Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Graven van Holland

3.01.01
J.C. Kort
Nationaal Archief, Den Haag
1981
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.01.01
Auteur: J.C. Kort
Nationaal Archief, Den Haag
1981

CC0

Periode:

1189-1650
merendeel 1189-1581

Omvang:

68.00 meter; 2321 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Middelnederlands, in het Latijn en in het Middelfrans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven teksten. Kennis van het middeleeuwse handschrift is noodzakelijk.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de graven van Holland bevat documenten betreffende het bestuur van het graafschap Holland, dat destijds de huidige provincies Noord- en Zuid Holland en (vanaf 1291) Zeeland omvatte. De kern van het archief bestaat uit series registers waarin de oorkonden van de graven werden afgeschreven. Bestond het takenpakket van de grafelijke kanselarij aanvankelijk uit bestuur, rechtspraak en financiën (rekeningen van rentmeesters en baljuwen), na de komst van de Bourgondische hertogen werden de laatste twee hoofdtaken afgesplitst en opgedragen aan respectievelijk het Hof van Holland (1428) en de Rekenkamer (1446). Vanaf die tijd was de taak van de kanselarij beperkt tot het beheer van het archief en de leenadministratie (registratie van de grafelijke beleningen).

Archiefvormers:

  • Graaf van Holland

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

L.s.,

In het "Oorkondenboek van het sticht Utrecht tot 1301", dr. F. Ketner, 1959, dl. V2, nr. 2785 wordt een oorkonde d.d. 13.09.(1296) vermeld. De bron voor de oorkonde is: "A.R.A. 's-Gravenhage, charters grafelijkheid (Nedersticht), lade 59".

In het oorkondenboek van Holland en Zeeland, van de hand van dr. J. Kruisheer c.s., dl V en de inventaris van het archief van de graven van Holland, van de hand van dr. J. kort is deze oorkonde niet te vinden.

Kunt u mij op weg helpen.

Met vriendelijke groet,

Henri J.J. Vermeu;en.

Geachte heer Vermeulen,

Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte heer,

In het Repertorium op de grafelijke lenen in Waterland door J.C Kort
trof ik aan de notities: 23-11-1309 Jacob Jacob Grebbersz LRK 49 fol.
104v-105; 19-11-1352 Jacob Jacob Grebbersz. LR42 fol. 59v nr. 341 en
30-5-1358 Jacob Jacob Grebbersz. LRK 50 fol. 221 nr. 1469. Kunt u mij
zeggen waar ik de betreffende archiefstukken zou kunnen inzien/vinden?

Bij voorbaat dank voor uw suggesties.
Ik heb de inventarisnrs. Gevonden: het gaat om:

Van LRK 42 fol. enz. Inv.nr. 707

Van LRK 49 fol. enz.Inv.nr. 709

Van LRK 50 fol. enz. Inv.nr. 226

Dan kan ik daarna wellicht een scan van de vindplaatsen bestellen?

Mvt

André Kes

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in