Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Logemann

2.21.111
C.M. Lont
Nationaal Archief, Den Haag
1975
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.111
Auteur: C.M. Lont
Nationaal Archief, Den Haag
1975

CC0

Periode:

1854-1977
merendeel 1909-1969

Omvang:

4.65 meter; 226 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale, geschreven, getypte en gedrukte documenten. Geen bijzondere stukken.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

J. H.A. Logemann (1892-1969) maakte carrière als bestuursambtenaar op Nederlandsch-Indië, en was daarnaast, o.a. als voorzitter, betrokken bij de Stuwgroep. Deze stelde zich ten doel Indië tot meerdere bloei en hogere ontwikkeling te brengen, onder meer door publikaties over de staatkundige toestand in Nederlands-Indië in "De Stuw", het orgaan van deze groep. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Logemann in Duitse gevangenschap o.a. geïnterneerd in Buchenwald, Haren en St. Michielsgestel. Na de oorlog had hij als minister van Overzeese gebiedsdelen zitting in het kabinet Schermerhorn-Drees.
Het archief bevat voornamelijk de schriftelijke neerslag van zijn stilistische arbeid, voorts stukken voortvloeiende uit zijn diverse funkties en door hem gegeven adviezen zowel op staatsrechtelijk als administratiefrechtelijk gebied.

Archiefvormers:

  • J.H.A. Logemann

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in