Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Oorlog / Plans Vestingen

4.OPV
R.M. Haubourdin, E.R. Ooijevaar
Nationaal Archief, Den Haag
1999
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.OPV
Auteur: R.M. Haubourdin, E.R. Ooijevaar
Nationaal Archief, Den Haag
1999

CC0

Periode:

1593-1937
merendeel 1700-1914

Omvang:

6451 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands en het Frans. Een klein gedeelte is gesteld in het Latijn.

Soort archiefmateriaal:

Het archief bevat kaarten en tekeningen, gedrukt en in manuscript

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Plans van Vestingen van het archief der Genie van het Ministerie van Oorlog of Defensie bevat onder andere detailtekeningen, doorsneden, plattegronden, profieltekeningen en situatieplannen van linies, stellingen, steden, forten, vestingen, citadellen, dijkposten, batterijen, kustbatterijen en verschansingen in Nederland. Er is een geografische index.

Archiefvormers:

 • Directeur-Generaal der Fortificaties 1688-1795
 • Contrarolleur-Generaal van 's Lands Werken en Fortificatiën van Holland, ca. 1630-1795
 • Raad van State 1588-1795
 • Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande 1795-1798
 • Departement van Oorlog 1798-1813
 • Ministerie van Oorlog 1813-1928
 • Ministerie van Defensie 1928-1940
 • Inspecteur-Generaal der Fortificatiën 1814-1826
 • Chef der Algemene Directie der Genie 1826-1841
 • 1e Inspectie der Fortificatiën 1849-1866
 • 2e Inspectie der Fortificatiën 1849-1866
 • Inspecteur-Genraal van Fortificatiën 1866-1875
 • Inspecteur der Genie 1875-1941

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Publicaties

Literatuur
Beemt, F.H. van den, Boekema, D. (red.), 300 jaar bouwen voor de landsverdediging. Uitgave dienst Gebouwen, Werken en Terreinen, 's-Gravenhage 1988.Burger, E., Institutionele geschiedenis van het wapen der Genie 1813-1841. 's-Gravenhage 1990. (niet gepubliceerd ARA Tweede Afd.) (Bibliotheek ARA 174C64). Burger, E., Institutionele geschiedenis van de leiding van het wapen der Genie, 1841-1914. 's-Gravenhage 1991. (ARA Tweede Afd. niet gepubliceerd). (Bibliotheek ARA 173D14). Kloosterboer, P., Inventaris van de archieven van de Dienst der Genie in de provincie Groningen (1672) 1814-1941, Centraal Archievendepôt Ministerie van Defensie, 's-Gravenhage 1988. (CAD nr.19). Mohr, A.H., Vestingbouwkundige termen 's-Gravenhage/Zutphen 1983. (Uitgave Stichting Menno van Coehoorn). Meijgaard, C.H., van, De Genie in de Bataafs-Franse tijd, 's-Gravenhage 1995. Recueil Militair bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de Koninklijke Nederlandse Landmagt, 's-Gravenhage 1813-1914. Ringoir, H., Afstammingen en Voortzettingen der Genie en Trein. Uitgave Sectie Militaire Geschiedenis Landmachtstaf, 's-Gravenhage 1980. Roy van Zuydewijn, R. de, Neerlands Veste. Langs vestingsteden, forten, linies en stellingen, 's-Gravenhage 1988. Scholten, F.W.J., Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1579-1795. Alphen aan den Rijn 1989. Scholtens, H.H., Inventaris van de archieven van de Eerstaanwezend Ingeneieurs te Brielle en Hellevoetsluis 1814-1911, CAD. 's-Gravenhage 1979. Schukking, W.H.,"De vestingbouw in Nederland in de Bataafse en Franse tijd ter verdediging van ons grondgebied, 1795-1815", in: Publicaties van het Genootschap voor Napleontische studiën, 14 (1963) 587-600. Sneep, J. e.a. (red.), Vesting. Vier eeuwen vestingbouw in Nederland. Zutphen 1982. Westra, F., Nederlandse ingenieurs en de fortificatiewerken in het eerste tijdperk van de 80-jarige Oorlog, 1573-1604, (Alphen a/d Rijn) 1992. Woud, A. van der, Het lege land, de ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848, Amsterdam 1987.

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in