Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Koloniën / Kaarten en Tekeningen

4.MIKO
G.L. Balk, F.E.Ch. Hoste, K. Zandvliet
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.MIKO
Auteur: G.L. Balk, F.E.Ch. Hoste, K. Zandvliet
Nationaal Archief, Den Haag
1993

CC0

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1702-1963
merendeel 1814-1963

Omvang:

2473 inventarisnummers;

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Frans, het Engels en het Duits.

Soort archiefmateriaal:

Het archief bevat kaarten en tekeningen, gedrukt en in manuscript.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van kaarten en tekeningen van het Ministerie van Koloniën bevat voornamelijk gedrukte thematische en topografische kaarten, atlassen, (stads)plattegronden, tekeningen van gebouwen, havens, forten, handelsposten en overzeese bezittingen en hydrografische kaarten van zeeën en rivieren in Azië (Oost-Indië), Amerika (West-Indië, Antillen en Suriname) en Afrika en de manuscripttekeningen van J.T. Busscher, H.A.Henrici en N. Engelhard.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Overzeese Rijksdelen, 1952-1957 Ministerie van Koloniën, 1842-1945 Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, 1945-1949 Ministerie van Marine en Koloniën, 1825-1829 Secretariaat van Koophandel en Koloniën, 1814-1815 Generale Directie van Koophandel en Koloniën, 1815-1818 Ministerie van Publiek Onderwijs, Nationale nijverheid en Koloniën, 1818-1824 Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën, 1824-1825 Ministerie van Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën, 1830-1831 Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën, 1831-1835 Ministerie van Koloniën, 1834-1840 Ministerie van Marine en Koloniën, 1840-1841 Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, 1949-1952 Ministerie van Zaken Overzee, 1957-1960 Regeringscommissaris voor Indonesische Aangelegenheden, 1960-1964 Busscher, J.T., 1772-1846, Engelhard, N., 1761-1831 Henrici, H.A. von, 1783-1838 Loten, J.A., 1716-1789

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Verwante archieven

Het bestand militaire kaarten en tekeningen behorend tot het archief van het ministerie van koloniën is beschreven in deze inventaris. ( De van de Sectie Militaire Geschiedenis afkomstige kaarten zijn herkenbaar door verwijzingen bij de betreffende inventarisnummers. Een enkele militaire kaart van het ministerie belandde in een ander militair archief, namelijk dat van de Topografische Dienst. Dit bestand is nu in het Algemeen Rijksarchief. Zie daar bijvoorbeeld inventarisnummer. 19.5.1 met een stempel van het ministerie. )

Eén eigentijdse toegang in de archieven van koloniën dient apart vermeld te worden. Bureau G vervaardigde cumulatieve indices van het archief. Deze registers kunnen benut worden om relatief snel bijvoorbeeld stukken betreffende de bouw van een fort in relatie met hier beschreven tekeningen op te sporen. De registers zijn beschreven onder de nummers A 870 tot A 887 in toegang 2.10.36.23 van de Tweede afdeling.

De verzameling tekeningen en kaarten van Schneither werd verspreid opgenomen in het supplement van de verzameling buitenlandse kaarten (inventaris l'Honoré-Naber 1914, code VELH).

De tekeningen en kaarten uit de collectie van Johan Gideon Loten zijn voor een klein deel bewaard in de archieven van de VOC (codes VEL en VELH). De kaart van Celebes die door Aubert in opdracht van Loten vervaardigd werd, is in 1865 aangekocht door het ARA (VEL inv. nummers. 1295-1299).

Die tekeningen gemaakt in opdracht van Nicolaas Engelhard (1761-1831), die Raffles gebruikte voor zijn History of Java worden nu bewaard in enkele afdelingen van de British Library in Londen.

De erven Baud droegen in 1916 hun deel van het archief Engelhard over aan het ARA. Dit archief is nu in het beheer bij het Nationaal Archief als collectie Engelhard (toegang nr. 2.21.04).

Andere archieven verwant aan 4.MIKO zijn gecodeerd met MCAL, HYDRO en TOPO.

Zie ook 'Bijlage II' in de inventaris op het kaartenarchief 4.SAONG.

Tot het Nederlandse gedeelte van het archief van de Algemene secretarie van de Nederlands-Indische regering (te Batavia) en de daarbij gedeponeerde archieven (1942-1950) behoren een aantal kaarten, tekeningen en affiches. Deze stukken zijn beschreven in de inventaris van De Graaff en Tempelaars (1990) en in een plaatsingslijst door R.Th.M. Guleij (code ASB).

De kaarten en tekeningen behorende tot de archieven van de stichtingen actief in Nederlands Nieuw-Guinea (1957-1966) zijn beschreven in een plaatsingslijst (voorlopige code BIZA-NGZ).

Publicaties

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in