Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Prov. Bestuur ZH / Kaarten Ernsting

4.ZHPB4
Y.M. Donkersloot-De Vrij
Nationaal Archief, Den Haag
1998
(c)

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.ZHPB4
Auteur: Y.M. Donkersloot-De Vrij
Nationaal Archief, Den Haag
1998

(c)

Periode:

1570-1961

Omvang:

194 inventarisnummers; 0,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Enkele stukken zijn gesteld in het Frans en in het Duits , een aantal stukken heeft een kaarttitel in het Latijn.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het betreft een kaartenverzameling waarbij verschillende technieken zijn gebruikt zoals steendruk en koperdiepdruk op linnen. Veel kaarten zijn met de hand ingekleurd en soms opgeplakt op linnen. Enkele kaarten zijn gebonden in een leren band.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief is gevormd door de provincie Zuid-Holland en bevat gedrukte wandkaarten, atlassen, chorografische- en topografische kaarten van Nederland, België en Luxemburg van voor 1850. Voorts waterschaps- en hoogheemraadschapskaarten van polders, droogmakerijen, eilanden en waarden in het Rijnland en in Zuid-Holland. In de verzameling treft men ook kaarten aan van de grote Nederlandse rivieren Rijn, Maas en Waal en van de Lek ,de Linge en de Merwede.
Stadskaarten zijn er onder meer van Delft, Den Haag, Leiden en Rotterdam. Een topstuk is het kaartboek van Voorne, Goeree en Overflakkee uit 1701, gebonden in leer en met ingekleurde kaartbladen, gehoogd in goud.
Het betreft voornamelijk gedrukte kaarten, maar ook herdrukken en manuscript kaarten.
Het archief is oorspronkelijke beschreven in de Catalogus van de kaarten vóór 1850 berustend in het archief ter Provinciale Griffie van Zuid-Holland, vervaardigd door P. Ernsting, 1960.

Archiefvormers:

  •  
  • Staten van Holland en West-Friesland
  • Provinciale Staten van Zuid-Holland

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in