Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kaarten Hingman Suppl.

4.VTHR
A.J.H. Rozemond
Nationaal Archief, Den Haag
1969
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.VTHR
Auteur: A.J.H. Rozemond
Nationaal Archief, Den Haag
1969

CC0

Periode:

1533-1913

Omvang:

2158 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, enkele zijn in het Frans.

Soort archiefmateriaal:

Normale getekende en gedrukte kaarten, atlassen en kaartboeken. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De verzameling kaarten die bekend staat als de collectie Rozemond bestaat uit het eerste en tweede supplement op de collectie Hingman. Het zijn hoofdzakelijk kaarten van Nederland uit de 18e en 19e eeuw, die verworven of opgespoord zijn in de archieven nadat de inventaris 4.VTH was afgerond. Er werden echter ook hele collecties aan toegevoegd, zoals die van resp. waterstaatsingenieur Blanken, Dozy en Lenshoek. Ook zijn er kaarten in opgenomen die zich nog in de Grafelijkheids Rekenkamer bevinden.
De index is gemaakt op zowel de collectie 4.VTH als op 4.VTHR op plaatsnaam en op persoonsnaam van de kaartmakers c.q uitgevers.

Archiefvormers:

 •  
 • Oud Archief Suriname: Gouvernementssecretarie
 • Staatsraad
 • Agentschap van Inwendige Politie en Toezicht op de Staat van Dijken, Wegen en Wateren
 • Commissie van Superintendentie der Rivieren
 • Commissie van Superintendentie over de Waterstaat der Bataafse Republiek
 • Commissie van Superintendentie van Zeehavens en Zeegaten
 • Contrarolleur-Generaal van 's Lands Werken en Fortificatiën van Holland
 • Directie van Bruggen en Wegen in Holland
 • Grafelijkheidsrekenkamer
 • Hof van Holland
 • Hoge Raad van Holland en Zeeland
 • Inspecteur-Generaal over 's Lands Rivieren
 • Intermediair Administratief Bestuur
 • Opzichter der fortificatien te Hinderdam, Muiden, Weesp , Uitermeer en andere posten daaromtrent
 • Rekenkamer ter Auditie
 • Staatse Leger, Directeur-Generaal der Fortificaties
 • Brunings, Chr.
 • Brunings Jr, Chr.
 • Goudriaan, A.F.
 • Ministerie van Waterstaat

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Beste mensen,

Ik heb een opmerking mbt. archiefinventaris 2.14.03, kaartencollectie Hingman Supplement 4.VTHR, inv.nrs. 4474-4544, waarbij staat geschreven 'Collectie Lenshoek'.

Volgens de inleiding van e inventaris 4.VTHR was Lenshoek een waterstaatsinspecteur. Dit in onjuist; de schenker van deze kaarten is C.P. Lenshoek (1827-1882), burgemeester te Wolphaartsdijk.

Is het mogelijk deze informatie in de inleiding aan te passen? Mijn dank!

Met vriendelijke groet,
Marian Lenshoek

Geachte mevrouw Lenshoek,

Hartelijk dank voor het doorgeven van deze correctie. Wij hebben uw opmerking doorgestuurd naar de afdeling Collectie, zodat zij dit aan kunnen passen.

Nogmaals dank,

Het Nationaal Archief

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in