Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ablaing van Giessenburg, d'

2.21.183.01
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1980
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.183.01
Auteur: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1980

CC0

Periode:

1380-1906

Omvang:

8.00 meter; 105 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

D'Ablaing van Giessenburg is een Nederlands adellijk geslacht waarvan telgen de titel van baron voeren. Het archief bestaat uit stukken van particuliere aard afkomstig van diverse leden van het geslacht D'Ablaing van Giessenburg, zoals boedelbescheiden, afwikkelingen van nalatenschap, ridderorden en speciale bevoegdheden en stukken van zakelijke aard, zoals cartularia met oorkonden en akten van kerkelijke gezagsdragers in Utrecht en van heren in Holland. Daarnaast stukken afkomstig van aanverwante geslachten.

Archiefvormers:

  • D'Ablaing van Giessenburg

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in