Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Oorlog / Controlestaten

2.13.13.08
M.D. Lammerts
Nationaal Archief, Den Haag
1940
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.13.08
Auteur: M.D. Lammerts
Nationaal Archief, Den Haag
1940

CC0

Periode:

1817-1844

Omvang:

7.00 meter; 291 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevattende registers van controle betreft stukken aangaande de kosten en uitgaven van militairen én civiel personeel bij de verschillende diensten en legeronderdelen van de Nederlandse Krijgsmacht in de jaren 1817 - 1844. In de registers is aantekening gehouden van de namen en voornamen van officieren en verder personeel. Ook de rangen, standplaats, besluit van benoeming, bevordering, verplaatsing, ontslag, pensionering, overlijden en de bedragen van tractement, bureaukosten e.d. zijn vermeld.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Oorlog

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in