Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Topografische Dienst / Kaarten

4.TOPO
G.G.J. Boink
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 2018
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.TOPO
Auteur: G.G.J. Boink
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 2018

CC0

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1590-1993
meerendeel 1814-1932

Omvang:

22 inventarisnummers;

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, gedrukte en getekende documenten. Het betreft een kaartenarchief met landkaarten, zeekaarten, kust -en rivierkaarten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De kern van het kaartenarchief van de Topografische dienst bestaat uit 19e en 20e eeuwse gedrukte topografische kaartenseries van Nederland, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen. Een mooi voorbeeld is de Topografische en Militaire Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden (TMK) op schaal 1:50.000. Van deze tussen 1850 en 1862 in manuscript getekende kaart verschenen vele edities in druk. Het archief bevat verder vele thematische kaarten van Nederland die zijn gedrukt voor andere overheidsdiensten zoals Waterstaat, bijvoorbeeld rivierkaarten.
Het kaartenarchief van de Topografische Dienst bevat ook verzameld (documentair) materiaal, gebruikt bij de vervaardiging van de topografische kaarten. Een voorbeeld hiervan is de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden door J.J.F. graaf de Ferraris in 1771-1778, die het grondgebied van België bestrijkt. Een ander opmerkelijke collectie binnen dit bestand is de zogenaamde collectie Van de Graaff, een fraaie serie 18e eeuwse manuscriptkaarten van voornamelijk Zuid-Afrika.

Archiefvormers:

  • Topografisch Bureau Topografische Dienst Topografische Inrichting

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in