Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Koloniën / Kaarten en Tekeningen

4.MIKO
G.L. Balk, F.E.Ch. Hoste, K. Zandvliet
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.MIKO
Auteur: G.L. Balk, F.E.Ch. Hoste, K. Zandvliet
Nationaal Archief, Den Haag
1993

CC0

Periode:

1702-1963
merendeel 1814-1963

Omvang:

7062 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Frans, het Engels en het Duits.

Soort archiefmateriaal:

Het archief bevat kaarten en tekeningen, gedrukt en in manuscript.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van kaarten en tekeningen van het Ministerie van Koloniën bevat voornamelijk gedrukte thematische en topografische kaarten, atlassen, (stads)plattegronden, tekeningen van gebouwen, havens, forten, handelsposten en overzeese bezittingen en hydrografische kaarten van zeeën en rivieren in Azië (Oost-Indië), Amerika (West-Indië, Antillen en Suriname) en Afrika en de manuscripttekeningen van J.T. Busscher, H.A.Henrici en N. Engelhard.

Archiefvormers:

 •  
 • Ministerie van Overzeese Rijksdelen, 1952-1957
 • Ministerie van Koloniën, 1842-1945
 • Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, 1945-1949
 • Ministerie van Marine en Koloniën, 1825-1829
 • Secretariaat van Koophandel en Koloniën, 1814-1815
 • Generale Directie van Koophandel en Koloniën, 1815-1818
 • Ministerie van Publiek Onderwijs, Nationale nijverheid en Koloniën, 1818-1824
 • Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën, 1824-1825
 • Ministerie van Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën, 1830-1831
 • Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën, 1831-1835
 • Ministerie van Koloniën, 1834-1840
 • Ministerie van Marine en Koloniën, 1840-1841
 • Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, 1949-1952
 • Ministerie van Zaken Overzee, 1957-1960
 • Regeringscommissaris voor Indonesische Aangelegenheden, 1960-1964
 • Busscher, J.T., 1772-1846,
 • Engelhard, N., 1761-1831
 • Henrici, H.A. von, 1783-1838
 • Loten, J.A., 1716-1789

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

BIJLAGE 1: Atlassen en aardrijkskundige woordenboeken die werden uitgegeven door of met steun van het ministerie van kolonien

 

 • Atlas der Overzeesche Bezittingen / J. van den Bosch. - 's-Gravenhage en Amsterdam: Gebroeders van Cleef, 1817
 • Vindplaats: inv. nrs. D1 en 6600
 • Koeman/ Atlantes Neerlandici II, v.d. B1

 

 • Algemeene Atlas van Nederlandsch Indië: uit officielë bronnen en met goedkeuring van het Gouvernement samengesteld. / door P. Melvill van Carnbée en W.F. Versteeg. - Batavia: van Haren Noman en Kolff, 1853-1862.
 • Vindplaats: inv. nr. 6587
 • Koeman/ Atlantes Neerlandici II, Mei 1

 

 • Atlas van de Nederlandsche Bezittingen in Oost-Indië / J. Pijnappel. - 's Gravenhage: K. Fuhri, 1855.
 • Vindplaats: inv. nr. 6591 (2e dr. 1856) (NIJF 3)(3e druk)
 • Zie Koeman/ Atlantes Neerlandici III, Pij 1A -3 (1855-1872)

 

 • Atlas van Nederland en Zijne Overzeesche Bezittingen / I. Dornseiffen. - Amsterdam: Seyffardt's Boekhandel, 1861.
 • Vindplaats: EKR 161.1 en 2 (3e en 4e druk)
 • Zie Koeman/ Atlantes Neerlandici II, Dor 1-7 (1861-1878) en VI, Dorn A3-A5 (1884-1909)

 

 • Aardrijkskundig en statistisch woordenboek van Nederlandsch-Indië: bewerkt naar de jongste en beste berichten. - Amsterdam: P.N. van Kampen, 1861-1869. - 3 dln.
 • Vindplaats: K&T, bibl. H.42.1

 

 • Algemeene Atlas van Nederlandsch Indië: uit officiële bronnen en met goedkeuring van het Gouvernement samengesteld. / door P. Melvill van Carnbée en W.F. Versteeg. - Tweede uitgave. - Gouda: G. Kolff, 1870.
 • Vindplaats: EKR 149
 • Koeman/ Atlantes Neerlandici II, Mel 2

 

 • Atlas ja itoe kitab jang isinja Gambar-Gambar Doenia dan Sekaliën Tanah /W.F. Versteeg. - Gouda: G. Kolff, 1875.
 • Vindplaats: inv. nr. 6592
 • Koeman/ Atlantes Neerlandici III, Vers 1

 

 • Nieuwe Atlas van Nederlandsen Oost Indië / door W.F. Versteegh. - Arnhem: J. Voltelen, [1879].
 • Vindplaats: inv. nr. 6593
 • Koeman/ Atlantes Neerlandici III, Vers 2

 

 • Atlas van Nederlandsch Oost-Indië / door W. van Gelder. - Batavia: G. Kolff & Co., [1881]
 • Vindplaats: NIJF 6 (Twaalfde druk, 1913)
 • Koeman/ Atlantes Neerlandici VI, Geld A1-A22

 

 • Atlas der Nederlandsche Bezittingen in Oost-Indië: naar de nieuwste bronnen samengesteld en aan de Regering opgedragen / door J. W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff. - 's Gravenhage: Departement van Koloniën, 1883-1885.
 • Vindplaats: inv. nr. 6588
 • Koeman/ Atlantes Neerlandici VI, Stem A1

 

 • Topographische en Geologische Beschrijving van een gedeelte van Sumatra's Westkust [atlas] / R.D.M. Verbeek. - Amsterdam: C.F. Stemler, 1883.
 • Vindplaats: EKR 229
 • Koeman/ Atlantes Neerlandici VI, Verb A1

 

 • Geologische Beschrijving van Java en Madoera: uitgegeven op last van Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië / door R.D.M. Verbeek en R. Fennema. - Amsterdam: Joh. G. Stemler, 1896
 • Vindplaats: EKR 188
 • Koeman/ Atlantes Neerlandici VI, Verb B1

 

 • Atlas van Nederlandsch Oost-Indië: bij het Topographisch Bureau te Batavia samengesteld in de jaren 1897-1904 / J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff. - 's Gravenhage: Departement van Koloniën, 1898-1907.
 • Vindplaats: inv. nr. 6589
 • Koeman/ Atlantes Neerlandici VI, Stem A2

 

 • Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indië: wetenschappelijk gedeelte, atlas (jrg. 34, 37 en 43). - Batavia: Landsdrukkerij 1905, 1908, 1915
 • Vindplaats: Koloniale bibliotheek nr. 2529
 • Koeman/ Atlantes Neerlandici VI, Mijn A1-A3

 

 • Lijst van de voornaamste aardrijkskundige namen in den Nederlandsch-Indischen Archipel / [Gouvernement van Nederlands-Indië]. - tweede herz. uitgave. -Weltevreden: Landsdrukkerij, 1923.
 • Vindplaats: K&T, Bibl. H.42.9

 

 • Atlas van de gewesten der Buitenbezittingen in Nederlandsch Oost Indië / Encyclopaedisch Bureau. - Batavia: Topographische Inrichting, [1925]
 • Vindplaats: zie Koeman
 • Koeman/ Atlantes Neerlandici VI, Ency A1

 

 • Landbouwatlas van Java en Madoera: deel 1 kaartenatlas / Centraal Kantoor van de Statistiek. -Weltevreden: Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1926. - (Mededeelingen van het Centraal Kantoor voor de Statistiek; no. 33)
 • Vindplaats: EKR 201
 • Koeman/Atlantes Neerlandici VI, CKVS A1

 

 • Atlas van de vliegvelden, landingsterreinen en watervliegkampen ten behoeve van het burgerluchtverkeer in Nederlandsch-Indië / Bureau Luchtvaart. - Bandoeng: Departement van Gouvernementsbedrijven, Bureau Luchtvaart, [ca. 1932]
 • Vindplaats: inv. nr. 6590
 • Koeman/ Atlantes Neerlandici VI, Burl A2 (2e druk 1934)

 

 • Atlas van Tropisch Nederland / Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap i.s.m. de Topografische Dienst in Nederlandsch Indië. - Amsterdam: KNAG, 1938
 • Vindplaats: ARA Bibl, ATL 1
 • Koeman/ Atlantes Neerlandici VI, Knag A1

 

ALFSEA
- (American Land Forces, Asia)
South East
ARA
- Algemeen Rijksarchief
Aust. Svy. Corps
- Australian Survey Corps
Catalogus Bibliotheek Koloniën
- Zie inv. nr. 6584. De daar beschreven boeken berusten nu in de Universiteitsbibliotheek in Leiden onder andere nummers
Cat. Sectie Krijgsgeschiedenis
- Catalogus Kaarten van het Bureau Documentatie en Informatie van de Sectie Krijgsgeschiedenis. Bijgewerkt tot 1977. Handbibliotheek Afd. Kaarten en Tekeningen van het ARA H44.61
comm. v. pol.
- commissaris van politie
E.S.W.I.N.
- Economische Stichting West-Indië-Nederland
Etappekaart
- Afstandskaart
Exh.
- Exhibitum (veelal archief Koloniën)
G.G.
- Gouverneur-Generaal
Geh. verb.
- Geheim verbaal (veelal archief van Koloniën)
Gouv. besluit
- besluit van de gouverneur of gouverneur-generaal
Hollandse Divisie v.h. Min. van Mar. en Kol. te Parijs, 1810-1814
- Uit: Voorlopige inventaris van de archieven betreffende de Oostindische bezittingen en de Kaap, 1796-1813, toegang 2.01.27.05, blz. 80
Hr.Ms. opnemingsvaartuig
- Harer Majesteits opnemingsvaartuig
K&T
- Afdeling Kaarten & Tekeningen
Koloniën-supplement
- Aanvulling op het zog. "Statistiek Archief" afkomstig van bureau G (zie inleiding) van het Ministerie van Koloniën Toegang 2.10.03
Mij.
- maatschappij
Min. v. Kol.
- archieven Ministerie van Koloniën, 1814-1849, toegang 2.10.01; 1850-1900, toegang 2.10.02; 1901-1963, toegang 2.10.36.11
NEFIS
- Netherlands Indies Forces Intelligence Service
r. rdn
- rijnlandse roeden
Raad Aziatische Bezittingen, 1800-1806
- Uit: Voorlopige inventaris van de archieven betreffende de Oostindische bezittingen en de Kaap, 1796-1813, toegang 2.01.27.02, blz. 25
Svy. Dte. H.Q. ALFSEA
- Survey Directorate Head Quarters, (Army Land Forces), South East Asia
Tijdschr. v.h. K.N.A.G.
- Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap
Top. Dienst
- Topografische Dienst
WIC
- Archief van de IIe West-Indische Compagnie, (1674-1791), toegang 1.05.01.02
z.j.
- zonder jaartal
Zr. Ms.
- Zijner Majesteits opnemingsvaartuig opnemingsvaartuig

Verklaring van afkortingen

 

 • Atlas der Overzeesche Bezittingen / J. van den Bosch. - 's-Gravenhage en Amsterdam: Gebroeders van Cleef, 1817
 • Vindplaats: inv. nrs. D1 en 6600
 • Koeman/ Atlantes Neerlandici II, v.d. B1

 

 • Algemeene Atlas van Nederlandsch Indië: uit officielë bronnen en met goedkeuring van het Gouvernement samengesteld. / door P. Melvill van Carnbée en W.F. Versteeg. - Batavia: van Haren Noman en Kolff, 1853-1862.
 • Vindplaats: inv. nr. 6587
 • Koeman/ Atlantes Neerlandici II, Mei 1

 

 • Atlas van de Nederlandsche Bezittingen in Oost-Indië / J. Pijnappel. - 's Gravenhage: K. Fuhri, 1855.
 • Vindplaats: inv. nr. 6591 (2e dr. 1856) (NIJF 3)(3e druk)
 • Zie Koeman/ Atlantes Neerlandici III, Pij 1A -3 (1855-1872)

 

 • Atlas van Nederland en Zijne Overzeesche Bezittingen / I. Dornseiffen. - Amsterdam: Seyffardt's Boekhandel, 1861.
 • Vindplaats: EKR 161.1 en 2 (3e en 4e druk)
 • Zie Koeman/ Atlantes Neerlandici II, Dor 1-7 (1861-1878) en VI, Dorn A3-A5 (1884-1909)

 

 • Aardrijkskundig en statistisch woordenboek van Nederlandsch-Indië: bewerkt naar de jongste en beste berichten. - Amsterdam: P.N. van Kampen, 1861-1869. - 3 dln.
 • Vindplaats: K&T, bibl. H.42.1

 

 • Algemeene Atlas van Nederlandsch Indië: uit officiële bronnen en met goedkeuring van het Gouvernement samengesteld. / door P. Melvill van Carnbée en W.F. Versteeg. - Tweede uitgave. - Gouda: G. Kolff, 1870.
 • Vindplaats: EKR 149
 • Koeman/ Atlantes Neerlandici II, Mel 2

 

 • Atlas ja itoe kitab jang isinja Gambar-Gambar Doenia dan Sekaliën Tanah /W.F. Versteeg. - Gouda: G. Kolff, 1875.
 • Vindplaats: inv. nr. 6592
 • Koeman/ Atlantes Neerlandici III, Vers 1

 

 • Nieuwe Atlas van Nederlandsen Oost Indië / door W.F. Versteegh. - Arnhem: J. Voltelen, [1879].
 • Vindplaats: inv. nr. 6593
 • Koeman/ Atlantes Neerlandici III, Vers 2

 

 • Atlas van Nederlandsch Oost-Indië / door W. van Gelder. - Batavia: G. Kolff & Co., [1881]
 • Vindplaats: NIJF 6 (Twaalfde druk, 1913)
 • Koeman/ Atlantes Neerlandici VI, Geld A1-A22

 

 • Atlas der Nederlandsche Bezittingen in Oost-Indië: naar de nieuwste bronnen samengesteld en aan de Regering opgedragen / door J. W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff. - 's Gravenhage: Departement van Koloniën, 1883-1885.
 • Vindplaats: inv. nr. 6588
 • Koeman/ Atlantes Neerlandici VI, Stem A1

 

 • Topographische en Geologische Beschrijving van een gedeelte van Sumatra's Westkust [atlas] / R.D.M. Verbeek. - Amsterdam: C.F. Stemler, 1883.
 • Vindplaats: EKR 229
 • Koeman/ Atlantes Neerlandici VI, Verb A1

 

 • Geologische Beschrijving van Java en Madoera: uitgegeven op last van Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië / door R.D.M. Verbeek en R. Fennema. - Amsterdam: Joh. G. Stemler, 1896
 • Vindplaats: EKR 188
 • Koeman/ Atlantes Neerlandici VI, Verb B1

 

 • Atlas van Nederlandsch Oost-Indië: bij het Topographisch Bureau te Batavia samengesteld in de jaren 1897-1904 / J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff. - 's Gravenhage: Departement van Koloniën, 1898-1907.
 • Vindplaats: inv. nr. 6589
 • Koeman/ Atlantes Neerlandici VI, Stem A2

 

 • Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indië: wetenschappelijk gedeelte, atlas (jrg. 34, 37 en 43). - Batavia: Landsdrukkerij 1905, 1908, 1915
 • Vindplaats: Koloniale bibliotheek nr. 2529
 • Koeman/ Atlantes Neerlandici VI, Mijn A1-A3

 

 • Lijst van de voornaamste aardrijkskundige namen in den Nederlandsch-Indischen Archipel / [Gouvernement van Nederlands-Indië]. - tweede herz. uitgave. -Weltevreden: Landsdrukkerij, 1923.
 • Vindplaats: K&T, Bibl. H.42.9

 

 • Atlas van de gewesten der Buitenbezittingen in Nederlandsch Oost Indië / Encyclopaedisch Bureau. - Batavia: Topographische Inrichting, [1925]
 • Vindplaats: zie Koeman
 • Koeman/ Atlantes Neerlandici VI, Ency A1

 

 • Landbouwatlas van Java en Madoera: deel 1 kaartenatlas / Centraal Kantoor van de Statistiek. -Weltevreden: Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1926. - (Mededeelingen van het Centraal Kantoor voor de Statistiek; no. 33)
 • Vindplaats: EKR 201
 • Koeman/Atlantes Neerlandici VI, CKVS A1

 

 • Atlas van de vliegvelden, landingsterreinen en watervliegkampen ten behoeve van het burgerluchtverkeer in Nederlandsch-Indië / Bureau Luchtvaart. - Bandoeng: Departement van Gouvernementsbedrijven, Bureau Luchtvaart, [ca. 1932]
 • Vindplaats: inv. nr. 6590
 • Koeman/ Atlantes Neerlandici VI, Burl A2 (2e druk 1934)

 

 • Atlas van Tropisch Nederland / Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap i.s.m. de Topografische Dienst in Nederlandsch Indië. - Amsterdam: KNAG, 1938
 • Vindplaats: ARA Bibl, ATL 1
 • Koeman/ Atlantes Neerlandici VI, Knag A1

 

ALFSEA
- (American Land Forces, Asia)
South East
ARA
- Algemeen Rijksarchief
Aust. Svy. Corps
- Australian Survey Corps
Catalogus Bibliotheek Koloniën
- Zie inv. nr. 6584. De daar beschreven boeken berusten nu in de Universiteitsbibliotheek in Leiden onder andere nummers
Cat. Sectie Krijgsgeschiedenis
- Catalogus Kaarten van het Bureau Documentatie en Informatie van de Sectie Krijgsgeschiedenis. Bijgewerkt tot 1977. Handbibliotheek Afd. Kaarten en Tekeningen van het ARA H44.61
comm. v. pol.
- commissaris van politie
E.S.W.I.N.
- Economische Stichting West-Indië-Nederland
Etappekaart
- Afstandskaart
Exh.
- Exhibitum (veelal archief Koloniën)
G.G.
- Gouverneur-Generaal
Geh. verb.
- Geheim verbaal (veelal archief van Koloniën)
Gouv. besluit
- besluit van de gouverneur of gouverneur-generaal
Hollandse Divisie v.h. Min. van Mar. en Kol. te Parijs, 1810-1814
- Uit: Voorlopige inventaris van de archieven betreffende de Oostindische bezittingen en de Kaap, 1796-1813, toegang 2.01.27.05, blz. 80
Hr.Ms. opnemingsvaartuig
- Harer Majesteits opnemingsvaartuig
K&T
- Afdeling Kaarten & Tekeningen
Koloniën-supplement
- Aanvulling op het zog. "Statistiek Archief" afkomstig van bureau G (zie inleiding) van het Ministerie van Koloniën Toegang 2.10.03
Mij.
- maatschappij
Min. v. Kol.
- archieven Ministerie van Koloniën, 1814-1849, toegang 2.10.01; 1850-1900, toegang 2.10.02; 1901-1963, toegang 2.10.36.11
NEFIS
- Netherlands Indies Forces Intelligence Service
r. rdn
- rijnlandse roeden
Raad Aziatische Bezittingen, 1800-1806
- Uit: Voorlopige inventaris van de archieven betreffende de Oostindische bezittingen en de Kaap, 1796-1813, toegang 2.01.27.02, blz. 25
Svy. Dte. H.Q. ALFSEA
- Survey Directorate Head Quarters, (Army Land Forces), South East Asia
Tijdschr. v.h. K.N.A.G.
- Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap
Top. Dienst
- Topografische Dienst
WIC
- Archief van de IIe West-Indische Compagnie, (1674-1791), toegang 1.05.01.02
z.j.
- zonder jaartal
Zr. Ms.
- Zijner Majesteits opnemingsvaartuig opnemingsvaartuig

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in