Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Koloniën / Kaarten en Tekeningen

4.MIKO
G.L. Balk, F.E.Ch. Hoste, K. Zandvliet
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.MIKO
Auteur: G.L. Balk, F.E.Ch. Hoste, K. Zandvliet
Nationaal Archief, Den Haag
1993

CC0

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1702-1963
merendeel 1814-1963

Omvang:

2473 inventarisnummers;

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Frans, het Engels en het Duits.

Soort archiefmateriaal:

Het archief bevat kaarten en tekeningen, gedrukt en in manuscript.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van kaarten en tekeningen van het Ministerie van Koloniën bevat voornamelijk gedrukte thematische en topografische kaarten, atlassen, (stads)plattegronden, tekeningen van gebouwen, havens, forten, handelsposten en overzeese bezittingen en hydrografische kaarten van zeeën en rivieren in Azië (Oost-Indië), Amerika (West-Indië, Antillen en Suriname) en Afrika en de manuscripttekeningen van J.T. Busscher, H.A.Henrici en N. Engelhard.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Overzeese Rijksdelen, 1952-1957 Ministerie van Koloniën, 1842-1945 Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, 1945-1949 Ministerie van Marine en Koloniën, 1825-1829 Secretariaat van Koophandel en Koloniën, 1814-1815 Generale Directie van Koophandel en Koloniën, 1815-1818 Ministerie van Publiek Onderwijs, Nationale nijverheid en Koloniën, 1818-1824 Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën, 1824-1825 Ministerie van Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën, 1830-1831 Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën, 1831-1835 Ministerie van Koloniën, 1834-1840 Ministerie van Marine en Koloniën, 1840-1841 Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, 1949-1952 Ministerie van Zaken Overzee, 1957-1960 Regeringscommissaris voor Indonesische Aangelegenheden, 1960-1964 Busscher, J.T., 1772-1846, Engelhard, N., 1761-1831 Henrici, H.A. von, 1783-1838 Loten, J.A., 1716-1789

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Verwante archieven

Publicaties

Literatuur
 • Boink, G.G.J., '"Onbeslist getouwtrek": de moeizame overdracht van de kaarten van het Ministerie van Koloniën', in: Caert-Thresoor 36 (2017) no. 3 pp. 132-138.
 • Brommer, B. (samenst), Historische plattegronden van Nederlandse steden. Deel 4. Batavia. Alphen aan den Rijn 1992.
 • Glas, E, Inventaris van archivalia afkomstig van H.A. Henriet, heiast met de kartering en exploratie van Borneo (1823-1838). 's-Gravenhage 1981.
 • Graaff, M.G.H.A. de, en A.M. Tempelaars, Inventaris van het archief van de Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische regering en de daarbij gedeponeerde archieven, 1942-1950. 4 delen, Den Haag 1990
 • Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch East India Company, 7 vols. (Voorburg 2006-2010):
  - Volume I: Atlas Isaak de Graaf / Atlas Amsterdam (2006).
  - Volume II: Java en Madoera = Java and Madura (2007).
  - Volume III: Indische Archipel en Oceanië = Malay Archipelago and Oceania (2008).
  - Volume IV: Ceylon (2008).
  - Volume V: Afrika = Africa (2009).
  - Volume VI: Voor-Indië, Perzië, Arabisch Schiereiland = India, Persia, Arabian Peninsula (2010).
  - Volume VII: Oost-Azië, Birma tot Japan = East Asia, Burma to Japan & Supplement (2010).
 • Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, 2 vols. (Voorburg 2011-2012).:
  - Volume I: De Oude WIC = The Old WIC, 1621-1674 (2011).
  - Volume II: De Nieuwe WIC = The New WIC, 1674-1791 (2012).
 • l'Honoré Naber, S.P., Inventaris der verzameling van kaarten berustende in het Algemeen Rijksarchief, Eerste supplement. 's-Gravenhage 1914.
 • Hooykaas, J.C, Repertorium op de literatuur betreffende de Nederlandsche koloniën; voor zoover zij verspreid is in tijdschriften en mengelwerken. 's-Gravenhage 1877-1880. Er verschenen tot 1935 negen vervolgdelen.
 • Kloes, J.A. van der, en J.N. van Ruijven, Het bouwen in overzeesche gewesten. Leiden 1906. Er is geen recent overzichtswerk of een recente bibliografie betreffende architektuur overzee.
 • Koeman, C. (ed.), Atlantes Neerlandici. Bibliography of terrestrial, maritime and celestial atlases and pilot books, published in the Netherlands up to 1880. 5 Vols., Amsterdam 1967-1971.
 • Koeman, C. (ed.), Links with the past: The history of the cartography of Suriname 1500-1971. Amsterdam 1973.
 • Koeman, C., and H.J.A. Homan (eds.), Atlantes Neerlandici. A supplement to the Volumes I-V and a bibliography of geographical, celestial and thematic atlases published in the Netherlands between 1880 and 1940. Volume VI, Alphen aan den Rijn 1985.
 • Koloniën. Winschoten 1982. Rapport van de afdeling Bidoc van de Centrale archiefselectiedienst betreffende de organisatorische geschiedenis van het ministerie van koloniën, op basis van de Staatsalmanak, tussen 1859 en 1963.
 • Leupe, P.A., Inventaris der verzameling kaarten berustende in het Rijksarchief. 's-Gravenhage 1867.
 • Leupe, P.A., Catalogus der verzameling van kaarten van het ministerie van Marine, 's Gravenhage 1872.
 • Ormeling sr., F.J., 'Triangulatie, opneming en kartering van Nederlands-Indië', in: Kartografisch Tijdschrift 15/2 (1989) 37-48(64). In dit artikel wordt de de (voor)geschiedenis behandeld van de werkzaamheden van de Topografische Dienst in Nederlands-(Oost)Indië. Aan dit artikel is een literatuuropgave toegevoegd met een opgave van ruim vijftig titels betreffende de kartering van Nederlands Oost-Indië in de 19e en 20e eeuw,
 • Roessingh, M.P.H., Sources of the History of Asia and Oceania in the Netherlands. Part 1: Sources up to 1796. München etc, 1982.
 • Schüller, J.A., 'De maritieme cartografie en de ontwikkeling van het Hydrografisch Bureau', in: Marineblad 59 (1949) 737-874. Overzicht van hydrografische karteringen in Nederland en overzee.
 • Voskuil, R.P.G.A., De hydrografische kaartering van de Oostindische Archipel tussen 1787 en 1874. Utrecht 1976. Doctoraalscriptie. Met literatuuropgave. Exemplaar aanwezig in het ARA (H43/21).
 • Wekker, J.B.Ch., Historie, technieken en maatschappelijke achtergronden der karteringswerkzaamheden in Suriname sinds 1667. Delft 1983. Proefschrift T.U. Delft.

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in