Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hoge Krijgsraden

1.01.45
D.J. Kortlang
Nationaal Archief, Den Haag
1996
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.45
Auteur: D.J. Kortlang
Nationaal Archief, Den Haag
1996

CC0

Periode:

1607-1794

Omvang:

14.00 meter; 141 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in het Frans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, kennis van het 17e en 18e eeuwse handschrift is noodzakelijk. Het archief bevat een vijftal kaarten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Hoge Krijsgraden en van de Zeekrijgsraden bevat voor de periode 1607-1794 fragmentarisch verzamelingen notulen, sententies en processtukken met betrekking tot bestraffing van militairen, zowel civiel als crimineel. Voor de perioden 1672-1712 en 1747-1783 is het archief vrij volledig, vooral in relatie tot het leger. De inventaris bevat als Bijlagen twee indexen op de procesdossiers.

Archiefvormers:

 • Griffier van de Advocaat-fiscaal bij de Hoge Krijgsraad
 • Hoge Krijgsraad der Verenigde Nederlanden (1672-1703)
 • Hoge Krijgsraad der Verenigde Nederlanden (1674-1703), Griffier
 • Hoge Krijgsraad der Verenigde Nederlanden (1747-1783)
 • Hoge Krijgsraad der Verenigde Nederlanden (1747-1783), Griffier
 • Hoge Zeekrijgsraden

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

Beperkingen aan het gebruik

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:

 1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in