Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rubber Cultuur Mij. / Kaarten en tekeningen

4.RCMA
R.T.M. Guleij
Nationaal Archief, Den Haag
1987
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.RCMA
Auteur: R.T.M. Guleij
Nationaal Archief, Den Haag
1987

CC0

Periode:

1908-1980

Omvang:

1427 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een deel is in het Engels of Frans.

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bevat 494 kaarten, tekeningen en foto's van de directie van de Rubber Cultuur Maatschappij te Amsterdam. De archiefstukken zijn afkomstig uit Nederlands Indië (1908-1958) en uit ontwikkelingslanden (1954-1980). De stukken uit Nederlands Indië bestaan uit kaarten (concessies en erfpacht, beheer, aanplant, emplacement), topografische (gedrukte) overzichtskaarten en technische tekeningen inzake koffie, latex, oliepalm, rubber, thee, transport, waterkracht, civiele werken en diversen. Het materiaal uit de ontwikkelingslanden omvat ook kaarten (algemeen, onderneming/beheer, aanplant, bodem, infrastructuur/emplacement en meet- en hoogtekaarten), topografische (gedrukte) kaarten (Azië, Afrika, Midden- en Zuid-Amerika) en technische tekeningen (Costa Rica, Ghana, Indonesië, Liberia, Mozambique, Suriname, Tanzania en diversen). Beide deelarchieven bevatten foto's. Verder is er een index op namen, ondernemingen en projecten (inclusief afdelingen en concessies).

Archiefvormers:

  • NV Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam, 1908-1980

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening

Als methode van ordening is een "ordening naar organisatie" toegepast dat wil zeggen dat de indeling van de inventaris gebaseerd is op de organisatie van de administratie van de instelling ( Zie nrs. 12 en 13 van "Lexicon van Nederlandse Archieftermen" / Stichting Archief Publicaties. - 's-Gravenhage, 1983. ).

De hiervoor beschreven verandering in organisatie (en werkterrein), had tot gevolg dat ook het archief een nieuwe opzet vereiste. Dit blijkt ook uit het rapport dat het Nederlands Instituut voor Documentatie en Registratuur (NIDER) in opdracht van de RCMA in 1961 samenstelde ( Rapport Postbehandeling en organisatie en ordening van het archief voor de N.V. Rubber Cultuur Maatschappij "Amsterdam" / Nederlands Instituut voor Documentatie en Registratuur, 1961. Zie noot 11 inv. nr. 1130. ). Aan deze structurele verandering binnen de organisatie is de tweedeling in de inventaris ontleend. De ordening van de kaarten, tekeningen en foto's wordt voor het eerste en tweede deel afzonderlijk verantwoord.

De kaarten, beschreven in het 1e deel zijn geordend naar functie binnen de organisatie. Een aantal losse kaarten in kokers en een serie kaarten die werd aangetroffen bij de technische tekeningen - in Rubriek Z Diversen, groep l landkaarten - zijn bijeengevoegd. Bij de technische tekeningen - door de administratie ontsloten door middel van een fichesysteem met verdeling in rubrieken en groepen - is de door de RCMA gehanteerde ordening en oude nummering (als onderdeel van de verzamelbeschrijving) behouden. De oude nummering is als uniek identificeerbaar kenmerk gehandhaafd en in feite als inventarisnummer gebruikt. De fotoalbums, waaronder twee series "Technische zaken" en "Aanplant", zijn chronologisch geordend.

Bij de kaarten in het tweede deel valt een onderscheid te maken in de "eigen" - voor een speciaal doel gemaakte kaarten, thematisch ingedeeld met een Romeinse nummering - en anderzijds de gedrukte topografische kaarten, met een documentair doel, ontsloten door middel van de udc-hulptabel van Plaats. De ordening van bovenstaande kaartseries is volledig naar analogie van de administratie.

In het al bovengenoemde rapport van het Nider werd ook een voorstel ten aanzien van de technische tekeningen gedaan. De voorgestelde archiefcode (classificatie) werd rond 1961 in gebruik genomen. Hieronder een voorbeeld van een tekening met zo'n codering:

702.01.03 Suiker/Stoommachines - onderdelen/3e tekening

Tabel met zoekresultaten in archieven
VolledigRubriekGroepVerfijning groep 
702.01.03SuikerStoommachinesonderdelen3e tekening
 7020103

Een nadeel van deze codering is dat deze niet overeenkomt met de onderwerpsdossiers in het geschreven archief en dat er geen logisch verband bestaat tussen de onderwerpen onderling. Ondanks het feit dat slechts twee coderingsoverzichten Rubriek 1 Algemeen en 7 Suiker (zie inv. nr. 465) uit het geschreven archief met de tekeningen kunnen worden gecombineerd, is bij gebrek aan alternatief deze classificatie toch in de inventaris overgenomen. Omdat het geschreven archief van de RCMA nu nog slechts door middel van een voorlopige plaatsingslijst toegankelijk is, blijft het mogelijk dat na inventarisatie meerdere coderingsoverzichten aangetroffen worden. De foto's tenslotte zijn chronologisch geordend.

Beschrijvingen

In de inventaris zijn archiefbeschrijvingen toegepast.( M. Kok / beschrijving en ordening van kaarten in het archief in: Smits, J. en G. Staal (red.), Titelbeschrijven voor cartografische Documenten/verslag zomercursus NVK 1982. Doorn, 1983 p.31-76. Deze lezing is later afzonderlijk als reader uitgebracht, aangevuld met terminologie, zie Nieuws van Archieven, nov. 1987. ) Een uitzondering hierop vormt de serie gedrukte, documentaire kaarten in het tweede deel van de inventaris, die middels de Fobid-regels deel 8 (verkorte titelbeschrijvingen) zijn beschreven. ( Regels voor de titelbeschrijving: Beschrijvingsregels voor Kartografische documenten / Fobid. - Den Haag: NBLC, 1982. - 116 p. (Regels voor de titelbeschrijving; 8) ) Bij de technische tekeningen uit Nederlands-Indië voor 1958 gaat het in bijna alle gevallen om lichtdrukken. Daar waar dit niet het geval is wordt dit bij het ontwikkelingsstadium vermeld. De technischetekeningen van de ATAM zijn netexemplaren, calques. De ingekomen tekeningen van andere bedrijven zijn overwegend lichtdrukken.

Wanneer de schaal niet aan de kaart of tekening ontleend kon worden, is deze niet in de beschrijving vermeld. De aanduiding "zonder schaal" ontbreekt in de beschrijving.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Zelf ben ik als (pleeg)dochter van uitgezonden medewerker JMA van de Griendt op plantage Icacal te Panama getuige geweest van de opstart van deze onderneming tussen 1961 en 1964 en een aantal keren teruggeweest.
Ik heb nog ruim fotomateriaal uit die periode en vroeg mij af of hiervoor bij het archief nog belangstelling was.

Met vriendelijke groet,
Mw. R. Ludolph
ludolph@planet.nl

Zelf ben ik de dochter van Wicher Boissevain Sr., die Salala Rubber Coorperation opgezet heeft in 1960 en tot 1979 heeft geleid..
Ik graag willen weten wat er later met mijn vaders liefdeswerk is gebeurd na zijn vertrek.

Bij voorbaat dank,

Hanneke Idserda-Boissevain.

LS,
Mijn schoonvader heeft in 1949 in Medang Sumatra een zilverenbakje gekocht van dhr. Selders uit Winterswijk. Hoe die daar aan was gekomen is onbekend. Op het bakje staan de letters R.C.M.A., de cijfers 25 tussen 2 lauwerkransen in en; ' Aan M. Schuurman 1906 15/1 1931'.
Wellicht zijn er nog nazaten die kunnen zeggen wie dat was/hoe en wat? Familie ?

Wie kan mij verder helpen?

L.s.,
Voor n Indonesische kennis ben ik op zoek naar informatie over zijn Nederlandse grootvader. Het enige wat hij heeft is zijn naam; H. Heslinga. Hij heeft bewijzen van loon ontvangsten over de periode 1959-1965. Hij heeft gewerkt op o.a. Wingfoot estate. Heeft u nog meer informatie nodig? Bent u bereid mij te helpen bij deze zoektocht?
Alvast hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,
Sonja van der Lely-Koene

Vlak voordat ik uw bericht las had ik toevallig dit bericht gevonden. Meer vindt u op de aangegeven link.
http://resources3.kb.nl/010475000/pdf/DDD_010477728.pdf
Het Nieuwsblad voor Sumatra MAANDAG, 21 DECEMBER 1953
‘(…) sedert Juni 1953 beheert de heer Heslinga de onderneming Sei.Putih.

LS,
Ik zoek naar de concessie contract tussen Sultan van Serdang met NV diverse Nederlandse tabak plantage Maatschappij in de afdeling Serdang, voornamelijk Senembah Mij in de Oostkust van Sumatra, in de periode (1883 - 1910). Ik bedank voor jullie aandacht en helpen.

Met vriendelijke groet,
Edy Ikhsan
email: eikhsan@yahoo.com

Mijn vader, Diederick Johan Van Der Kolk (geb. 29/10/1916) werkte in de rubber en palm olie cultuur in Noord Sumatra van 1945-1951. Hellaas, hij leefd niet meer maar ik heb zijn fotos - er is een van een RCMA fabriek "Hengelo". Kunt U mij a.u.b. vertellen of die fabriek nog bestaat en waar het licht? Bedankt voor U hulp.
Hartelijke groeten.

Geachte mevrouw van der Kolk,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Hallo Hanneke

Ik was in de periode 1969 -1975 accountant op Salala Rubber in Liberia

Met Richard en Ine Hollander en Huub en Mariette Haenen zijn we een paar jaar geleden weer teruggegaan
naar de plantage.
De plantage is nog steeds in tap maar de fabriek ik helemaal ontmanteld en van de compound zijn de
meeste woningen vervallen, ook het huis van je ouders is vervallen maar het staat er nog en ook het
guest-house

Uiteraard hebben we de nodige foto's en als je geinteresseerd bent in de foto's laat het maar weten.

Leeft je moeder Dien nog?

met vriendelijke groet

wim van beek

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in