Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BURAM Antecedentenonderzoek

2.10.37.03
S.M. Pereira
Nationaal Archief, Den Haag
1984
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.37.03
Auteur: S.M. Pereira
Nationaal Archief, Den Haag
1984

CC0

Periode:

1945-1960

Omvang:

6.10 meter; 42 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Bureau had tot taak de antecedenten te onderzoeken van het personeel van het departement en van de naar de overzeese bezittingen uit te zenden ambtenaren. Het onderzoek concentreerde zich op de gedragingen gedurende de bezetting en de naoorlogse periode en het afgeven van zuiveringsverklaringen. Voorts behandelde het bureau de visumaanvragen van naar elders vertrekkend personeel en behandelde het verzoeken voor een verblijf in de Nederlandse Antillen, Nieuw-Guinea en Suriname.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen / Bureau Antecedentenonderzoek (BURAM), 1945-1960
  • Bureau Security
  • Bureau Veiligheidsdienst Overzeese Gebiedsdelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in