gahetNA in het Nationaal Archief

Oorlog / Binnenlandse Kaarten

4.OBGK
K. Zandvliet
Nationaal Archief, Den Haag
1979
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.OBGK
Auteur: K. Zandvliet
Nationaal Archief, Den Haag
1979
CC0

Periode:

17e-19e eeuw

Omvang:

2072 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der opschriften van de kaarten is in het Nederlands en in het Frans.

Soort archiefmateriaal:

Getekende en gedrukte kaarten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat voornamelijk door de Genie verzamelde getekende en gedrukte kaarten van strategisch en militair belang: topografische en kadastrale kaarten, stadsplattegronden, kaarten van forten en vestingen, linies, dijken en waterwegen, havens, spoorwegen, telefonische verbindingen en overige infrastructuur, de bouw en inrichting van barakken en commandoposten, ontwerpen voor kazernes en arsenalen. De kaarten stammen uit de zeventiende tot en met de twintigste eeuw en betreffen in hoofdzaak het huidige Nederland en België.

Archiefvormers:

  • Archief van Oorlog / Topografisch Bureau
  • Departement van Oorlog / Afdeling der Genie

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

Bij de inventarisatie van de kaarten in de periode 1950-1970 is de oude orde niet hersteld, wel is bij de beschrijvingen steeds vermeld of oude nummers op de kaart voorkomen. Daarom is het wel mogelijk nog met de oude toegangen te werken.

Gedurende de eerste inventarisatie zijn de kaarten op losse fiches beschreven; ze zijn hierbij genummerd naar de rangschikking volgens welke ze in de kasten werden aangetroffen. Elke kaart heeft in de beschrijvingen een geografisch trefwoord gekregen, waarmee een alfabetische toegang en ordening werd gecreëerd. Deze nummers en ordening zijn in deze inventaris gehandhaafd. De vaak willekeurige geografische trefwoorden zijn beter toegankelijk gemaakt door middel van de geografische overzichtsbladen die als bijlage zijn opgenomen.

De 19e eeuwse toegangen, waarin dus grotendeels de gedrukte kaarten zijn beschreven, zijn te gebruiken door middel van de concordansen.

Lijst van gebruikte afkortingen
BGKRegister van de Binnenlandse Gedrukte Kaarten, behorende tot het Archief der Genie, 1851.
FAKS.J. Fockema Andreae en B. van 't Hoff, Geschiedenis van de kartografie van Nederland ...., 's-Gravenhage, 1947.
MeyboomMeyboom, P.I.M. Lijst van Gedrukte Kaarten voorhanden in het Archief der Genie, 1857.
TAGTijdschrift Aardrijkskundig Genootschap
WindLijst van voorhanden kaarten en instrumenten, 1881 en Register van Binnenlands Gedrukte Kaarten, behorende tot het Archief der Genie, 1883.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in