Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Admiraliteiten / Mels

1.01.47.12
J. de Hullu
Nationaal Archief, Den Haag
1924
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.47.12
Auteur: J. de Hullu
Nationaal Archief, Den Haag
1924

CC0

Periode:

1664-1676

Omvang:

0.05 meter; 4 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat brieven van overwegend de Admiraliteit van Amsterdam en van diverse scheepsbevelhebbers uit 1664-1667.

Archiefvormers:

  • Gijsbert Mels

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in