Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kaarten Leupe Suppl.

4.VELH
S.P. l''Honoré Naber
Nationaal Archief, Den Haag
1914
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.VELH
Auteur: S.P. l''Honoré Naber
Nationaal Archief, Den Haag
1914

CC0

Periode:

1617-1867

Omvang:

584 inventarisnummers; 0,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een deel is gesteld in het Frans en in het Engels. Enkele kaarten zijn beschreven in het Latijn, Deens, Spaans en Italiaans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, gedrukte en getekende documenten. Het betreft een kaaartenarchief met zeeatlassen en zee -en kaarten, kust -en rivierkaarten en landkaarten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Inventaris der verzameling Kaarten berustende in het Algemeen Rijksarchief: Eerste Supplement (VELH) beschrijft kaarten uit de periode 1867-1886 die wel aanwezig waren maar ontbreken in de inventaris van P.A. Leupe uit 1867.
Het archief bevat zee-atlassen en wereldkaarten, de rubriek zee, kust -en rivierkaarten volgt de oostelijke route van de VOC-schepen vanaf Europa, via Afrika en Kaap de Goede Hoop naar de Perzische Golf, India en Oost- en Zuid-Oost Azië en de westelijke route van de WIC-schepen naar Amerika. De rubriek landkaarten is op dezelfde wijze ingedeeld maar begint met Afrika, er zijn geen Europese landkaarten in het archief bewaard gebleven. De kaarten dateren voornamelijk uit de achttiende en negentiende eeuw.
Het archief is vooral van belang door de aanwezigheid van het grootste deel van het VOC-kaartenarchief, dat apart gevormd is vanwege geheimhouding en formaat. Deze kaarten geven inzicht in de bloei van het kaartenmakersbedrijf in Amsterdam waar de kaartenmakers in opdracht van de VOC werkten zoals Willem Jansz. en Johannes Blaeu, Johannes Vingboons en de familie Van Keulen. De atlas van Isaac de Graaff is - weliswaar niet in zijn geheel, maar verspreid - in de verzameling terug te vinden.
De kaarten vormen de vroegste bronnen voor China, Japan, Thailand, Cambodja, India, Zuid-Afrika, Formosa, Australië en Nieuw-Zeeland en de eilanden van Indonesië, met het handelscentum van de Oostindische Compagnie in Batavia.
De kaarten van de Westindische Compagnie en de Sociëteit van Suriname vertellen het verhaal van de slavenhandel vanaf St George d'Elmina, het steunpunt in West-Afrika, naar de kusten van Zuid-Afrika en de Antillen. De Nederlanders zaten tientallen jaren in Brazilië met Johan Maurits van Nassau, veroverden Curaçao en voeren de rivieren van Suriname op om plantages in te richten. Ook maakten zij ontdekkingsreizen naar Chili en Peru. De posten in zowel West als Oost waren naar de laatste militaire inzichten gebouwd en

Archiefvormers:

  • Westindische Compagnie, Kamer Amsterdam Westindische Compagnie, Kamer Zeeland Directie van de Sociëteit van Berbice Raad der Koloniën in West-Indië Oud Archief Suriname: Gouvernementssecretarie Directie van de Sociëteit van Suriname Staten van Holland en West-Friesland Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Amsterdam Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Zeeland Ministerie van Koophandel en Koloniën Ministerie van Koophandel en Koloniën, Algemene Directie College ter Admiraliteit te Amsterdam, Commissie Bepaling Lengte op Zee Verbetering v. Zeekaarten Comité tot de Oost-Indische Handel en Bezittingen Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika Depot-Generaal van Oorlog Directie ad interim voor de Westindische Koloniën Ministerie van Marine en Koloniën, Hollandse Divisie Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Amsterdam, Departement van de Equipage Heneman, J.C. (kartograaf van de Sociëteit van Suriname, ca., 1740-1806) Loten, J.G., (gouverneur van Ceylon, 1710-1789) Ministerie van Marine en Koloniën

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

    • Deze verzameling, in 1869 door het Algemeen Rijksarchief aangekocht van de firma Frederik Muller te Amsterdam (zie Verslag 1869 blz. 2), bestond uit één band in groot folio, houdende 116 kaarten en afbeeldingen, waaronder één bis-nummer (no. 103), die door verschillende teekenaars en graveurs zijn vervaardigd en naderhand in één band zijn vereenigd. Volgens een los inliggende inhoudstafel van de 18e eeuw bevatte de band oorsponkelijk 119 kaarten en afbeeldingen of 118 nummers, doch uit een in deze tafel geplaatste aanteekening van P.A. Leupe (+1881) blijkt, dat reeds in zijn tijd een drietal nummers in den band gemist werden, te weten een afbeelding van de Nieuwe poort te Batavia, een van de vleeschhal en een van het weeshuis aldaar (nos. 29, 30, 31). Met uitzondering van acht koperdrukken (nos. 25, 28, 32, 33, 56, 61, 68, 93) zijn alle nummers met de hand geteekend; zij zijn verder alle op één nà (no. 61) gekleurd en op twee nà (nos. 13, 34) ongedateerd. Op één afbeelding wordt als graveur vermeld J. Vinckeboons (no. 32), de teekenaars en graveurs van de overige nummers worden niet opgegeven. Waarschijnlijk moeten de niet-gedateerde tot de tweede helft der 17e of het begin van de 18e eeuw worden gebracht. Op de hieronder volgende lijst zijn de kaarten en afbeeldingen niet, gelijk in den band zelven, alphabetisch gerangschikt doch naar hetzelfde stelsel, dat in dezen Inventaris is in acht genomen. De nummers vóór de beschrijvingen beantwoorden aan die van den band.

      De band is sindsdien uiteengenomen; de kaarten en afbeeldingen worden los bewaard. De oorspronkelijk band werd in het oude gebouw van het Algemeen Rijksarchief aan het Bleijenburg bewaard in Kast 8, 3de la van onderaf, maar is bij de verhuizing van het Algemeen Rijksarchief naar de Prins Willem-Alexanderhof in 1979 niet aangetroffen in het oude depot van het Bleijenburg.

      Om de oorspronkelijke verzamelaar te identificeren kan men afgaan op de suggestie van de antiquaar Frederik Muller (1814-1881), die aannam dat deze verzameling van 118 bladen één deel van de uit 27 banden bestaande Atlas-Beudeker zou zijn geweest. In 1861 kocht het British Museum 24 banden van de Atlas-Beudeker aan, welke nu bij de British Library te Londen berusten. Zie Anna E.C. Simoni, "Terra Incognita: the Beudeker Collection in the Map Library of the British Library", in: British Library Journal 11 (1985), pp. 143-75.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in