Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Oorlog / Situatieplans Vestingen

4.OSPV
V. van den Bergh, R.M. Haubourdin
Nationaal Archief, Den Haag
1999
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.OSPV
Auteur: V. van den Bergh, R.M. Haubourdin
Nationaal Archief, Den Haag
1999

CC0

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 17e - 19e eeuw

Omvang:

0 inventarisnummers; 0,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Het archief bevat kaarten en tekeningen, gedrukt en in manuscript.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Situatieplans van Vestingen van het archief der Genie van het Ministerie van Oorlog of Defensie bevat ltekeningen, doorsneden, plattegronden, profieltekeningen en situatieplannen van forten, vestingen, citadellen, dijkposten, batterijen, kustbatterijen en verschansingen in en rondom diverse gebieden, met hun ligging in Nederland. Er is een geografische index.

Archiefvormers:

  • Directeur-Generaal der Fortificaties, 1688-1795 Controlleur-Generaal van 's Lands Werken en Fortificatiën van Holland, ca., 1630-1795 Raad van State, 1588-1795 Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande, 1795-1798 Departement van Oorlog, 1798-1813 Ministerie van Oorlog, 1813-1928 Ministerie van Defensie, 1928-1940 Inspecteur-Generaal der Fortificatiën, 1814-1826 Chef der Algemene Directie der Genie, 1826-1841 1e Inspectie der Fortificatiën, 1849-1866 2e Inspectie der Fortificatiën, 1849-1866 Inspecteur-Generaal van Fortificatiën, 1866-1875 Inspecteur der Genie, 1875-1941

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in