nieuwsblad voor Sumatra MAANDAG, 21 DECEMBER 1953
‘(…) sedert Juni 1953 beheert de heer Heslinga de onderneming Sei.Putih.

LS,
Ik zoek naar de concessie contract tussen Sultan van Serdang met NV diverse Nederlandse tabak plantage Maatschappij in de afdeling Serdang, voornamelijk Senembah Mij in de Oostkust van Sumatra, in de periode (1883 - 1910). Ik bedank voor jullie aandacht en helpen.

Met vriendelijke groet,
Edy Ikhsan
email: eikhsan@yahoo.com

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in