Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Oorlog / Plans Gebouwen en modeltekeningen

4.OPG
V. van den Bergh, R.M. Haubourdin, F.E.Ch. Hoste
Nationaal Archief, Den Haag
1996
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.OPG
Auteur: V. van den Bergh, R.M. Haubourdin, F.E.Ch. Hoste
Nationaal Archief, Den Haag
1996

CC0

Periode:

1682-1940
merendeel 1811-1940

Omvang:

3968 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Het archief bevat tekeningen, gedrukt en in manuscript.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief met de plans van gebouwen van de Genie van het Ministerie van Oorlog bevat technische tekeningen die gemaakt zijn voor de aanleg, het onderhoud en het herstel van militaire gebouwen in Nederland uit de periode van ca. 1700 tot 1940. Aangezien de meeste van de Nederlandse vestingwerken aan het eind van de 20ste eeuw verdwenen zijn of een andere (civiele) functie hebben gekregen is het archief een belangrijke bron voor de geschiedenis van militaire gebouwen. Het archief bevat ook tekeningen van verdedigingwerken zoals schansen, vestingmuren, stenen beren, de inundaties, kustforten en torenforten, en ook de betonnen kazematten gebouwd in de mobilisatietijd van 1939-1940.
Het archief hangt nauw samen met de Memories van de Genie (4.OMM). De gebouwen van de Genie werden vaak opgeknapt naar aanleiding van een inspectierapport. Het archief van de Memories van Genie bevat deze inspectierapporten.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Oorlog. Genie
 • Ministerie van Defensie. Genie

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Bijlage 2: Voorschrift op het vervaardigen van tekeningen voor de dienst der Genie.

Behoort bij beschikking ministerie van Oorlog van 3-10-1892 Ve Afdeling nr 129 (ARA 2.13.01 Verbalen van min. v. Oorlog, inv. nr. 3967; Recueil Militair 1892, 620-624).

 • Voor tekeningen moet goed papier worden gebezigd, dat bij vouwen niet breekt.
 • Voor revisietekeningen (§ 46 der Algemene Voorwaarden) moet op linnen of katoen geplakt papier worden genomen. Voor schetsen bij berichten mag geen calqueerpapier worden gebruikt, doch calqueerlinnen dat aan eene zijde dof is en op die zijde betekend en c.q. op de gladde kant gekleurd wordt. Ook lichtdrukken kunnen hiervoor gebezigd worden; bij voorkeur met donkere lijnen op lichten grond.
 • Tekeningen mogen in de regel niet groter zijn dan 0,7 bij 1 M.
 • Alleen tekeningen van blijvende waarde behoeven van een lijst te worden voorzien, op minstens 2 cm van de rand getrokken.
 • In de linker bovenhoek van elke tekening, zullen onder elkander worden gesteld:
  • ... Commandement
  • ... (standplaats)
  • ... (jaartal)
  • ... (jaartal)
  benevens een aanduiding van het ingezonden stuk, waartoe de tekening of schets behoort.
 • Wanneer de tekening uit een enkel blad bestaat, dan wordt in de rechter bovenhoek gesteld: enig blad.
 • Bestaat de tekening uit meerdere bladen, dan wordt in de rechter bovenhoek gesteld: In ...bladen, ...e blad.
 • Indien enige tekening verschillende figuren bevat, zullen die doorlopend worden genummerd, zodanig dat de situatieplans, plattegronden en algemene voorstellingen daarbij de laagste, doorsneden hogere, en bijzonderheden van samenstelling de hoogste nummers bekomen.
 • Elk situatieplan moet van een noordlijn worden voorzien. Dit plan moet -zo mogelijkzodanig op de tekening worden gesteld, dat de noordlijn evenwijdig aan de opgaande zijden der tekening komt.
 • Doorsneden worden aangegeven door twee hoofdletters. De lijnen van doorsneden (sporen) zullen in de figuren, waarop zij betrekking hebben, duidelijk met die letters moeten zijn aangegeven. Vormt het spoor een gebroken lijn, dan wordt de eerste letter met een kleine (niet hoofd) letter herhaald bij elk hoekpunt van die lijn.
 • Wanneer hiertoe aanleiding bestaat, zal in doorsneden - geen bijzonderheden van samenstelling betreffende- het peil worden aangegeven door een horizontale rode of zwarte lijn, zodanig te plaatsen, dat daarbij in ronde getallen kan worden gesteld hoeveel die lijn boven of beneden A.P. [Amsterdams Peil] is gelegen.
 • Waar dit voegzaam kan geschieden en tot gemakkelijk begrip der voorstelling kan leiden, zullen in de figuren de afmetingen en peilen in meters door cijfers worden aangegeven. Daarbij worden afmetingen in zwarteen peilen in rode inkt gesteld.
 • Op alle tekeningen moet onmiddelijk onder het hoofd worden gesteld: (1:...) of (...:1)
 • Zijn de figuren, op eenzelfde blad voorkomende, op verschillende schaal getekend, dan wordt die aanduiding boven elk figuur gesteld, onmiddelijk volgende op het daarboven gestelde opschrift.
 • De te bezigen schalen moeten zijn:
  • 2:1
  • 1:1
  • 1:2
  • 1:5
  • 1:10
  • 1:20
  • 1:50
  • 1:100
  • 1:200
  enz. terwijl voor topografische tekeningen ook de schalen van 1:1250 en 1:2500 kunnen worden gebezigd. Hiervan mag worden afgeweken als het gebruik van een andere schaal tot gemak leidt, zoals bij het kopieeren van plans en tekeningen het geval kan zijn.
 • Schetstekeningen, niet van blijvende waarde, worden in de rechter onderhoek, onder de naam, standplaats en dagtekening, alleen door de Eerstaanwezend Ingenieur of de Commandant van het Korps Genietroepen ondertekend. Alle andere tekeningen, daar en boven door de eventuele mede ontwerpers.
 • Tekeningen of schetsen, ten dienste van de uitvoering van werken, zullen op gelijke wijze gedagtekend, behalve door de ontwerper, door de vervaardiger - als zodanig- worden getekend.
 • Voor plans van verboden kringen is het bovenstaande slechts toepasselijk, voor zover het niet in strijd is met de bepalingen van het voorschrift, vastgesteld bij de aanschrijving van 1 november 1887, nr. 3 Ve Afdeling Genie.
Binnenlands Gedrukte Kaarten 1851

Deze concordans heeft betrekking op het register beschreven in hoofdstuk 1, nummer (1).

 

3P4-38
9K4-38
31P16-996
32P16-1006
40P9-516, 517; P13-728, 737, 738
42L1-4?, L2-33
45(of 345?), P9-528
46P10-570
47aL2-17
50L2-5, L5-99
55K2-22
77P2-75
85P6-199, P13-729; L5-96? (161?)
86L7-130
87L8-132
92L2-21
93L2-54
95P12-698
98L2-22
99K2-15
102P16-980
107P4-143; L-97, 102
107bL5-98, 102
107dL10-161
107eK2-17
107gK2-17
107hK1-2, 6
109K10-90
109cK5-39
109dL10-161
109eK5-40
109gK5-39
109iK5-39
109kK1-3
109lK5-39
110P16-999
111L3-60, L7-171
115L3-60
116K10-89
117P15-858
127P16-1002
131P9-526
132P9-531
133P9-527
134P11-639, 640
134aP11-637, 638
135P9-522, 523
137P9-524
138P9-530
139P11-635
140P8-457
141P15-859
142P9-525
143P9-520, 521
145P11-651
150P15-827
151P15-828
154P2-73? = situatie 344 P2-81
155P15-840
156L2-46
161L5-96? (85?)
162P9-515, 532, K2-18
167?P4-143 (of 107? of 187?) P16-981
173P16-979
178P14-791
185P12-697
186L2-11
187?P4-143 (of 107? of 167?)
190L2-26
203L1-2
209aP16-893
223L9-148
224P11-650
227P8-458
228P15-860, 862
230P12-689
232P2-72
234P13-752
241P15-861
241aP8-453
244P16-997
253P16-991
257P15-863
258K5-43
259P15-830
262P10-546, P16-902, 903
263P11-627
264P9-487, 488, 489, 490, 493, 492, 493, 494, 495, 496, 497; P14-777, 778
264aP16-914
264bP16-913
264cP16-912
264dP16-909
264eP16-908
264fP16-906
264gP16-907
264hP16-916
264iP16-915
264kP16-911
264lP16-910
264mP16-904
264nP16-905
264oP16-917
265P11-644
266P16-1007
267P13-741
268K9-80
270P16-899
271P13-745
273P7-344, P13-728
274P1-10, 11; P3-94; P4-129, 136; L9-145
275G42
277P16-990
278P6-315
279P15-870
281P6-324
282P
283P7-340
284P16-994
285P16-995
287P6-316
288P16-885
289P16-998 B
291P16-898
292P5-150
294P16-875
295P13-746
300P10-543
301P16-1004
302P14-774
303P3-125, P14-790
305P5-163
306P7-342, P7-343
307P7-341
309P6-327 (Meyboom 306? -309?)
310P11-660
311P1-9, P4-127
314P6-300
314a(Maas) P6-302
314b(Maas) P6-303
316P9-500
318P5-152
323P14-760
325P15-831
326P13-736
328P9-498
330L1-1
331G60
332G59
333P4-140
334G58
336P16-1000
337P16-1003
338P16-1005
340P16-923
341P16-925
342G50
344P8-456, P14-783, 784
344aP4-145, P8-449
344bP8-466
345(of 45) P9-528, P14-781, 782
347P11-643
349G44
350G45
351P11-630, 632
353K1-14
354G34 t/m 41
355P7-345, P13-742
356P8-460
357G57
358P15-854
358aP15-855
359P12-690; G56; K3-29
359aP4-146, P6-318
359cP15-839
360P5-160
361P13-749
362P5-157; G51
363P11-642
364L9-146
365P6-304 (Noordzee), P15-832
365gP9-507, 508, 509, P16-900, 901
366P11-653, 654
367aP13-726, 735
367bP8-443, 444
367cP8-451
368P10-535
370P13-747
371P11-652
372P6-319
372aP11-667
373P11-663, 664, P16-878
374P11-629, 665
374aP15-843
375P11-666
376G46
378K1-4, K5-41
379P14-772
380aP15-844
180bP15-848
380cP15-841
381P6-308
381cP15-841
382cP15-833
383P14-779
384P15-837, P11-641
384bP15-836
386P15-852
387P11-661
388P11-656
389P13-747
391P14-758
392P13-725
394L6-125?
395G47
396L7-130?
399P5-159, P6-301
400P16-881, 882
401(Maas), P6-187, P8-434
404P6-190 (Maas), P16-880
545P16-993
548P16-995
549P16-994
552P16-992
556P16-990
557P16-991
578bP10-557
579P16-996
582P16-1005
583P16-1004
584P16-1003
585P16-1007
586P16-1000
588P16-1002
589P16-1001
590P16-1999
593P16-998B
594P16-997
595P4-126
600P16-998A
1297(Isalles), P2-87
1298P2-67, 69
1316P12-691, 692
1404P14-786
1485=wind? 1485? P2-62
1540P2-47
1541P2-48
1542P2-63
1560P2-76
1569P2-59
1572P2-33
1600P2-57
1601P2-58
1603P2-45
1604P2-51
1606P2-60
1607P2-50
1608P2-49
1609P2-52
1615P2-66
1616P2-64
1618P2-54
1619P2-65
1622P2-56
H1P8 466
Binnenlands Gedrukte Kaarten 1857

Deze concordans heeft betrekking op de lijst beschreven in hoofdstuk 1 onder nummer (2).

 

2211P7-333
3212P1-7, P3-89
3a212P1-4
3b212P3-93
3e212P3-90
4212P2-36, P4-137
4a212P3-88, 97
5212P2-85
6212P2-34
7212P6-320, 321
8212P4-139
10213P3-91, P7-329, 330
11213P15-867
12213P15-869
13213P15-866, 868
15213P7-338, 339
16214P1-1, 27; K1-8
17214P6-312
19214P6-313, 314
20215G43
21215P1-20, 30
26221G24
27221G22
28221G23, 62
29221G28
30223P4-142
33220L5-97, 98, 102; K1-2
34226G29
35227G30
36224K3-26
36a224K2-16
37232L2-28
38234P12-724; L8-136
39237K10-87
41235L8-135; K9-82
42238P1-17; L2-35
43234L10-162; K9-85, 86
44235L2-51; K8-69
45235P10-569, 570, 571
46235L2-41
47236L2-16
48236P3-96; K8-66
49233L2-38, L8-139; K7-63
50232K6-47
51232L8-138
52233L2-9, 10
53234P12-722
54234L2-27
55232L2-39
56238L2-36, 37
57238P16-873, 874
58230K5-39, 40; K10-90
59231P3-98
60241P1-14; G12, 61
61241P1-16; G1; K8-68
62242P13-754; G2, 3
63242P4-133; G4
64248G5
65253G7, 13
66249P1-5
67249G8
68248G9
69256G26
70253G6; L9-144
71256G10
72249G25
73247G21
74247G27
75254P3-92
76247P13-732
77247P13-730
78256L8-141
79251P1-12
80255P13-733; L9-143; K8-71
81255G14
82255G17
83255G16, 31
84255P16-918, 919, 920, 921, 922
85256G15
86257P3-95, P16-926
88247P16-927, 930
89248P16-928
90262P1-23, P12-293, 699; K8-65
91262P12-700
94265P13-743, 744
96265L2-20
97265P1-29
99263P1-15
100263L2-23, 40
101271P1-13
103271P12-701; K1-10
104270P16, 21, 24, P2-40, P10-572, P16-976; K8-72
105270P13-751
106270P13-748
107274G18
108274K8-75
109275P1-8, 28, G32; K9-83
112235L8-137
113236K1-11
114278L2-13
115278P4-141, P8-433; L2-43, 44, 45; K6-45
116278L2-52
118280K7-62
119282G-19
120283P1-2, 3, P4-128, P8-446, 447; L8-140
121283G20
122286G55
123283P1-18, P10-563
124283P10-566, 567, G54
125284G52
126287P10-565
127287P13-727
128289P8-463, 464
129289P8-462
144290P9-518, 519
148294P12-716
149294P9-529
152294P11-648, 649
153294P11-645
159299P6-184
160299P5-161
161299P1-22, P15-815, 816; L5-96 (en 300)
162301P6-328; L7-130, L8-132, 133
163298L2-31
164298L2-12
165298L2-29
166303L2-24, 25
167303L2-32
169303L2-30
170303P12-696
171305P12-718, 720, 721
172306P12-702
173306P6-327? (BGK-309); L2-15
175306P12-723
176306L2-14
177306L2-19
178308?P14-791; L2-18
179308P10-553, 554
180308L2-47, 48
181a308L2-55
181b308L2-57
181c309L2-56
181d309L2-58
182309L2-49
183309L2-53
187311P9-484, 485
188311L2-34, 42
189311P10-568
190312L2-50
191312P12-694-695
192312P13-729
193312P9-486
194312P13-729
195314P13-753
196314P5-164
197314P5-162
198314P5-153, 156
200317L2-7,8
201317P12-717
202318P12-703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, P12-714, 715
204282P8-448; K6-46
208289P8-465, P13-734; K4-37
209237P8-450, P16-891, 892
210237P16-894, 895
211237P16-896, 897
212236P16-879
214265P6-317, P13-739, 740
215304P5-151
218270P13-750
219236P16-876, 877
220290P6-311, P15-871
221297P10-551, 552
223245K1-1, K3-27
226293P11-631
233292P8-455
234292P9-512, P11-633
234a292P2-77, P11-636
235290P6-305, 306
236238P16-888
238294P15-829
239258P2-78
240258P16-924
241292P2-37?; P10-545, 550
243284P10-564; G53
245315P9-506
246245P16-929
247258P16-872
248232P16-887
249238P16-889, 890
250258P2-83
252216P15-846, 847, 864
254297P2-80
255295P2-71
261231P16-886
272217K7-64
282217G33
290229P6-325
298222P12-719
308234K1-12
309306?P6-327 (BGK 309)
311254K9-81
312253K9-84
313251K8-67
314217K8-73
317225K8-70; G11
319217P4-134, 138
320203P1-26, P34-135, 144
322203P1-25
377254P6-323
Binnenlands Gedrukte Kaarten 1881, 1883

Deze concordans heeft betrekking op de lijst en het register beschreven in hoofdstuk 1, nummers (3) en (4).

 

47P4-139
48L1-2
53K3-29
57L9-146
61P14-757, 759
88L8-133
526P2-34
527P6-320, 321, 322
529P6-324
530P3-91, P7-329, 330, 331, 332
531P7-337
532K4-38
533P2-34, P7-338, 339
534P6-320, 321, 322, PT-340
535P7-341
536P6-324, P7-342, 343
537P1-1, 27, P3-91, P7-329, 330, 331, 332; K1-8
538P6-312, P7-337
539P6-313, 314; K4-38
540P6-315, P7-338, 339
54lP6-316, P7-340
542P7-341; L6-126
543P7-342, 343
544P1-27; L1-1; K1-8
545P6-312
546P1-20, 30, P2-75, P6-313, 314
547P6-315; G42
548P6-316; G42
549G42; L6-126
550G34 t/m 42
551G34 t/m 42; L1-1
552G34 t/m 42
553P1-20, 30; P2-75? G34 t/m 42; L5-99
554G34 t/m 42
555G34 t/m 41
556G34 t/m 41
557G34 t/m 41
560L5-99
561G45
562G45
563G45
564P14-758; G45
565G45
566G45
567G45, 48, 49
568P14-760; G45, 48, 49
569G48, 49
570G48
571P14-758, P16-883; G48
572P16-881, 882; G48
573P16-880; G48
574P16-884; G48
575P14-760
577P4-142
578P16-883, 85
579P16-881, 882
580P16-880
581P4-143; P16-884; L5-97, 98, 102; K1--2, 5
581P4-142
585P16-885
588P4-143, P13-727; L5-97, 98, 102; K1-2, 5
595P13-727
596G59
597G59, 60
598G59, 60
599G59, 60
600G59, 60
601G58, 59, 60
602G57, 58, 59, 60
603G57, 58, 59, 60
604G56, 57, 58, 60
605G56, 57, 58
606G56, 57, 58; P1-18
607G54, 56, 57, 58
608G54, 56, 58
609P1-18; G54, 56
610G51, 56, 54
611P16-901; G51, 54, 56
612P16-902, 903; G51, 54
613P1-18, P16-917; G51, 54
614G51, 54
615P16-918, 919, 920, 921, 922; G51
616P16-924; G51; K5-43
617G51; P2-78
618P16-901, 923
619P16-902, 903
620P16-937, 925
622P3-95, P16-918, 919, 920, 921, 922, 926
623P16-927; K5-43
624P2-78, P16-928
625P16-923; K1-1
626P16-929
627P16-925, 930
628P16-872
629P2-83, P3-95, P16-924, 926
630P16-627
631P16-873, 874, 928
632P14-775, P16-875; K1-1
633P16-876, 877, 929
634P16-878, 930
635P16-872, 879
636P2-83, P16-899
637K5-39,40
638P16-873, 874, 898
639P3-98, P16-875
640P16-876, 877, 896, 897
641P16-878, 894, 895
642P16-879, 893
643P16-899
644P8-450, P16-891, 892; K5-39, 40
645P16-889, 890, 898
646P2-86, P3-98
647P16-888, 896, 897
648P16-887, 894,.895
649P16-886, 893
650P8-460
651P8-450, P16-891, 892
652P16-889, 890
653P2-86
654P8-461, 462, P16-888
655P8-463, 464, P16-887
656P8-465, P13-734, P16-886
657P8-460, P13-736
658P4-140, P10-535
659P13-737
660P13-749
661P8-461, 462; K7-62
662P8-463, 464, P13-750
663P8-465, P13-734, 751
664P13-736, 748
665P4-140
666P13-737, 747
667P13-749; L9-148
668P13-746; K7-62
669P1-15, P13-750
670P13-745, 751
671P13-743, 744, 748
672P6-317, P13-739, 740
673P13-741, P13-747
674P13-742; L9-148
675P13-735, 746
676P1-15, P8-444
677P8-443, P8-452, P13-745
678P8-451, P13-743, 744
679P6-317, P13-739, 740
680P13-741
681P13-742
682P13-735
683P8-444
684P8-443, P8-452
685P8-451
1030P11-650
1032P11-651
1033P11-652
1034P11-648, 649, 668
1035P11-645, 646
1036P11-644
1037P11-643
1038P11-641
1039P11-641
1040P11-637, 638, 639, 640
1041P11-633, 634, 635, 636; P13-752
1042P11-667
1043P11-627, 629, 630, 631, 632?
1045P11-850, 851, 851, 853, 854, 855, 856, 857
1046P12-689, 690, P15-839
1047P8-453, P11-662, P15-859, 860, 861, 862
1048P15-842, 843, 844, 845
1048aP10-539 (wind?)
10498-454, P11-661, P15-840, 841
10508-449, 455, 456, 457, 458, 459, 466
1051P11-660, P12-684, 685, P15-838
1052P11-659, P13-755
1052a(wind?) P10-542
1053P15-827 t/m 837
1054P10-547, P11-658
1055P6-304, P11-657
1056P6-187, 188, 189?,300, 301, 302, 303, P11-655
1057P6-199, P11-656
1058P6-305, 306
1059P6-309, P8-467
1060P6-310, 311, P15-871
1061P6-307
1062P6-308
1130P7-344
1131P13-753
1132P5-160
1133P5-161
1134P5-162
1135P5-163
1136P5-164, P5-165
1137P5-151
1138P4-149, P5-150
1139P5-152
1140P5-153, 154, 155, 156
1141P5-157
1142P5-158
1143P5-159
1147P11-662
1148P1-10, P3-94. P4-136, P11-661; L9-145
1150P1-9, P4-127
1151P11-660
1152P11-659
1153P2-32, 84
1154P11-658
1155P11-657
1156P6-301, P11-655
1157P11-656
1289P15-866, 867, 868, 869
1290P15-870
1291P15-858
1292P15-846, 847
1293P15-863
1294P15-864
1295P15-849
1300P15-865
1300d(wind?) P10-540
1313P10-538
1319P10-557
1324P14-775
1328P3-108
1343P6-191 t/m 198
1345P6-198 (wind 1343?), P12-687, 688
1359P2-82
1376P10-539
1381P10-540
1404P10-541
1438P10-542
1485P2-62
Plans van Gebouwen

 

279L9-149
Plans van Vestingen

 

404P2-86
Situatieplans van Vestingen (Zie archief OSPV)

 

H114L5-123
H121L5-124
Situatiekaarten (Zie archief OSK)

 

A37G68
B38aL7-128
D7L6-125
H49K6-48
H66aK7-58
H66bK7-57, 59
H45P6-326
M4L9-154
66aK7-61
66bK7-60
15P1-21
54P4-l49
100P3-109, 110; L2-6, L6-126
141(zie 201) P10-545
185P9-517
199L7-128
201P2-74 (zie 141), P40-545
205P9-516
295P6-326
344P2-73 (=BGK 154 ?)
Memories

 

9P7-335
100P7-335
Belgisch Archief

 

K13L4-79, 80
K14L4-79, 80
L26L4-94
W94L4-95
M20L4-92
L26L4-93
Buitenlandse Plans van Vestingen (Zie archief OBPV)

 

H13L4-91
Isalles

 

588P4-126
1144P11-666
1145P11-665
1146P11-663, 664
1174P11-654
1297(BGK) P2-87
1355P12-686
Generale Kaarten

 

27P4-139
29P6-312
Geheim T

 

1088P7-394
1423P12-680
1433P12-679
1446P12-679
1453P12-679
1454P12-679
1459P12-680
1465P12-681
1473P12-680
1473P12-680
1560P12-679
1564P12-679
1565P12-681
A. 1280P12-672
A. 1385P12-679
A.1386P12-679
0.356P7-432 (moet zijn 0.428)
0.428P7-432 (zie 0.356)
0.612P7-424
0.1251P11-575
0.1272P7-427?
0.1401P12-680
0.1406P12-680
0.1415P2-680
0.1419P12-680
0.1420P12-680
W.1101P8-472
W.1104P8-470
W.1105P8-471
W.1106P8-473
Z.450P7-397
Z.1089P7-429
Z.1089P7-429
Geheim

 

1P7-403, 307, 411, 413, 417, 419, 420, 421
1aP14-796
1bP7-422
2P7-403, 411, 417, 418, 419, 421, 793
2aP7-422
2bP7-422
3P7-406, 407, 409, 411, 4l4, 419, 420, P14-798
3a?P7-422
3bP7-422
4P7-401, 402, 406, 407, 409, 414, 417, 419, P14-798
4aP7-422
4bP7-422
5P7-401, 406, 407, 413, 414, 415, 419
5aP7-422
5bP7-422
6P7-401, 405, 406, 413, 415, 418, 419
7P7-405, 406, 407, 410, 413, 419, 420, P14-795
7aP4-422
7bP7-422
8P7-404, 405, 410, 413, 414, 418, 419
8bP7-422
9P7-404, 406, 407, 408, 415, 416, 419
9aP9-422
10P7-404, 406, 407, 408, 414?. 415
11P7-406, 407, 408, 414, 4154 420
12P7-405, 416, 418, 420
12P14-797
13P14-797
13P7-402, 416, 418, 420
14P7-402, P7-404, 407, 417
15P7-402, 404, 407, 417
16P7-404, 405, 407, 414?, 417
17P7-402, 404, 407, 417
18P7-402, 407, 414?, 417
19P7-405, 417, 418
20P7-402, 417, 418
21P7-417, 418
22P7-399, 407, 417
23P7-407, 408, 417
24P7-407, 408, 417
25P7-399, 407
26P7-402, 407
27P7-405, 407
28P7-399
29P7-399
30P7-399
31P7-411
32P7-411
33P7-402
34P7-402
35P7-408
36P7-411
37P7-411
38P7-411
39P7-402
40P7-408
41P7-399
42P7-399
43P7-399
44P7-399
45P7-399
46P7-399
47P7-399
48P7-399
49P7-399
Tekeningen Centrale Inundatie Bureau

 

61P7-395
Archief Genie Utrecht

 

123(I)L5-123
176L5-124
ARA

 

A29672
A32674
A42676
A43671
A68G75
A69G73
A95G70
A96G69
A97G77
A99aG68
A100G66
A100aG67
A102G65
A116G64
A117G63

Concordansen

Behoort bij beschikking ministerie van Oorlog van 3-10-1892 Ve Afdeling nr 129 (ARA 2.13.01 Verbalen van min. v. Oorlog, inv. nr. 3967; Recueil Militair 1892, 620-624).

 • Voor tekeningen moet goed papier worden gebezigd, dat bij vouwen niet breekt.
 • Voor revisietekeningen (§ 46 der Algemene Voorwaarden) moet op linnen of katoen geplakt papier worden genomen. Voor schetsen bij berichten mag geen calqueerpapier worden gebruikt, doch calqueerlinnen dat aan eene zijde dof is en op die zijde betekend en c.q. op de gladde kant gekleurd wordt. Ook lichtdrukken kunnen hiervoor gebezigd worden; bij voorkeur met donkere lijnen op lichten grond.
 • Tekeningen mogen in de regel niet groter zijn dan 0,7 bij 1 M.
 • Alleen tekeningen van blijvende waarde behoeven van een lijst te worden voorzien, op minstens 2 cm van de rand getrokken.
 • In de linker bovenhoek van elke tekening, zullen onder elkander worden gesteld:
  • ... Commandement
  • ... (standplaats)
  • ... (jaartal)
  • ... (jaartal)
  benevens een aanduiding van het ingezonden stuk, waartoe de tekening of schets behoort.
 • Wanneer de tekening uit een enkel blad bestaat, dan wordt in de rechter bovenhoek gesteld: enig blad.
 • Bestaat de tekening uit meerdere bladen, dan wordt in de rechter bovenhoek gesteld: In ...bladen, ...e blad.
 • Indien enige tekening verschillende figuren bevat, zullen die doorlopend worden genummerd, zodanig dat de situatieplans, plattegronden en algemene voorstellingen daarbij de laagste, doorsneden hogere, en bijzonderheden van samenstelling de hoogste nummers bekomen.
 • Elk situatieplan moet van een noordlijn worden voorzien. Dit plan moet -zo mogelijkzodanig op de tekening worden gesteld, dat de noordlijn evenwijdig aan de opgaande zijden der tekening komt.
 • Doorsneden worden aangegeven door twee hoofdletters. De lijnen van doorsneden (sporen) zullen in de figuren, waarop zij betrekking hebben, duidelijk met die letters moeten zijn aangegeven. Vormt het spoor een gebroken lijn, dan wordt de eerste letter met een kleine (niet hoofd) letter herhaald bij elk hoekpunt van die lijn.
 • Wanneer hiertoe aanleiding bestaat, zal in doorsneden - geen bijzonderheden van samenstelling betreffende- het peil worden aangegeven door een horizontale rode of zwarte lijn, zodanig te plaatsen, dat daarbij in ronde getallen kan worden gesteld hoeveel die lijn boven of beneden A.P. [Amsterdams Peil] is gelegen.
 • Waar dit voegzaam kan geschieden en tot gemakkelijk begrip der voorstelling kan leiden, zullen in de figuren de afmetingen en peilen in meters door cijfers worden aangegeven. Daarbij worden afmetingen in zwarteen peilen in rode inkt gesteld.
 • Op alle tekeningen moet onmiddelijk onder het hoofd worden gesteld: (1:...) of (...:1)
 • Zijn de figuren, op eenzelfde blad voorkomende, op verschillende schaal getekend, dan wordt die aanduiding boven elk figuur gesteld, onmiddelijk volgende op het daarboven gestelde opschrift.
 • De te bezigen schalen moeten zijn:
  • 2:1
  • 1:1
  • 1:2
  • 1:5
  • 1:10
  • 1:20
  • 1:50
  • 1:100
  • 1:200
  enz. terwijl voor topografische tekeningen ook de schalen van 1:1250 en 1:2500 kunnen worden gebezigd. Hiervan mag worden afgeweken als het gebruik van een andere schaal tot gemak leidt, zoals bij het kopieeren van plans en tekeningen het geval kan zijn.
 • Schetstekeningen, niet van blijvende waarde, worden in de rechter onderhoek, onder de naam, standplaats en dagtekening, alleen door de Eerstaanwezend Ingenieur of de Commandant van het Korps Genietroepen ondertekend. Alle andere tekeningen, daar en boven door de eventuele mede ontwerpers.
 • Tekeningen of schetsen, ten dienste van de uitvoering van werken, zullen op gelijke wijze gedagtekend, behalve door de ontwerper, door de vervaardiger - als zodanig- worden getekend.
 • Voor plans van verboden kringen is het bovenstaande slechts toepasselijk, voor zover het niet in strijd is met de bepalingen van het voorschrift, vastgesteld bij de aanschrijving van 1 november 1887, nr. 3 Ve Afdeling Genie.
Binnenlands Gedrukte Kaarten 1851

Deze concordans heeft betrekking op het register beschreven in hoofdstuk 1, nummer (1).

 

3P4-38
9K4-38
31P16-996
32P16-1006
40P9-516, 517; P13-728, 737, 738
42L1-4?, L2-33
45(of 345?), P9-528
46P10-570
47aL2-17
50L2-5, L5-99
55K2-22
77P2-75
85P6-199, P13-729; L5-96? (161?)
86L7-130
87L8-132
92L2-21
93L2-54
95P12-698
98L2-22
99K2-15
102P16-980
107P4-143; L-97, 102
107bL5-98, 102
107dL10-161
107eK2-17
107gK2-17
107hK1-2, 6
109K10-90
109cK5-39
109dL10-161
109eK5-40
109gK5-39
109iK5-39
109kK1-3
109lK5-39
110P16-999
111L3-60, L7-171
115L3-60
116K10-89
117P15-858
127P16-1002
131P9-526
132P9-531
133P9-527
134P11-639, 640
134aP11-637, 638
135P9-522, 523
137P9-524
138P9-530
139P11-635
140P8-457
141P15-859
142P9-525
143P9-520, 521
145P11-651
150P15-827
151P15-828
154P2-73? = situatie 344 P2-81
155P15-840
156L2-46
161L5-96? (85?)
162P9-515, 532, K2-18
167?P4-143 (of 107? of 187?) P16-981
173P16-979
178P14-791
185P12-697
186L2-11
187?P4-143 (of 107? of 167?)
190L2-26
203L1-2
209aP16-893
223L9-148
224P11-650
227P8-458
228P15-860, 862
230P12-689
232P2-72
234P13-752
241P15-861
241aP8-453
244P16-997
253P16-991
257P15-863
258K5-43
259P15-830
262P10-546, P16-902, 903
263P11-627
264P9-487, 488, 489, 490, 493, 492, 493, 494, 495, 496, 497; P14-777, 778
264aP16-914
264bP16-913
264cP16-912
264dP16-909
264eP16-908
264fP16-906
264gP16-907
264hP16-916
264iP16-915
264kP16-911
264lP16-910
264mP16-904
264nP16-905
264oP16-917
265P11-644
266P16-1007
267P13-741
268K9-80
270P16-899
271P13-745
273P7-344, P13-728
274P1-10, 11; P3-94; P4-129, 136; L9-145
275G42
277P16-990
278P6-315
279P15-870
281P6-324
282P
283P7-340
284P16-994
285P16-995
287P6-316
288P16-885
289P16-998 B
291P16-898
292P5-150
294P16-875
295P13-746
300P10-543
301P16-1004
302P14-774
303P3-125, P14-790
305P5-163
306P7-342, P7-343
307P7-341
309P6-327 (Meyboom 306? -309?)
310P11-660
311P1-9, P4-127
314P6-300
314a(Maas) P6-302
314b(Maas) P6-303
316P9-500
318P5-152
323P14-760
325P15-831
326P13-736
328P9-498
330L1-1
331G60
332G59
333P4-140
334G58
336P16-1000
337P16-1003
338P16-1005
340P16-923
341P16-925
342G50
344P8-456, P14-783, 784
344aP4-145, P8-449
344bP8-466
345(of 45) P9-528, P14-781, 782
347P11-643
349G44
350G45
351P11-630, 632
353K1-14
354G34 t/m 41
355P7-345, P13-742
356P8-460
357G57
358P15-854
358aP15-855
359P12-690; G56; K3-29
359aP4-146, P6-318
359cP15-839
360P5-160
361P13-749
362P5-157; G51
363P11-642
364L9-146
365P6-304 (Noordzee), P15-832
365gP9-507, 508, 509, P16-900, 901
366P11-653, 654
367aP13-726, 735
367bP8-443, 444
367cP8-451
368P10-535
370P13-747
371P11-652
372P6-319
372aP11-667
373P11-663, 664, P16-878
374P11-629, 665
374aP15-843
375P11-666
376G46
378K1-4, K5-41
379P14-772
380aP15-844
180bP15-848
380cP15-841
381P6-308
381cP15-841
382cP15-833
383P14-779
384P15-837, P11-641
384bP15-836
386P15-852
387P11-661
388P11-656
389P13-747
391P14-758
392P13-725
394L6-125?
395G47
396L7-130?
399P5-159, P6-301
400P16-881, 882
401(Maas), P6-187, P8-434
404P6-190 (Maas), P16-880
545P16-993
548P16-995
549P16-994
552P16-992
556P16-990
557P16-991
578bP10-557
579P16-996
582P16-1005
583P16-1004
584P16-1003
585P16-1007
586P16-1000
588P16-1002
589P16-1001
590P16-1999
593P16-998B
594P16-997
595P4-126
600P16-998A
1297(Isalles), P2-87
1298P2-67, 69
1316P12-691, 692
1404P14-786
1485=wind? 1485? P2-62
1540P2-47
1541P2-48
1542P2-63
1560P2-76
1569P2-59
1572P2-33
1600P2-57
1601P2-58
1603P2-45
1604P2-51
1606P2-60
1607P2-50
1608P2-49
1609P2-52
1615P2-66
1616P2-64
1618P2-54
1619P2-65
1622P2-56
H1P8 466
Binnenlands Gedrukte Kaarten 1857

Deze concordans heeft betrekking op de lijst beschreven in hoofdstuk 1 onder nummer (2).

 

2211P7-333
3212P1-7, P3-89
3a212P1-4
3b212P3-93
3e212P3-90
4212P2-36, P4-137
4a212P3-88, 97
5212P2-85
6212P2-34
7212P6-320, 321
8212P4-139
10213P3-91, P7-329, 330
11213P15-867
12213P15-869
13213P15-866, 868
15213P7-338, 339
16214P1-1, 27; K1-8
17214P6-312
19214P6-313, 314
20215G43
21215P1-20, 30
26221G24
27221G22
28221G23, 62
29221G28
30223P4-142
33220L5-97, 98, 102; K1-2
34226G29
35227G30
36224K3-26
36a224K2-16
37232L2-28
38234P12-724; L8-136
39237K10-87
41235L8-135; K9-82
42238P1-17; L2-35
43234L10-162; K9-85, 86
44235L2-51; K8-69
45235P10-569, 570, 571
46235L2-41
47236L2-16
48236P3-96; K8-66
49233L2-38, L8-139; K7-63
50232K6-47
51232L8-138
52233L2-9, 10
53234P12-722
54234L2-27
55232L2-39
56238L2-36, 37
57238P16-873, 874
58230K5-39, 40; K10-90
59231P3-98
60241P1-14; G12, 61
61241P1-16; G1; K8-68
62242P13-754; G2, 3
63242P4-133; G4
64248G5
65253G7, 13
66249P1-5
67249G8
68248G9
69256G26
70253G6; L9-144
71256G10
72249G25
73247G21
74247G27
75254P3-92
76247P13-732
77247P13-730
78256L8-141
79251P1-12
80255P13-733; L9-143; K8-71
81255G14
82255G17
83255G16, 31
84255P16-918, 919, 920, 921, 922
85256G15
86257P3-95, P16-926
88247P16-927, 930
89248P16-928
90262P1-23, P12-293, 699; K8-65
91262P12-700
94265P13-743, 744
96265L2-20
97265P1-29
99263P1-15
100263L2-23, 40
101271P1-13
103271P12-701; K1-10
104270P16, 21, 24, P2-40, P10-572, P16-976; K8-72
105270P13-751
106270P13-748
107274G18
108274K8-75
109275P1-8, 28, G32; K9-83
112235L8-137
113236K1-11
114278L2-13
115278P4-141, P8-433; L2-43, 44, 45; K6-45
116278L2-52
118280K7-62
119282G-19
120283P1-2, 3, P4-128, P8-446, 447; L8-140
121283G20
122286G55
123283P1-18, P10-563
124283P10-566, 567, G54
125284G52
126287P10-565
127287P13-727
128289P8-463, 464
129289P8-462
144290P9-518, 519
148294P12-716
149294P9-529
152294P11-648, 649
153294P11-645
159299P6-184
160299P5-161
161299P1-22, P15-815, 816; L5-96 (en 300)
162301P6-328; L7-130, L8-132, 133
163298L2-31
164298L2-12
165298L2-29
166303L2-24, 25
167303L2-32
169303L2-30
170303P12-696
171305P12-718, 720, 721
172306P12-702
173306P6-327? (BGK-309); L2-15
175306P12-723
176306L2-14
177306L2-19
178308?P14-791; L2-18
179308P10-553, 554
180308L2-47, 48
181a308L2-55
181b308L2-57
181c309L2-56
181d309L2-58
182309L2-49
183309L2-53
187311P9-484, 485
188311L2-34, 42
189311P10-568
190312L2-50
191312P12-694-695
192312P13-729
193312P9-486
194312P13-729
195314P13-753
196314P5-164
197314P5-162
198314P5-153, 156
200317L2-7,8
201317P12-717
202318P12-703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, P12-714, 715
204282P8-448; K6-46
208289P8-465, P13-734; K4-37
209237P8-450, P16-891, 892
210237P16-894, 895
211237P16-896, 897
212236P16-879
214265P6-317, P13-739, 740
215304P5-151
218270P13-750
219236P16-876, 877
220290P6-311, P15-871
221297P10-551, 552
223245K1-1, K3-27
226293P11-631
233292P8-455
234292P9-512, P11-633
234a292P2-77, P11-636
235290P6-305, 306
236238P16-888
238294P15-829
239258P2-78
240258P16-924
241292P2-37?; P10-545, 550
243284P10-564; G53
245315P9-506
246245P16-929
247258P16-872
248232P16-887
249238P16-889, 890
250258P2-83
252216P15-846, 847, 864
254297P2-80
255295P2-71
261231P16-886
272217K7-64
282217G33
290229P6-325
298222P12-719
308234K1-12
309306?P6-327 (BGK 309)
311254K9-81
312253K9-84
313251K8-67
314217K8-73
317225K8-70; G11
319217P4-134, 138
320203P1-26, P34-135, 144
322203P1-25
377254P6-323
Binnenlands Gedrukte Kaarten 1881, 1883

Deze concordans heeft betrekking op de lijst en het register beschreven in hoofdstuk 1, nummers (3) en (4).

 

47P4-139
48L1-2
53K3-29
57L9-146
61P14-757, 759
88L8-133
526P2-34
527P6-320, 321, 322
529P6-324
530P3-91, P7-329, 330, 331, 332
531P7-337
532K4-38
533P2-34, P7-338, 339
534P6-320, 321, 322, PT-340
535P7-341
536P6-324, P7-342, 343
537P1-1, 27, P3-91, P7-329, 330, 331, 332; K1-8
538P6-312, P7-337
539P6-313, 314; K4-38
540P6-315, P7-338, 339
54lP6-316, P7-340
542P7-341; L6-126
543P7-342, 343
544P1-27; L1-1; K1-8
545P6-312
546P1-20, 30, P2-75, P6-313, 314
547P6-315; G42
548P6-316; G42
549G42; L6-126
550G34 t/m 42
551G34 t/m 42; L1-1
552G34 t/m 42
553P1-20, 30; P2-75? G34 t/m 42; L5-99
554G34 t/m 42
555G34 t/m 41
556G34 t/m 41
557G34 t/m 41
560L5-99
561G45
562G45
563G45
564P14-758; G45
565G45
566G45
567G45, 48, 49
568P14-760; G45, 48, 49
569G48, 49
570G48
571P14-758, P16-883; G48
572P16-881, 882; G48
573P16-880; G48
574P16-884; G48
575P14-760
577P4-142
578P16-883, 85
579P16-881, 882
580P16-880
581P4-143; P16-884; L5-97, 98, 102; K1--2, 5
581P4-142
585P16-885
588P4-143, P13-727; L5-97, 98, 102; K1-2, 5
595P13-727
596G59
597G59, 60
598G59, 60
599G59, 60
600G59, 60
601G58, 59, 60
602G57, 58, 59, 60
603G57, 58, 59, 60
604G56, 57, 58, 60
605G56, 57, 58
606G56, 57, 58; P1-18
607G54, 56, 57, 58
608G54, 56, 58
609P1-18; G54, 56
610G51, 56, 54
611P16-901; G51, 54, 56
612P16-902, 903; G51, 54
613P1-18, P16-917; G51, 54
614G51, 54
615P16-918, 919, 920, 921, 922; G51
616P16-924; G51; K5-43
617G51; P2-78
618P16-901, 923
619P16-902, 903
620P16-937, 925
622P3-95, P16-918, 919, 920, 921, 922, 926
623P16-927; K5-43
624P2-78, P16-928
625P16-923; K1-1
626P16-929
627P16-925, 930
628P16-872
629P2-83, P3-95, P16-924, 926
630P16-627
631P16-873, 874, 928
632P14-775, P16-875; K1-1
633P16-876, 877, 929
634P16-878, 930
635P16-872, 879
636P2-83, P16-899
637K5-39,40
638P16-873, 874, 898
639P3-98, P16-875
640P16-876, 877, 896, 897
641P16-878, 894, 895
642P16-879, 893
643P16-899
644P8-450, P16-891, 892; K5-39, 40
645P16-889, 890, 898
646P2-86, P3-98
647P16-888, 896, 897
648P16-887, 894,.895
649P16-886, 893
650P8-460
651P8-450, P16-891, 892
652P16-889, 890
653P2-86
654P8-461, 462, P16-888
655P8-463, 464, P16-887
656P8-465, P13-734, P16-886
657P8-460, P13-736
658P4-140, P10-535
659P13-737
660P13-749
661P8-461, 462; K7-62
662P8-463, 464, P13-750
663P8-465, P13-734, 751
664P13-736, 748
665P4-140
666P13-737, 747
667P13-749; L9-148
668P13-746; K7-62
669P1-15, P13-750
670P13-745, 751
671P13-743, 744, 748
672P6-317, P13-739, 740
673P13-741, P13-747
674P13-742; L9-148
675P13-735, 746
676P1-15, P8-444
677P8-443, P8-452, P13-745
678P8-451, P13-743, 744
679P6-317, P13-739, 740
680P13-741
681P13-742
682P13-735
683P8-444
684P8-443, P8-452
685P8-451
1030P11-650
1032P11-651
1033P11-652
1034P11-648, 649, 668
1035P11-645, 646
1036P11-644
1037P11-643
1038P11-641
1039P11-641
1040P11-637, 638, 639, 640
1041P11-633, 634, 635, 636; P13-752
1042P11-667
1043P11-627, 629, 630, 631, 632?
1045P11-850, 851, 851, 853, 854, 855, 856, 857
1046P12-689, 690, P15-839
1047P8-453, P11-662, P15-859, 860, 861, 862
1048P15-842, 843, 844, 845
1048aP10-539 (wind?)
10498-454, P11-661, P15-840, 841
10508-449, 455, 456, 457, 458, 459, 466
1051P11-660, P12-684, 685, P15-838
1052P11-659, P13-755
1052a(wind?) P10-542
1053P15-827 t/m 837
1054P10-547, P11-658
1055P6-304, P11-657
1056P6-187, 188, 189?,300, 301, 302, 303, P11-655
1057P6-199, P11-656
1058P6-305, 306
1059P6-309, P8-467
1060P6-310, 311, P15-871
1061P6-307
1062P6-308
1130P7-344
1131P13-753
1132P5-160
1133P5-161
1134P5-162
1135P5-163
1136P5-164, P5-165
1137P5-151
1138P4-149, P5-150
1139P5-152
1140P5-153, 154, 155, 156
1141P5-157
1142P5-158
1143P5-159
1147P11-662
1148P1-10, P3-94. P4-136, P11-661; L9-145
1150P1-9, P4-127
1151P11-660
1152P11-659
1153P2-32, 84
1154P11-658
1155P11-657
1156P6-301, P11-655
1157P11-656
1289P15-866, 867, 868, 869
1290P15-870
1291P15-858
1292P15-846, 847
1293P15-863
1294P15-864
1295P15-849
1300P15-865
1300d(wind?) P10-540
1313P10-538
1319P10-557
1324P14-775
1328P3-108
1343P6-191 t/m 198
1345P6-198 (wind 1343?), P12-687, 688
1359P2-82
1376P10-539
1381P10-540
1404P10-541
1438P10-542
1485P2-62
Plans van Gebouwen

 

279L9-149
Plans van Vestingen

 

404P2-86
Situatieplans van Vestingen (Zie archief OSPV)

 

H114L5-123
H121L5-124
Situatiekaarten (Zie archief OSK)

 

A37G68
B38aL7-128
D7L6-125
H49K6-48
H66aK7-58
H66bK7-57, 59
H45P6-326
M4L9-154
66aK7-61
66bK7-60
15P1-21
54P4-l49
100P3-109, 110; L2-6, L6-126
141(zie 201) P10-545
185P9-517
199L7-128
201P2-74 (zie 141), P40-545
205P9-516
295P6-326
344P2-73 (=BGK 154 ?)
Memories

 

9P7-335
100P7-335
Belgisch Archief

 

K13L4-79, 80
K14L4-79, 80
L26L4-94
W94L4-95
M20L4-92
L26L4-93
Buitenlandse Plans van Vestingen (Zie archief OBPV)

 

H13L4-91
Isalles

 

588P4-126
1144P11-666
1145P11-665
1146P11-663, 664
1174P11-654
1297(BGK) P2-87
1355P12-686
Generale Kaarten

 

27P4-139
29P6-312
Geheim T

 

1088P7-394
1423P12-680
1433P12-679
1446P12-679
1453P12-679
1454P12-679
1459P12-680
1465P12-681
1473P12-680
1473P12-680
1560P12-679
1564P12-679
1565P12-681
A. 1280P12-672
A. 1385P12-679
A.1386P12-679
0.356P7-432 (moet zijn 0.428)
0.428P7-432 (zie 0.356)
0.612P7-424
0.1251P11-575
0.1272P7-427?
0.1401P12-680
0.1406P12-680
0.1415P2-680
0.1419P12-680
0.1420P12-680
W.1101P8-472
W.1104P8-470
W.1105P8-471
W.1106P8-473
Z.450P7-397
Z.1089P7-429
Z.1089P7-429
Geheim

 

1P7-403, 307, 411, 413, 417, 419, 420, 421
1aP14-796
1bP7-422
2P7-403, 411, 417, 418, 419, 421, 793
2aP7-422
2bP7-422
3P7-406, 407, 409, 411, 4l4, 419, 420, P14-798
3a?P7-422
3bP7-422
4P7-401, 402, 406, 407, 409, 414, 417, 419, P14-798
4aP7-422
4bP7-422
5P7-401, 406, 407, 413, 414, 415, 419
5aP7-422
5bP7-422
6P7-401, 405, 406, 413, 415, 418, 419
7P7-405, 406, 407, 410, 413, 419, 420, P14-795
7aP4-422
7bP7-422
8P7-404, 405, 410, 413, 414, 418, 419
8bP7-422
9P7-404, 406, 407, 408, 415, 416, 419
9aP9-422
10P7-404, 406, 407, 408, 414?. 415
11P7-406, 407, 408, 414, 4154 420
12P7-405, 416, 418, 420
12P14-797
13P14-797
13P7-402, 416, 418, 420
14P7-402, P7-404, 407, 417
15P7-402, 404, 407, 417
16P7-404, 405, 407, 414?, 417
17P7-402, 404, 407, 417
18P7-402, 407, 414?, 417
19P7-405, 417, 418
20P7-402, 417, 418
21P7-417, 418
22P7-399, 407, 417
23P7-407, 408, 417
24P7-407, 408, 417
25P7-399, 407
26P7-402, 407
27P7-405, 407
28P7-399
29P7-399
30P7-399
31P7-411
32P7-411
33P7-402
34P7-402
35P7-408
36P7-411
37P7-411
38P7-411
39P7-402
40P7-408
41P7-399
42P7-399
43P7-399
44P7-399
45P7-399
46P7-399
47P7-399
48P7-399
49P7-399
Tekeningen Centrale Inundatie Bureau

 

61P7-395
Archief Genie Utrecht

 

123(I)L5-123
176L5-124
ARA

 

A29672
A32674
A42676
A43671
A68G75
A69G73
A95G70
A96G69
A97G77
A99aG68
A100G66
A100aG67
A102G65
A116G64
A117G63

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Beste mensen van het archief:

Heel graag wil ik iets bestellen:
En dat is een bouwtekening van stallen:1895 in Ommen
Met de nummers 4O.P.G.2.13.02. 040.
Ik kan dit niet voor elkaar krijgen.
Kunnen jullie mij daar bij helpen?
B .v.b Hartelijk dank.
Groeten :
Herman van Beesten
Tel:0620290905
,,,,0546672534.
,,,

Geachte heer van Beesten,

Ik heb uw vraag doorgezet aan mijn collega's van de afdeling dienstverlening zij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in