Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Vilvoordse Charters

1.01.42.01
B.J. Slot
Nationaal Archief, Den Haag
1973
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.42.01
Auteur: B.J. Slot
Nationaal Archief, Den Haag
1973

CC0

Periode:

1244-1638

Omvang:

6.06 meter; 629 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bevat de zogenoemde Vilvoordse charters (1196-1629) uit de tresor des chartes van de hertogen van Brabant. Deze charters waren na de dood van mr. D. Graswinckel in 1666 in het archief van de Raad van State terecht gekomen. De toegang begint met een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van de stukken en de methoden van archivering die in het verleden zijn gebruikt.
De charters betreffen het noordelijk deel van Brabant, Limburg, de landen van Overmaze en de relaties van de hertogen van Brabant met de Noordnederlandse vorsten. Veel van deze charters houden verband met processen van de Chambre mi-partie, zoals limietscheidingen in het land van Overmaze, tolkwesties en het ontrafelen van gecompliceerde geschillen over jurisdicties. Een verzameling kopieën bestaat ondermeer uit retroacta van de rechten van de Bourgondiërs op Holland en stukken inzake de overgang van Gelder aan Karel V. De stukken zijn grotendeels geografisch geordend.

Archiefvormers:

 • Raad van State
 • Charterkamer van de hertogen van Brabant in Vilvoorde
 • Gemeente-archief Dordrecht
 • Leenhof van Brabant in Brussel
 • Rekenkamer van Brabant
 • Grote Raad te Mechelen
 • Thesaurie te Mechelen.

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht van de plaatsing van de Vilvoordse charters uit het archief van de Raad van State

Overzicht van de plaatsing van de Vilvoordse charters uit het archief van de Raad van State in het oorspronkelijke depot te Vilvoorde, gebaseerd op het verbaal van Graswinckel (vgl. "Geschiedenis van het archiefbeheer") en op de inventaris van de charters te Vilvoorde (no. 120 van deze inventaris).

In dit overzicht is voor iedere lade (deze laden worden in bijlage 2 aangegeven met de aanduidingen die zich links van de naam in dit overzicht bevinden) aangegeven welke charters zich daar bevonden. In het verbaal worden een aantal charters genoemd, die in de oude inventaris van de Raad van State niet voorkomen. Bij nader onderzoek bleek dat deze charters ook niet gelicht zijn, zij bevinden zich nu te Brussel of bij de Weense charters.

Kast 1 infra
1 A. Lade: Promesses faicts par les ducqs et duchesses de Brabant littera A (Verbaal f. 7; Inventaris Vilvoorde f. 14)
20.3
1 F. Lade: Heusden, littera F (Verbaal f. 8; Inventaris Vilvoorde f. 26-28).
15.7III+
20.3Z
20.5II+
20.15XIII
20.17XII
20.19 (?)XVI
20.11 (?)IX+
20.12 (?)XXIII
17.8XI
17.11+ XVII
17.12y+
17.14XIX
7.2(gedeeltelijk)
Kast 2 infra
2 B. Lade: Molins, littera B (Verbaal f. 9; Inventaris Vilvoorde f. 31v-33).
15.4II
11.3X, onderpant van 12 vaten rogge
2 E. Lade: Boys le Ducq et Ravesteyn, littera E (Verbaal f. 9-10; Inventaris Vilvoorde f. 34v-35).
24.21
15.1K
7.3XXX
2 H. Lade: Haultes justices et villages engagés, littera H (Verbaal f. 10-11; Inventaris Vilvoorde f. 38v-39v).
6.1informacie gehouden op het recht enz.
17.9XVII en XVIII
19.1XXII+
2 H'. Lade: L'empire de l'an 1552, littera H (Verbaal f. 11; Inventaris Vilvoorde f. 41v).
24.9f
Kast 3 infra
3 A. Lade: Liège, Loz, littera A (Verbaal f. 12-13; Inventaris Vilvoorde f. 45v-47v).
13.3
3 C. Lade: Tricht, littera C (Verbaal f. 13-16; Inventaris Vilvoorde f. 48v-50).
18.1B
18.2A
18.3AA
18.4BB
18.5XX
18.6XXII
18.7XXIII
18.8XXV
18.9XXVI
18.10XXVII
12.11f
8.2XXIV
3 E. Lade: Rode le Ducq, littera E (Verbaal f. 16; Inventaris Vilvoorde f. 57).
24.12
3 F. Lade Dalem, littera F (Verbaal f. 18; Inventaris Vilvoorde f. 56 ).
11.550, 51, 72
3 P. Lade: Les duché, ville, chastau et pays de Limburg, littera P (Verbaal f. 18; Inventaris Vilvoorde f. 67v)
?LXVII X+
Kast 4 infra
4 B. Lade: Gueldre, littera B (Verbaal f. 18-20; Inventaris Vilvoorde f. 72v-74v.)
12.15
16.155
4.96
4.88
20.10XXXI
16.6Brabant et Gelre
16.13XLIII XLIV
19.2lettres gages
22.39
24.10
24.11
4 E. Lade: Alliances, Pays et Accordes, littera E (Verbaal f. 21-2; Inventaris Vilvoorde f. 77v-82).
24.22
24.17
24.16
24.18
24.20
4 G. lade: Lettres diveses et remissions, littera G (Verbaal f. 23; Inventaris Vilvoorde f. 82v-85v).
19.3B
21.4
24.19
11.4Croonenburg
12.646
Kast 5 infra
5 G. lade: Lettres de nulle ou petite importance, littera G (Verbaal f. 24; Inventaris Vilvoorde f. 86).
20.18Engelen en Vlijmen
15.526
Kast 6 infra
6 C. Lade: Quittances touchant fiefs, littera C (Verbaal f. 24-25; Inventaris Vilvoorde f. 26).
9.1Nieuwenaerde
6 E. Lade: Quittances diverses, littera E ( Verbaal f. 25; Inventaris Vilvoorde f. 26).
13.2Waert ende Gelman
6 F. Lade: Guillaume de le Bergen, littera F (Verbaal f. 25; Inventaris Vilvoorde f. 26 ).
8.3X
8.5XI
8.8XIIII
17.115
20.2VIII en IX (Vgl. Verbaal f. 50)
Kast 7 infra
7 A. Lade: Lettres de privilèges, graces, confirmations et declaratios? touchans les ducs de Brabant, littera A (Verbaal f. 26; Inventaris Vilvoorde, f. 109v).
7.1A+
7 R. Lade: Lettres de Jehan, seigneur de Heusden, littera R (Verbaal f. 26; Inventaris Vilvoorde f. 114).
7.2(gedeeltelijk)
7 PW. Lade: Vidimus van diverse oude brieven P.W! (Verbaal f. 27; Inventaris Vilvoorde f. 119-119v).
17.41, 2, 3
17.5XI
Kast 8 infra
8 DJ. Lade: Obligations avecq promesse de faire ouverture des Chastaux, littera A (Verbaal f. 28?; Inventaris Vilvoorde f. 129).
12.2XVIII
Kast 9 infra
9. (Verbaal f. 29; Inventaris Vilvoorde f. 10-11).
24.24
Kast 1 supra
A. Lade: Fauquemont et Monioie, littera A (Verbaal f. 30-33; Inventaris Vilvoorde f. 138-150)
15.3III
14.11V
14.12VI
14.13VII
14.14IX
14.15X
14.17XI
14.18XII
14.16X+
12.9XIIII
20.9XIII+
14.19XV
14.20XVI+
14.21Rotulus
12.3 en 17.10XVII
11.2#
17.649+
14.6XXIII
4.1I
4.2II
8.1XXVI
14.8III+
17.3XXVII
14.7XIX-XXII
15.2XVIII+
14.4▵ ▵ XI,XXVIII
20.4XXIX
8.7 en 20.16XII en XIII
16.3XXXI
16.4XXXII
20.22a, b, c, d, e.
8.4XXXVIII
12.5XXX
7.4XXXVI
20.20Monioie et Fauquemont
14.10XLI en XLII
14.1XLIII
14.9XLV+
14.3XLVIII
12.7
14.5Nego de Valkenburg
14.2CC (Meurs)
4.4XLVII+
4.5XXIII
20.23Valkenburg, Rotulus
I D. Lade: Maestricht de l'an 1552, littera D (Verbaal f. 33; Inventaris Vilvoorde f. 150-151).
13.1I
13.46 of 61
13.535
13.6III
15.6XXVII
I G. Lade: Gelre, littera G (Verbaal f. 34-35; Inventaris Vilvoorde f. 151-152)
24.8
24.1
21.2
Kast 4 supra
IV F. Lade: Lettres de reconnaissance faict par Monsr le Ducq Jan de Bavière, littera F (Verbaal f. 35; Inventaris Vilvoorde f. 167).
12.10 (107)#
Kast 7 supra
VII F. Lade: Diverse, littera B (Verbaal f. 56, Inventaris Vilvoorde f. 175).
21.5fff
VII G. Lade: Gelre et la Velue, littera G (Verbaal f. 37; Inventaris Vilvoorde f. 181-182v)
16.1Bommel
16.2Velue
16.5Tiel
VII D. Kist: Littera D (Verbaal f. 38; Inventaris Vilvoorde f. 182v-184).
24.23
24.13
24.14
24.15
VII E. Lade: Aengaande Kampen, Deventer, Overijssel, littera E (Verbaal f. 39; Inventaris Vilvoorde 185v-186v).
17.2Utrecht A
10.1
VII F. Lade: Traict de Gueldre, faict à Grave, littera f (Verbaal f. 40; Inventaris Vilvoorde f. 186v-187).
24.5
24.6
24.7
Kast 8 supra
VIII A. Lade: Hoochstraete, littera A (Verbaal f. 41; Inventaris Vilvoorde f. 187-190).
13.723
VIII L. Lade: Liedekerke, littera L (Verbaal f. 41; Inventaris Vilvoorde f. 190).
22.42
4.7
VIII S. Lade: Le Sr de Sart (Verbaal f. 41-42; Inventaris Vilvoorde f. 190-191v)
5.136
5.237
1.1-1.14; 17.739
VIII S'. Lade: Le Sr de Sart 2 (Verbaal f. 43; Inventaris Vilvoorde f. 191v-193).
23:4
VIII E. Lade: L'Archéveque de Palerme, littera E (Verbaal f. 43; Inventaris Vilvoorde f. 193-196).
5.373
5.475
5.577
215
5.783
VIII N. Lade: Pierre Vereycke, littera N. ( Verbaal f. 46; Inventaris Vilvoorde f. 196-202v).
22.42
22.10
21.32
21.6
21.11
21.13
21.19
21.18
21.22
21.21
21.10
21.20
21.28
21.1
VIII GEL. Lade: A Geldres 1555 (Verbaal f. 46; Inventaris Vilvoorde f. 206v-208v).
11.1A-G, K-L, O, P.
VIII BCG. Lade: Breda, Cuyck, Grave, littera B (Verbaal f. 47; Inventaris Vilvoorde f. 208v-209).
17.13BB
Kast 9 supra
IX A. Bundel: Tricht en Ludick, van geener importantie (Verbaal f. 47; Inventaris Vilvoorde f. 210).
2.1
IX B. Bundel Tricht, van geender importantie (Verbaal f. 48; Inventaris Vilvoorde f. 210).
5.5

Concordans van de oude inventaris van de Raad van State met deze inventaris. In een derde kolom zijn de vindplaatsen van de stukken in de oude inventaris van Vilvoorde aangegeven. Zie ook bijlage 1.

De vroegere plaatsing van de inventarisnummers 21.1-24.23 kon slechts in enkele gevallen met zekerheid worden vastgesteld. Waarschijnlijk komt het grootste deel uit een aantal bundels stukken betreffende Gelderland, die zich in kast 8 supra bevonden.

Concordans van oud nr. naar inv.nr.
Tabel met zoekresultaten in archieven
Oud nr.Inv.nr.Vilvoorde nr.
1.14VIII S
2.149IX A
2.251IX A
2.367IX A
2.440IX A
2.533IX A
2.618IX A
2.737IX A
2.849IX A
2.944IX A
2.1039IX A
2.1149IX A
2.1249IX A
2.1349IX A
2.1433IX A
2.1543IX A
2.1649IX A
2.1743IX A
2.1843IX A
2.1949IX A
2.2049IX A
2.2131IX A
2.2249IX A
2.2338IX A
2.2449IX A
2.2549IX A
2.2649IX A
2.2743IX A
2.2829IX A
3.123onbekend, mogelijk in I
3.214onbekend, mogelijk in I
3.337onbekend, mogelijk in
3.428onbekend, mogelijk in
3.549onbekend, mogelijk in
3.649onbekend, mogelijk in
3.749onbekend, mogelijk in
v3.815onbekend, mogelijk in
3.916onbekend, mogelijk in I
3.1017onbekend, mogelijk in I
3.1163onbekend, mogelijk in I
3.1235onbekend, mogelijk in I
3.1336onbekend, mogelijk in I
3.14117onbekend, mogelijk in I
3.1549onbekend, mogelijk in
4.153IA
4.253IA
4.353IA
4.459IA
4.5ontbreektIA
4.6ontbreektonbekend, mogelijk I A
4.7ontbreektVIII L
4.8's-Hertogenbosch4 B
4.9ontbreekt 4 B
5.1zie pag 51VIII S
5.236VIII S
5.330VIII E
5.4ontbreektVIII E
5.532IX B
5.6532 H
5.765VIII E
5.853onbekend, mogelijk I A
6.122 H
7.1457 A
7.267 R
7.3's-Hertogenbosch2 E
7.459IA
8.1ontbreektI A
8.2ontbreekt3 C
8.3ontbreekt6 F
8.4ontbreektI A
8.5ontbreekt6 F
8.6ontbreektonbekend
8.7ontbreektI A
8.8ontbreekt6 F
9.11126 C
10.1110VII E
11.197VIII GEL
11.2's-HertogenboschI A
11.3502 B
11.4's-Hertogenbosch4 G
11.5223 f
12.1 2g.8. 1337694 B
12.2s-Hertogenbosch8 D J
12.3 2g.753I A
12.4 10.753onbekend, mogelijk I A
12.5 12.252I A
12.6's-Hertogenbosch4 G
12.7 21.1061I A
12.859onbekend, mogelijk I A
12.953 I A
12.10107IV f
12.11453 C
12.12643 P
13.148I D
13.21126 E
13.3423 A
13.446I D
13.546I D
13.6ontbreektI D
13.7108VIII A
13.8ontbreekt1 L
41.159I A
14.259I A
14.362I A
14.458I A
14.553I A ?
14.656I A
14.724I A
14.824I A
14.959I A
14.1059I A
14.1157I A
14.1257I A
14.1356I A
14.1451I A
14.1555I A
14.1654I A
14.1755I A
14.1856I A
14.1955I A
14.2052I A
14.2153I A
15.1's-Hertogenbosch2 E
15.258I A
15.353I A
15.4's-Hertogenbosch2 B
15.51125 G
15.625I D
15.761 F
16.168VII G
16.299VII G
16.360I A
16.460I A
16.5ontbreektVII G
16.6's-Hertogenbosch4 B
16.79onbekend
16.8ontbreektonbekend
16.97onbekend
16.108onbekend
16.119onbekend
16.12ontbreekt4 B
16.1370onbekend
16.147onbekend
16.158onbekend
17.1136 F
17.2109VII E
17.320I A
17.4217 P W
17.5's-Hertogenbosch7 P W
17.666I A
17.7's-HertogenboschVIII S
17.8ontbreekt1 F
17.9192 H
17.1053I A
17.11111 F
17.1261 F
17.13ontbreektVIII B C G
17.14111 F
18.1453 C
18.2473 C
18.3473 C
18.4473 C
18.5263 C
18.6253 C
18.7263 C
18.8273 C
18.9ontbreekt3 C
18.10303 C
19.1's-Hertogenbosch2 H
19.2ontbreekt4 B
19.31134 G
19.4ontbreekt3 C
20.1112onbekend, mogelijk I A
20.21066 F
20.3101 F
20.458I A
20.561 F
20.635onbekend
20.7ontbreekt1 L
20.8121 L
20.953I A
20.101114 B
20.116onbekend, mogelijk 1 F
20.1210onbekend, mogelijk 1 F
20.1341onbekend
20.1443onbekend
20.1511onbekend F
20.1658I A
20.17111 F
20.18's-Hertogenbosch5 G
20.1911onbekend, mogelijk 1 F
20.2055I A
20.2159onbekend, mogelijk LI A
20.2259I A
20.2355onbekend, mogelijk L I
20.246onbekend
21.195VIII N
21.294 
21.376 
21.41144 G
21.5115 
21.694VIII N
21.794 
21.894 
21.994 
21.1094 
21.1194VIII N
21.1294 
21.1394VIII N
21.1494 
21.1594 
21.1694 
21.1794 
21.1894VIII N
21.1994VIII N
21.2094VIII N
21.2194 
21.2278VIII N
21.2382 
21.2482 
21.2582 
21.2689 
21.27116 
21.28116VIII N
21.2988 
21.3089 
21.3189 
21.3286VIII N
21.3386 
21.3486 
21.3584 
22.186 
22.287 
22.383 
22.483 
22.589 
22.6100 
22.783 
22.883 
22.9101 
22.10102VIII N
22.1187 
22.1287 
22.1386 
22.1486 
22.1485 
22.1690 
22.1786 
22.1890 
22.1990 
22.2083 
22.21.85 
22.2285 
22.2384 
22.2484 
22.2585 
22.2689 
22.2789 
22.2889 
22.2989 
22.3083 
22.3189 
22.3289 
22.3389 
22.3489 
22.3583 
22.3689 
22.3789 
22.3981 
22.39914 B
22.4080 
22.4186 
22.4275 
22.4373 
22.4473 
22.4574 
22.4673 
22.4772 
22.4872 
22.4972 
22.5072 
22.5174 
23.179 
23.279 
23.379 
23.4788 S'
23.578 
23.679 
23.778 
23.878 
23.9119 
23.1078 
23.1178 
23.1278 
23.1378 
23.1479 
23.1578 
23.16118 
23.1778 
24.196I G
24.273I G
24.377 
24.471 
24.581VII F
24.681VII F
24.781VII F
24.893I G
24.9982 H'
24.10934 B
24.11934 B
24.12653 E
24.1392VII D
24.141VII D
24.151VII D
24.161054 E
24.171034 E
24.181044 E
24.1934 G
24.20144 E
24.2152 E
24.22744 E
24.2372VII D
24.241209

Concordans van de plaatsing in charterdozen, circa 1860 - circa 1962, met de oude inventaris van de Raad van State.

De stukken die niet in charterdozen waren geborgen bevonden zich in Aanwinsten 1853 (voor zover niet ontbrekend of te 's-Hertogenbosch, zie bijlage 2).

Charterdoos Duitsland, België enz.

 • 6.1

Charterdoos Heusden 1274-1374

 • 7.2
 • 15.7
 • 16.9
 • 16.10
 • 16.11
 • 16.14
 • 16.15
 • 16.16
 • 17.8
 • 17.16
 • 20.3
 • 20.5
 • 20.11

Charterdoos Heusden 1375-1623

 • 17.11
 • 17.14
 • 20.12
 • 20.15
 • 20.17
 • 20.19

Charterdoos Gelderland 1196

 • 20.10

Charterdoos Gelderland 1342-1370

 • 14.16

Charterdoos Gelderland 1371-1374

 • 19.3

Charterdoos Gelderland 1431-1445

 • 16.13

Charterdoos Gelderland 1509-1521

 • 16.1
 • 16.2

Charterdoos Gelderland 1551-1562

 • 11.1

Charterdoos Gelderland

 • 10.1

Charterdoos Limburg 1229-1364

 • 4.1
 • 4.2
 • 4.3
 • 7.1
 • 9.1 (gedeeltelijk)
 • 12.11
 • 14.5
 • 14.6
 • 14.11
 • 14.12
 • 14.13
 • 14.14
 • 14.15
 • 15.3
 • 15.5
 • 15.6
 • 17.4
 • 18.6
 • 20.1
 • 20.8
 • 20.20

Charterdoos Limburg 1365-1378

 • 12.9
 • 14.7
 • 14.17
 • 14.18
 • 14.19
 • 14.20
 • 17.3
 • 17.9 (gedeeltelijk)
 • 17.10
 • 18.5
 • 18.7
 • 20.9
 • 20.23

Charterdoos Limburg 1380-1423

 • 7.4
 • 12.3
 • 12.4
 • 12.5
 • 12.7
 • 12.12
 • 13.2 (gedeeltelijk)
 • 14.2
 • 14.4
 • 14.8
 • 15.2
 • 16.3
 • 17.9 (gedeeltelijk)
 • 18.8
 • 20.4
 • 20.16
 • 20.21
 • 20.22

Charterdoos Limburg 1431-1468

 • 4.4
 • 9.1 (gedeeltelijk)
 • 11.3
 • 11.5
 • 12.8
 • 13.2 (gedeeltelijk)
 • 13.9
 • 14.3
 • 14.9
 • 14.10
 • 17.6
 • 18.10

Charterdoos Limburg 1538, 1544, 1546

 • 13.1
 • 13.4
 • 18.3

Charterdoos Limburg 1433-1518

 • 13.3 (na 1955, voor 1955 bevond dit stuk zich in Charterdoos Limburg 1474-1525)

Charterdoos Limburg 1474-1525

 • 13.3 (zie ook onder Charterdoos Limburg 1433-1518)
 • 13.5
 • 18.1
 • 18.2
 • 18.4
 • 20.6
 • 20.13
 • 20.14

Aanwinsten 1853

 • 1.1-1.14
 • 2.1-2.28
 • 3.1-3.15
 • 5.2
 • 5.3
 • 5.4
 • 5.6
 • 5.7
 • 5.8
 • 21.1-24.24

Charters Raad Van State

 • 14.21

Bijlage 2. Concordans

Overzicht van de plaatsing van de Vilvoordse charters uit het archief van de Raad van State in het oorspronkelijke depot te Vilvoorde, gebaseerd op het verbaal van Graswinckel (vgl. "Geschiedenis van het archiefbeheer") en op de inventaris van de charters te Vilvoorde (no. 120 van deze inventaris).

In dit overzicht is voor iedere lade (deze laden worden in bijlage 2 aangegeven met de aanduidingen die zich links van de naam in dit overzicht bevinden) aangegeven welke charters zich daar bevonden. In het verbaal worden een aantal charters genoemd, die in de oude inventaris van de Raad van State niet voorkomen. Bij nader onderzoek bleek dat deze charters ook niet gelicht zijn, zij bevinden zich nu te Brussel of bij de Weense charters.

Kast 1 infra
1 A. Lade: Promesses faicts par les ducqs et duchesses de Brabant littera A (Verbaal f. 7; Inventaris Vilvoorde f. 14)
20.3
1 F. Lade: Heusden, littera F (Verbaal f. 8; Inventaris Vilvoorde f. 26-28).
15.7III+
20.3Z
20.5II+
20.15XIII
20.17XII
20.19 (?)XVI
20.11 (?)IX+
20.12 (?)XXIII
17.8XI
17.11+ XVII
17.12y+
17.14XIX
7.2(gedeeltelijk)
Kast 2 infra
2 B. Lade: Molins, littera B (Verbaal f. 9; Inventaris Vilvoorde f. 31v-33).
15.4II
11.3X, onderpant van 12 vaten rogge
2 E. Lade: Boys le Ducq et Ravesteyn, littera E (Verbaal f. 9-10; Inventaris Vilvoorde f. 34v-35).
24.21
15.1K
7.3XXX
2 H. Lade: Haultes justices et villages engagés, littera H (Verbaal f. 10-11; Inventaris Vilvoorde f. 38v-39v).
6.1informacie gehouden op het recht enz.
17.9XVII en XVIII
19.1XXII+
2 H'. Lade: L'empire de l'an 1552, littera H (Verbaal f. 11; Inventaris Vilvoorde f. 41v).
24.9f
Kast 3 infra
3 A. Lade: Liège, Loz, littera A (Verbaal f. 12-13; Inventaris Vilvoorde f. 45v-47v).
13.3
3 C. Lade: Tricht, littera C (Verbaal f. 13-16; Inventaris Vilvoorde f. 48v-50).
18.1B
18.2A
18.3AA
18.4BB
18.5XX
18.6XXII
18.7XXIII
18.8XXV
18.9XXVI
18.10XXVII
12.11f
8.2XXIV
3 E. Lade: Rode le Ducq, littera E (Verbaal f. 16; Inventaris Vilvoorde f. 57).
24.12
3 F. Lade Dalem, littera F (Verbaal f. 18; Inventaris Vilvoorde f. 56 ).
11.550, 51, 72
3 P. Lade: Les duché, ville, chastau et pays de Limburg, littera P (Verbaal f. 18; Inventaris Vilvoorde f. 67v)
?LXVII X+
Kast 4 infra
4 B. Lade: Gueldre, littera B (Verbaal f. 18-20; Inventaris Vilvoorde f. 72v-74v.)
12.15
16.155
4.96
4.88
20.10XXXI
16.6Brabant et Gelre
16.13XLIII XLIV
19.2lettres gages
22.39
24.10
24.11
4 E. Lade: Alliances, Pays et Accordes, littera E (Verbaal f. 21-2; Inventaris Vilvoorde f. 77v-82).
24.22
24.17
24.16
24.18
24.20
4 G. lade: Lettres diveses et remissions, littera G (Verbaal f. 23; Inventaris Vilvoorde f. 82v-85v).
19.3B
21.4
24.19
11.4Croonenburg
12.646
Kast 5 infra
5 G. lade: Lettres de nulle ou petite importance, littera G (Verbaal f. 24; Inventaris Vilvoorde f. 86).
20.18Engelen en Vlijmen
15.526
Kast 6 infra
6 C. Lade: Quittances touchant fiefs, littera C (Verbaal f. 24-25; Inventaris Vilvoorde f. 26).
9.1Nieuwenaerde
6 E. Lade: Quittances diverses, littera E ( Verbaal f. 25; Inventaris Vilvoorde f. 26).
13.2Waert ende Gelman
6 F. Lade: Guillaume de le Bergen, littera F (Verbaal f. 25; Inventaris Vilvoorde f. 26 ).
8.3X
8.5XI
8.8XIIII
17.115
20.2VIII en IX (Vgl. Verbaal f. 50)
Kast 7 infra
7 A. Lade: Lettres de privilèges, graces, confirmations et declaratios? touchans les ducs de Brabant, littera A (Verbaal f. 26; Inventaris Vilvoorde, f. 109v).
7.1A+
7 R. Lade: Lettres de Jehan, seigneur de Heusden, littera R (Verbaal f. 26; Inventaris Vilvoorde f. 114).
7.2(gedeeltelijk)
7 PW. Lade: Vidimus van diverse oude brieven P.W! (Verbaal f. 27; Inventaris Vilvoorde f. 119-119v).
17.41, 2, 3
17.5XI
Kast 8 infra
8 DJ. Lade: Obligations avecq promesse de faire ouverture des Chastaux, littera A (Verbaal f. 28?; Inventaris Vilvoorde f. 129).
12.2XVIII
Kast 9 infra
9. (Verbaal f. 29; Inventaris Vilvoorde f. 10-11).
24.24
Kast 1 supra
A. Lade: Fauquemont et Monioie, littera A (Verbaal f. 30-33; Inventaris Vilvoorde f. 138-150)
15.3III
14.11V
14.12VI
14.13VII
14.14IX
14.15X
14.17XI
14.18XII
14.16X+
12.9XIIII
20.9XIII+
14.19XV
14.20XVI+
14.21Rotulus
12.3 en 17.10XVII
11.2#
17.649+
14.6XXIII
4.1I
4.2II
8.1XXVI
14.8III+
17.3XXVII
14.7XIX-XXII
15.2XVIII+
14.4▵ ▵ XI,XXVIII
20.4XXIX
8.7 en 20.16XII en XIII
16.3XXXI
16.4XXXII
20.22a, b, c, d, e.
8.4XXXVIII
12.5XXX
7.4XXXVI
20.20Monioie et Fauquemont
14.10XLI en XLII
14.1XLIII
14.9XLV+
14.3XLVIII
12.7
14.5Nego de Valkenburg
14.2CC (Meurs)
4.4XLVII+
4.5XXIII
20.23Valkenburg, Rotulus
I D. Lade: Maestricht de l'an 1552, littera D (Verbaal f. 33; Inventaris Vilvoorde f. 150-151).
13.1I
13.46 of 61
13.535
13.6III
15.6XXVII
I G. Lade: Gelre, littera G (Verbaal f. 34-35; Inventaris Vilvoorde f. 151-152)
24.8
24.1
21.2
Kast 4 supra
IV F. Lade: Lettres de reconnaissance faict par Monsr le Ducq Jan de Bavière, littera F (Verbaal f. 35; Inventaris Vilvoorde f. 167).
12.10 (107)#
Kast 7 supra
VII F. Lade: Diverse, littera B (Verbaal f. 56, Inventaris Vilvoorde f. 175).
21.5fff
VII G. Lade: Gelre et la Velue, littera G (Verbaal f. 37; Inventaris Vilvoorde f. 181-182v)
16.1Bommel
16.2Velue
16.5Tiel
VII D. Kist: Littera D (Verbaal f. 38; Inventaris Vilvoorde f. 182v-184).
24.23
24.13
24.14
24.15
VII E. Lade: Aengaande Kampen, Deventer, Overijssel, littera E (Verbaal f. 39; Inventaris Vilvoorde 185v-186v).
17.2Utrecht A
10.1
VII F. Lade: Traict de Gueldre, faict à Grave, littera f (Verbaal f. 40; Inventaris Vilvoorde f. 186v-187).
24.5
24.6
24.7
Kast 8 supra
VIII A. Lade: Hoochstraete, littera A (Verbaal f. 41; Inventaris Vilvoorde f. 187-190).
13.723
VIII L. Lade: Liedekerke, littera L (Verbaal f. 41; Inventaris Vilvoorde f. 190).
22.42
4.7
VIII S. Lade: Le Sr de Sart (Verbaal f. 41-42; Inventaris Vilvoorde f. 190-191v)
5.136
5.237
1.1-1.14; 17.739
VIII S'. Lade: Le Sr de Sart 2 (Verbaal f. 43; Inventaris Vilvoorde f. 191v-193).
23:4
VIII E. Lade: L'Archéveque de Palerme, littera E (Verbaal f. 43; Inventaris Vilvoorde f. 193-196).
5.373
5.475
5.577
215
5.783
VIII N. Lade: Pierre Vereycke, littera N. ( Verbaal f. 46; Inventaris Vilvoorde f. 196-202v).
22.42
22.10
21.32
21.6
21.11
21.13
21.19
21.18
21.22
21.21
21.10
21.20
21.28
21.1
VIII GEL. Lade: A Geldres 1555 (Verbaal f. 46; Inventaris Vilvoorde f. 206v-208v).
11.1A-G, K-L, O, P.
VIII BCG. Lade: Breda, Cuyck, Grave, littera B (Verbaal f. 47; Inventaris Vilvoorde f. 208v-209).
17.13BB
Kast 9 supra
IX A. Bundel: Tricht en Ludick, van geener importantie (Verbaal f. 47; Inventaris Vilvoorde f. 210).
2.1
IX B. Bundel Tricht, van geender importantie (Verbaal f. 48; Inventaris Vilvoorde f. 210).
5.5

Concordans van de oude inventaris van de Raad van State met deze inventaris. In een derde kolom zijn de vindplaatsen van de stukken in de oude inventaris van Vilvoorde aangegeven. Zie ook bijlage 1.

De vroegere plaatsing van de inventarisnummers 21.1-24.23 kon slechts in enkele gevallen met zekerheid worden vastgesteld. Waarschijnlijk komt het grootste deel uit een aantal bundels stukken betreffende Gelderland, die zich in kast 8 supra bevonden.

Concordans van oud nr. naar inv.nr.
Tabel met zoekresultaten in archieven
Oud nr.Inv.nr.Vilvoorde nr.
1.14VIII S
2.149IX A
2.251IX A
2.367IX A
2.440IX A
2.533IX A
2.618IX A
2.737IX A
2.849IX A
2.944IX A
2.1039IX A
2.1149IX A
2.1249IX A
2.1349IX A
2.1433IX A
2.1543IX A
2.1649IX A
2.1743IX A
2.1843IX A
2.1949IX A
2.2049IX A
2.2131IX A
2.2249IX A
2.2338IX A
2.2449IX A
2.2549IX A
2.2649IX A
2.2743IX A
2.2829IX A
3.123onbekend, mogelijk in I
3.214onbekend, mogelijk in I
3.337onbekend, mogelijk in
3.428onbekend, mogelijk in
3.549onbekend, mogelijk in
3.649onbekend, mogelijk in
3.749onbekend, mogelijk in
v3.815onbekend, mogelijk in
3.916onbekend, mogelijk in I
3.1017onbekend, mogelijk in I
3.1163onbekend, mogelijk in I
3.1235onbekend, mogelijk in I
3.1336onbekend, mogelijk in I
3.14117onbekend, mogelijk in I
3.1549onbekend, mogelijk in
4.153IA
4.253IA
4.353IA
4.459IA
4.5ontbreektIA
4.6ontbreektonbekend, mogelijk I A
4.7ontbreektVIII L
4.8's-Hertogenbosch4 B
4.9ontbreekt 4 B
5.1zie pag 51VIII S
5.236VIII S
5.330VIII E
5.4ontbreektVIII E
5.532IX B
5.6532 H
5.765VIII E
5.853onbekend, mogelijk I A
6.122 H
7.1457 A
7.267 R
7.3's-Hertogenbosch2 E
7.459IA
8.1ontbreektI A
8.2ontbreekt3 C
8.3ontbreekt6 F
8.4ontbreektI A
8.5ontbreekt6 F
8.6ontbreektonbekend
8.7ontbreektI A
8.8ontbreekt6 F
9.11126 C
10.1110VII E
11.197VIII GEL
11.2's-HertogenboschI A
11.3502 B
11.4's-Hertogenbosch4 G
11.5223 f
12.1 2g.8. 1337694 B
12.2s-Hertogenbosch8 D J
12.3 2g.753I A
12.4 10.753onbekend, mogelijk I A
12.5 12.252I A
12.6's-Hertogenbosch4 G
12.7 21.1061I A
12.859onbekend, mogelijk I A
12.953 I A
12.10107IV f
12.11453 C
12.12643 P
13.148I D
13.21126 E
13.3423 A
13.446I D
13.546I D
13.6ontbreektI D
13.7108VIII A
13.8ontbreekt1 L
41.159I A
14.259I A
14.362I A
14.458I A
14.553I A ?
14.656I A
14.724I A
14.824I A
14.959I A
14.1059I A
14.1157I A
14.1257I A
14.1356I A
14.1451I A
14.1555I A
14.1654I A
14.1755I A
14.1856I A
14.1955I A
14.2052I A
14.2153I A
15.1's-Hertogenbosch2 E
15.258I A
15.353I A
15.4's-Hertogenbosch2 B
15.51125 G
15.625I D
15.761 F
16.168VII G
16.299VII G
16.360I A
16.460I A
16.5ontbreektVII G
16.6's-Hertogenbosch4 B
16.79onbekend
16.8ontbreektonbekend
16.97onbekend
16.108onbekend
16.119onbekend
16.12ontbreekt4 B
16.1370onbekend
16.147onbekend
16.158onbekend
17.1136 F
17.2109VII E
17.320I A
17.4217 P W
17.5's-Hertogenbosch7 P W
17.666I A
17.7's-HertogenboschVIII S
17.8ontbreekt1 F
17.9192 H
17.1053I A
17.11111 F
17.1261 F
17.13ontbreektVIII B C G
17.14111 F
18.1453 C
18.2473 C
18.3473 C
18.4473 C
18.5263 C
18.6253 C
18.7263 C
18.8273 C
18.9ontbreekt3 C
18.10303 C
19.1's-Hertogenbosch2 H
19.2ontbreekt4 B
19.31134 G
19.4ontbreekt3 C
20.1112onbekend, mogelijk I A
20.21066 F
20.3101 F
20.458I A
20.561 F
20.635onbekend
20.7ontbreekt1 L
20.8121 L
20.953I A
20.101114 B
20.116onbekend, mogelijk 1 F
20.1210onbekend, mogelijk 1 F
20.1341onbekend
20.1443onbekend
20.1511onbekend F
20.1658I A
20.17111 F
20.18's-Hertogenbosch5 G
20.1911onbekend, mogelijk 1 F
20.2055I A
20.2159onbekend, mogelijk LI A
20.2259I A
20.2355onbekend, mogelijk L I
20.246onbekend
21.195VIII N
21.294 
21.376 
21.41144 G
21.5115 
21.694VIII N
21.794 
21.894 
21.994 
21.1094 
21.1194VIII N
21.1294 
21.1394VIII N
21.1494 
21.1594 
21.1694 
21.1794 
21.1894VIII N
21.1994VIII N
21.2094VIII N
21.2194 
21.2278VIII N
21.2382 
21.2482 
21.2582 
21.2689 
21.27116 
21.28116VIII N
21.2988 
21.3089 
21.3189 
21.3286VIII N
21.3386 
21.3486 
21.3584 
22.186 
22.287 
22.383 
22.483 
22.589 
22.6100 
22.783 
22.883 
22.9101 
22.10102VIII N
22.1187 
22.1287 
22.1386 
22.1486 
22.1485 
22.1690 
22.1786 
22.1890 
22.1990 
22.2083 
22.21.85 
22.2285 
22.2384 
22.2484 
22.2585 
22.2689 
22.2789 
22.2889 
22.2989 
22.3083 
22.3189 
22.3289 
22.3389 
22.3489 
22.3583 
22.3689 
22.3789 
22.3981 
22.39914 B
22.4080 
22.4186 
22.4275 
22.4373 
22.4473 
22.4574 
22.4673 
22.4772 
22.4872 
22.4972 
22.5072 
22.5174 
23.179 
23.279 
23.379 
23.4788 S'
23.578 
23.679 
23.778 
23.878 
23.9119 
23.1078 
23.1178 
23.1278 
23.1378 
23.1479 
23.1578 
23.16118 
23.1778 
24.196I G
24.273I G
24.377 
24.471 
24.581VII F
24.681VII F
24.781VII F
24.893I G
24.9982 H'
24.10934 B
24.11934 B
24.12653 E
24.1392VII D
24.141VII D
24.151VII D
24.161054 E
24.171034 E
24.181044 E
24.1934 G
24.20144 E
24.2152 E
24.22744 E
24.2372VII D
24.241209

Concordans van de plaatsing in charterdozen, circa 1860 - circa 1962, met de oude inventaris van de Raad van State.

De stukken die niet in charterdozen waren geborgen bevonden zich in Aanwinsten 1853 (voor zover niet ontbrekend of te 's-Hertogenbosch, zie bijlage 2).

Charterdoos Duitsland, België enz.

 • 6.1

Charterdoos Heusden 1274-1374

 • 7.2
 • 15.7
 • 16.9
 • 16.10
 • 16.11
 • 16.14
 • 16.15
 • 16.16
 • 17.8
 • 17.16
 • 20.3
 • 20.5
 • 20.11

Charterdoos Heusden 1375-1623

 • 17.11
 • 17.14
 • 20.12
 • 20.15
 • 20.17
 • 20.19

Charterdoos Gelderland 1196

 • 20.10

Charterdoos Gelderland 1342-1370

 • 14.16

Charterdoos Gelderland 1371-1374

 • 19.3

Charterdoos Gelderland 1431-1445

 • 16.13

Charterdoos Gelderland 1509-1521

 • 16.1
 • 16.2

Charterdoos Gelderland 1551-1562

 • 11.1

Charterdoos Gelderland

 • 10.1

Charterdoos Limburg 1229-1364

 • 4.1
 • 4.2
 • 4.3
 • 7.1
 • 9.1 (gedeeltelijk)
 • 12.11
 • 14.5
 • 14.6
 • 14.11
 • 14.12
 • 14.13
 • 14.14
 • 14.15
 • 15.3
 • 15.5
 • 15.6
 • 17.4
 • 18.6
 • 20.1
 • 20.8
 • 20.20

Charterdoos Limburg 1365-1378

 • 12.9
 • 14.7
 • 14.17
 • 14.18
 • 14.19
 • 14.20
 • 17.3
 • 17.9 (gedeeltelijk)
 • 17.10
 • 18.5
 • 18.7
 • 20.9
 • 20.23

Charterdoos Limburg 1380-1423

 • 7.4
 • 12.3
 • 12.4
 • 12.5
 • 12.7
 • 12.12
 • 13.2 (gedeeltelijk)
 • 14.2
 • 14.4
 • 14.8
 • 15.2
 • 16.3
 • 17.9 (gedeeltelijk)
 • 18.8
 • 20.4
 • 20.16
 • 20.21
 • 20.22

Charterdoos Limburg 1431-1468

 • 4.4
 • 9.1 (gedeeltelijk)
 • 11.3
 • 11.5
 • 12.8
 • 13.2 (gedeeltelijk)
 • 13.9
 • 14.3
 • 14.9
 • 14.10
 • 17.6
 • 18.10

Charterdoos Limburg 1538, 1544, 1546

 • 13.1
 • 13.4
 • 18.3

Charterdoos Limburg 1433-1518

 • 13.3 (na 1955, voor 1955 bevond dit stuk zich in Charterdoos Limburg 1474-1525)

Charterdoos Limburg 1474-1525

 • 13.3 (zie ook onder Charterdoos Limburg 1433-1518)
 • 13.5
 • 18.1
 • 18.2
 • 18.4
 • 20.6
 • 20.13
 • 20.14

Aanwinsten 1853

 • 1.1-1.14
 • 2.1-2.28
 • 3.1-3.15
 • 5.2
 • 5.3
 • 5.4
 • 5.6
 • 5.7
 • 5.8
 • 21.1-24.24

Charters Raad Van State

 • 14.21

Bijlage 3. Concordans van de plaatsing in charterdozen

Overzicht van de plaatsing van de Vilvoordse charters uit het archief van de Raad van State in het oorspronkelijke depot te Vilvoorde, gebaseerd op het verbaal van Graswinckel (vgl. "Geschiedenis van het archiefbeheer") en op de inventaris van de charters te Vilvoorde (no. 120 van deze inventaris).

In dit overzicht is voor iedere lade (deze laden worden in bijlage 2 aangegeven met de aanduidingen die zich links van de naam in dit overzicht bevinden) aangegeven welke charters zich daar bevonden. In het verbaal worden een aantal charters genoemd, die in de oude inventaris van de Raad van State niet voorkomen. Bij nader onderzoek bleek dat deze charters ook niet gelicht zijn, zij bevinden zich nu te Brussel of bij de Weense charters.

Kast 1 infra
1 A. Lade: Promesses faicts par les ducqs et duchesses de Brabant littera A (Verbaal f. 7; Inventaris Vilvoorde f. 14)
20.3
1 F. Lade: Heusden, littera F (Verbaal f. 8; Inventaris Vilvoorde f. 26-28).
15.7III+
20.3Z
20.5II+
20.15XIII
20.17XII
20.19 (?)XVI
20.11 (?)IX+
20.12 (?)XXIII
17.8XI
17.11+ XVII
17.12y+
17.14XIX
7.2(gedeeltelijk)
Kast 2 infra
2 B. Lade: Molins, littera B (Verbaal f. 9; Inventaris Vilvoorde f. 31v-33).
15.4II
11.3X, onderpant van 12 vaten rogge
2 E. Lade: Boys le Ducq et Ravesteyn, littera E (Verbaal f. 9-10; Inventaris Vilvoorde f. 34v-35).
24.21
15.1K
7.3XXX
2 H. Lade: Haultes justices et villages engagés, littera H (Verbaal f. 10-11; Inventaris Vilvoorde f. 38v-39v).
6.1informacie gehouden op het recht enz.
17.9XVII en XVIII
19.1XXII+
2 H'. Lade: L'empire de l'an 1552, littera H (Verbaal f. 11; Inventaris Vilvoorde f. 41v).
24.9f
Kast 3 infra
3 A. Lade: Liège, Loz, littera A (Verbaal f. 12-13; Inventaris Vilvoorde f. 45v-47v).
13.3
3 C. Lade: Tricht, littera C (Verbaal f. 13-16; Inventaris Vilvoorde f. 48v-50).
18.1B
18.2A
18.3AA
18.4BB
18.5XX
18.6XXII
18.7XXIII
18.8XXV
18.9XXVI
18.10XXVII
12.11f
8.2XXIV
3 E. Lade: Rode le Ducq, littera E (Verbaal f. 16; Inventaris Vilvoorde f. 57).
24.12
3 F. Lade Dalem, littera F (Verbaal f. 18; Inventaris Vilvoorde f. 56 ).
11.550, 51, 72
3 P. Lade: Les duché, ville, chastau et pays de Limburg, littera P (Verbaal f. 18; Inventaris Vilvoorde f. 67v)
?LXVII X+
Kast 4 infra
4 B. Lade: Gueldre, littera B (Verbaal f. 18-20; Inventaris Vilvoorde f. 72v-74v.)
12.15
16.155
4.96
4.88
20.10XXXI
16.6Brabant et Gelre
16.13XLIII XLIV
19.2lettres gages
22.39
24.10
24.11
4 E. Lade: Alliances, Pays et Accordes, littera E (Verbaal f. 21-2; Inventaris Vilvoorde f. 77v-82).
24.22
24.17
24.16
24.18
24.20
4 G. lade: Lettres diveses et remissions, littera G (Verbaal f. 23; Inventaris Vilvoorde f. 82v-85v).
19.3B
21.4
24.19
11.4Croonenburg
12.646
Kast 5 infra
5 G. lade: Lettres de nulle ou petite importance, littera G (Verbaal f. 24; Inventaris Vilvoorde f. 86).
20.18Engelen en Vlijmen
15.526
Kast 6 infra
6 C. Lade: Quittances touchant fiefs, littera C (Verbaal f. 24-25; Inventaris Vilvoorde f. 26).
9.1Nieuwenaerde
6 E. Lade: Quittances diverses, littera E ( Verbaal f. 25; Inventaris Vilvoorde f. 26).
13.2Waert ende Gelman
6 F. Lade: Guillaume de le Bergen, littera F (Verbaal f. 25; Inventaris Vilvoorde f. 26 ).
8.3X
8.5XI
8.8XIIII
17.115
20.2VIII en IX (Vgl. Verbaal f. 50)
Kast 7 infra
7 A. Lade: Lettres de privilèges, graces, confirmations et declaratios? touchans les ducs de Brabant, littera A (Verbaal f. 26; Inventaris Vilvoorde, f. 109v).
7.1A+
7 R. Lade: Lettres de Jehan, seigneur de Heusden, littera R (Verbaal f. 26; Inventaris Vilvoorde f. 114).
7.2(gedeeltelijk)
7 PW. Lade: Vidimus van diverse oude brieven P.W! (Verbaal f. 27; Inventaris Vilvoorde f. 119-119v).
17.41, 2, 3
17.5XI
Kast 8 infra
8 DJ. Lade: Obligations avecq promesse de faire ouverture des Chastaux, littera A (Verbaal f. 28?; Inventaris Vilvoorde f. 129).
12.2XVIII
Kast 9 infra
9. (Verbaal f. 29; Inventaris Vilvoorde f. 10-11).
24.24
Kast 1 supra
A. Lade: Fauquemont et Monioie, littera A (Verbaal f. 30-33; Inventaris Vilvoorde f. 138-150)
15.3III
14.11V
14.12VI
14.13VII
14.14IX
14.15X
14.17XI
14.18XII
14.16X+
12.9XIIII
20.9XIII+
14.19XV
14.20XVI+
14.21Rotulus
12.3 en 17.10XVII
11.2#
17.649+
14.6XXIII
4.1I
4.2II
8.1XXVI
14.8III+
17.3XXVII
14.7XIX-XXII
15.2XVIII+
14.4▵ ▵ XI,XXVIII
20.4XXIX
8.7 en 20.16XII en XIII
16.3XXXI
16.4XXXII
20.22a, b, c, d, e.
8.4XXXVIII
12.5XXX
7.4XXXVI
20.20Monioie et Fauquemont
14.10XLI en XLII
14.1XLIII
14.9XLV+
14.3XLVIII
12.7
14.5Nego de Valkenburg
14.2CC (Meurs)
4.4XLVII+
4.5XXIII
20.23Valkenburg, Rotulus
I D. Lade: Maestricht de l'an 1552, littera D (Verbaal f. 33; Inventaris Vilvoorde f. 150-151).
13.1I
13.46 of 61
13.535
13.6III
15.6XXVII
I G. Lade: Gelre, littera G (Verbaal f. 34-35; Inventaris Vilvoorde f. 151-152)
24.8
24.1
21.2
Kast 4 supra
IV F. Lade: Lettres de reconnaissance faict par Monsr le Ducq Jan de Bavière, littera F (Verbaal f. 35; Inventaris Vilvoorde f. 167).
12.10 (107)#
Kast 7 supra
VII F. Lade: Diverse, littera B (Verbaal f. 56, Inventaris Vilvoorde f. 175).
21.5fff
VII G. Lade: Gelre et la Velue, littera G (Verbaal f. 37; Inventaris Vilvoorde f. 181-182v)
16.1Bommel
16.2Velue
16.5Tiel
VII D. Kist: Littera D (Verbaal f. 38; Inventaris Vilvoorde f. 182v-184).
24.23
24.13
24.14
24.15
VII E. Lade: Aengaande Kampen, Deventer, Overijssel, littera E (Verbaal f. 39; Inventaris Vilvoorde 185v-186v).
17.2Utrecht A
10.1
VII F. Lade: Traict de Gueldre, faict à Grave, littera f (Verbaal f. 40; Inventaris Vilvoorde f. 186v-187).
24.5
24.6
24.7
Kast 8 supra
VIII A. Lade: Hoochstraete, littera A (Verbaal f. 41; Inventaris Vilvoorde f. 187-190).
13.723
VIII L. Lade: Liedekerke, littera L (Verbaal f. 41; Inventaris Vilvoorde f. 190).
22.42
4.7
VIII S. Lade: Le Sr de Sart (Verbaal f. 41-42; Inventaris Vilvoorde f. 190-191v)
5.136
5.237
1.1-1.14; 17.739
VIII S'. Lade: Le Sr de Sart 2 (Verbaal f. 43; Inventaris Vilvoorde f. 191v-193).
23:4
VIII E. Lade: L'Archéveque de Palerme, littera E (Verbaal f. 43; Inventaris Vilvoorde f. 193-196).
5.373
5.475
5.577
215
5.783
VIII N. Lade: Pierre Vereycke, littera N. ( Verbaal f. 46; Inventaris Vilvoorde f. 196-202v).
22.42
22.10
21.32
21.6
21.11
21.13
21.19
21.18
21.22
21.21
21.10
21.20
21.28
21.1
VIII GEL. Lade: A Geldres 1555 (Verbaal f. 46; Inventaris Vilvoorde f. 206v-208v).
11.1A-G, K-L, O, P.
VIII BCG. Lade: Breda, Cuyck, Grave, littera B (Verbaal f. 47; Inventaris Vilvoorde f. 208v-209).
17.13BB
Kast 9 supra
IX A. Bundel: Tricht en Ludick, van geener importantie (Verbaal f. 47; Inventaris Vilvoorde f. 210).
2.1
IX B. Bundel Tricht, van geender importantie (Verbaal f. 48; Inventaris Vilvoorde f. 210).
5.5

Concordans van de oude inventaris van de Raad van State met deze inventaris. In een derde kolom zijn de vindplaatsen van de stukken in de oude inventaris van Vilvoorde aangegeven. Zie ook bijlage 1.

De vroegere plaatsing van de inventarisnummers 21.1-24.23 kon slechts in enkele gevallen met zekerheid worden vastgesteld. Waarschijnlijk komt het grootste deel uit een aantal bundels stukken betreffende Gelderland, die zich in kast 8 supra bevonden.

Concordans van oud nr. naar inv.nr.
Tabel met zoekresultaten in archieven
Oud nr.Inv.nr.Vilvoorde nr.
1.14VIII S
2.149IX A
2.251IX A
2.367IX A
2.440IX A
2.533IX A
2.618IX A
2.737IX A
2.849IX A
2.944IX A
2.1039IX A
2.1149IX A
2.1249IX A
2.1349IX A
2.1433IX A
2.1543IX A
2.1649IX A
2.1743IX A
2.1843IX A
2.1949IX A
2.2049IX A
2.2131IX A
2.2249IX A
2.2338IX A
2.2449IX A
2.2549IX A
2.2649IX A
2.2743IX A
2.2829IX A
3.123onbekend, mogelijk in I
3.214onbekend, mogelijk in I
3.337onbekend, mogelijk in
3.428onbekend, mogelijk in
3.549onbekend, mogelijk in
3.649onbekend, mogelijk in
3.749onbekend, mogelijk in
v3.815onbekend, mogelijk in
3.916onbekend, mogelijk in I
3.1017onbekend, mogelijk in I
3.1163onbekend, mogelijk in I
3.1235onbekend, mogelijk in I
3.1336onbekend, mogelijk in I
3.14117onbekend, mogelijk in I
3.1549onbekend, mogelijk in
4.153IA
4.253IA
4.353IA
4.459IA
4.5ontbreektIA
4.6ontbreektonbekend, mogelijk I A
4.7ontbreektVIII L
4.8's-Hertogenbosch4 B
4.9ontbreekt 4 B
5.1zie pag 51VIII S
5.236VIII S
5.330VIII E
5.4ontbreektVIII E
5.532IX B
5.6532 H
5.765VIII E
5.853onbekend, mogelijk I A
6.122 H
7.1457 A
7.267 R
7.3's-Hertogenbosch2 E
7.459IA
8.1ontbreektI A
8.2ontbreekt3 C
8.3ontbreekt6 F
8.4ontbreektI A
8.5ontbreekt6 F
8.6ontbreektonbekend
8.7ontbreektI A
8.8ontbreekt6 F
9.11126 C
10.1110VII E
11.197VIII GEL
11.2's-HertogenboschI A
11.3502 B
11.4's-Hertogenbosch4 G
11.5223 f
12.1 2g.8. 1337694 B
12.2s-Hertogenbosch8 D J
12.3 2g.753I A
12.4 10.753onbekend, mogelijk I A
12.5 12.252I A
12.6's-Hertogenbosch4 G
12.7 21.1061I A
12.859onbekend, mogelijk I A
12.953 I A
12.10107IV f
12.11453 C
12.12643 P
13.148I D
13.21126 E
13.3423 A
13.446I D
13.546I D
13.6ontbreektI D
13.7108VIII A
13.8ontbreekt1 L
41.159I A
14.259I A
14.362I A
14.458I A
14.553I A ?
14.656I A
14.724I A
14.824I A
14.959I A
14.1059I A
14.1157I A
14.1257I A
14.1356I A
14.1451I A
14.1555I A
14.1654I A
14.1755I A
14.1856I A
14.1955I A
14.2052I A
14.2153I A
15.1's-Hertogenbosch2 E
15.258I A
15.353I A
15.4's-Hertogenbosch2 B
15.51125 G
15.625I D
15.761 F
16.168VII G
16.299VII G
16.360I A
16.460I A
16.5ontbreektVII G
16.6's-Hertogenbosch4 B
16.79onbekend
16.8ontbreektonbekend
16.97onbekend
16.108onbekend
16.119onbekend
16.12ontbreekt4 B
16.1370onbekend
16.147onbekend
16.158onbekend
17.1136 F
17.2109VII E
17.320I A
17.4217 P W
17.5's-Hertogenbosch7 P W
17.666I A
17.7's-HertogenboschVIII S
17.8ontbreekt1 F
17.9192 H
17.1053I A
17.11111 F
17.1261 F
17.13ontbreektVIII B C G
17.14111 F
18.1453 C
18.2473 C
18.3473 C
18.4473 C
18.5263 C
18.6253 C
18.7263 C
18.8273 C
18.9ontbreekt3 C
18.10303 C
19.1's-Hertogenbosch2 H
19.2ontbreekt4 B
19.31134 G
19.4ontbreekt3 C
20.1112onbekend, mogelijk I A
20.21066 F
20.3101 F
20.458I A
20.561 F
20.635onbekend
20.7ontbreekt1 L
20.8121 L
20.953I A
20.101114 B
20.116onbekend, mogelijk 1 F
20.1210onbekend, mogelijk 1 F
20.1341onbekend
20.1443onbekend
20.1511onbekend F
20.1658I A
20.17111 F
20.18's-Hertogenbosch5 G
20.1911onbekend, mogelijk 1 F
20.2055I A
20.2159onbekend, mogelijk LI A
20.2259I A
20.2355onbekend, mogelijk L I
20.246onbekend
21.195VIII N
21.294 
21.376 
21.41144 G
21.5115 
21.694VIII N
21.794 
21.894 
21.994 
21.1094 
21.1194VIII N
21.1294 
21.1394VIII N
21.1494 
21.1594 
21.1694 
21.1794 
21.1894VIII N
21.1994VIII N
21.2094VIII N
21.2194 
21.2278VIII N
21.2382 
21.2482 
21.2582 
21.2689 
21.27116 
21.28116VIII N
21.2988 
21.3089 
21.3189 
21.3286VIII N
21.3386 
21.3486 
21.3584 
22.186 
22.287 
22.383 
22.483 
22.589 
22.6100 
22.783 
22.883 
22.9101 
22.10102VIII N
22.1187 
22.1287 
22.1386 
22.1486 
22.1485 
22.1690 
22.1786 
22.1890 
22.1990 
22.2083 
22.21.85 
22.2285 
22.2384 
22.2484 
22.2585 
22.2689 
22.2789 
22.2889 
22.2989 
22.3083 
22.3189 
22.3289 
22.3389 
22.3489 
22.3583 
22.3689 
22.3789 
22.3981 
22.39914 B
22.4080 
22.4186 
22.4275 
22.4373 
22.4473 
22.4574 
22.4673 
22.4772 
22.4872 
22.4972 
22.5072 
22.5174 
23.179 
23.279 
23.379 
23.4788 S'
23.578 
23.679 
23.778 
23.878 
23.9119 
23.1078 
23.1178 
23.1278 
23.1378 
23.1479 
23.1578 
23.16118 
23.1778 
24.196I G
24.273I G
24.377 
24.471 
24.581VII F
24.681VII F
24.781VII F
24.893I G
24.9982 H'
24.10934 B
24.11934 B
24.12653 E
24.1392VII D
24.141VII D
24.151VII D
24.161054 E
24.171034 E
24.181044 E
24.1934 G
24.20144 E
24.2152 E
24.22744 E
24.2372VII D
24.241209

Concordans van de plaatsing in charterdozen, circa 1860 - circa 1962, met de oude inventaris van de Raad van State.

De stukken die niet in charterdozen waren geborgen bevonden zich in Aanwinsten 1853 (voor zover niet ontbrekend of te 's-Hertogenbosch, zie bijlage 2).

Charterdoos Duitsland, België enz.

 • 6.1

Charterdoos Heusden 1274-1374

 • 7.2
 • 15.7
 • 16.9
 • 16.10
 • 16.11
 • 16.14
 • 16.15
 • 16.16
 • 17.8
 • 17.16
 • 20.3
 • 20.5
 • 20.11

Charterdoos Heusden 1375-1623

 • 17.11
 • 17.14
 • 20.12
 • 20.15
 • 20.17
 • 20.19

Charterdoos Gelderland 1196

 • 20.10

Charterdoos Gelderland 1342-1370

 • 14.16

Charterdoos Gelderland 1371-1374

 • 19.3

Charterdoos Gelderland 1431-1445

 • 16.13

Charterdoos Gelderland 1509-1521

 • 16.1
 • 16.2

Charterdoos Gelderland 1551-1562

 • 11.1

Charterdoos Gelderland

 • 10.1

Charterdoos Limburg 1229-1364

 • 4.1
 • 4.2
 • 4.3
 • 7.1
 • 9.1 (gedeeltelijk)
 • 12.11
 • 14.5
 • 14.6
 • 14.11
 • 14.12
 • 14.13
 • 14.14
 • 14.15
 • 15.3
 • 15.5
 • 15.6
 • 17.4
 • 18.6
 • 20.1
 • 20.8
 • 20.20

Charterdoos Limburg 1365-1378

 • 12.9
 • 14.7
 • 14.17
 • 14.18
 • 14.19
 • 14.20
 • 17.3
 • 17.9 (gedeeltelijk)
 • 17.10
 • 18.5
 • 18.7
 • 20.9
 • 20.23

Charterdoos Limburg 1380-1423

 • 7.4
 • 12.3
 • 12.4
 • 12.5
 • 12.7
 • 12.12
 • 13.2 (gedeeltelijk)
 • 14.2
 • 14.4
 • 14.8
 • 15.2
 • 16.3
 • 17.9 (gedeeltelijk)
 • 18.8
 • 20.4
 • 20.16
 • 20.21
 • 20.22

Charterdoos Limburg 1431-1468

 • 4.4
 • 9.1 (gedeeltelijk)
 • 11.3
 • 11.5
 • 12.8
 • 13.2 (gedeeltelijk)
 • 13.9
 • 14.3
 • 14.9
 • 14.10
 • 17.6
 • 18.10

Charterdoos Limburg 1538, 1544, 1546

 • 13.1
 • 13.4
 • 18.3

Charterdoos Limburg 1433-1518

 • 13.3 (na 1955, voor 1955 bevond dit stuk zich in Charterdoos Limburg 1474-1525)

Charterdoos Limburg 1474-1525

 • 13.3 (zie ook onder Charterdoos Limburg 1433-1518)
 • 13.5
 • 18.1
 • 18.2
 • 18.4
 • 20.6
 • 20.13
 • 20.14

Aanwinsten 1853

 • 1.1-1.14
 • 2.1-2.28
 • 3.1-3.15
 • 5.2
 • 5.3
 • 5.4
 • 5.6
 • 5.7
 • 5.8
 • 21.1-24.24

Charters Raad Van State

 • 14.21

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in