Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Koloniën / Kaarten en Tekeningen

4.MIKO
G.L. Balk, F.E.Ch. Hoste, K. Zandvliet
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.MIKO
Auteur: G.L. Balk, F.E.Ch. Hoste, K. Zandvliet
Nationaal Archief, Den Haag
1993

CC0

Periode:

1702-1963
merendeel 1814-1963

Omvang:

7062 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Frans, het Engels en het Duits.

Soort archiefmateriaal:

Het archief bevat kaarten en tekeningen, gedrukt en in manuscript.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van kaarten en tekeningen van het Ministerie van Koloniën bevat voornamelijk gedrukte thematische en topografische kaarten, atlassen, (stads)plattegronden, tekeningen van gebouwen, havens, forten, handelsposten en overzeese bezittingen en hydrografische kaarten van zeeën en rivieren in Azië (Oost-Indië), Amerika (West-Indië, Antillen en Suriname) en Afrika en de manuscripttekeningen van J.T. Busscher, H.A.Henrici en N. Engelhard.

Archiefvormers:

 •  
 • Ministerie van Overzeese Rijksdelen, 1952-1957
 • Ministerie van Koloniën, 1842-1945
 • Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, 1945-1949
 • Ministerie van Marine en Koloniën, 1825-1829
 • Secretariaat van Koophandel en Koloniën, 1814-1815
 • Generale Directie van Koophandel en Koloniën, 1815-1818
 • Ministerie van Publiek Onderwijs, Nationale nijverheid en Koloniën, 1818-1824
 • Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën, 1824-1825
 • Ministerie van Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën, 1830-1831
 • Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën, 1831-1835
 • Ministerie van Koloniën, 1834-1840
 • Ministerie van Marine en Koloniën, 1840-1841
 • Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, 1949-1952
 • Ministerie van Zaken Overzee, 1957-1960
 • Regeringscommissaris voor Indonesische Aangelegenheden, 1960-1964
 • Busscher, J.T., 1772-1846,
 • Engelhard, N., 1761-1831
 • Henrici, H.A. von, 1783-1838
 • Loten, J.A., 1716-1789

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bewaarplaats van originelen

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Verwante archieven

Publicaties

Literatuur
 • Brommer, B. (samenst), Historische plattegronden van Nederlandse steden. Deel 4. Batavia. Alphen aan den Rijn 1992.
 • Glas, E, Inventaris van archivalia afkomstig van H.A. Henriet, heiast met de kartering en exploratie van Borneo (1823-1838). 's-Gravenhage 1981.
 • Graaff, M.G.H.A. de, en A.M. Tempelaars, Inventaris van het archief van de Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische regering en de daarbij gedeponeerde archieven, 1942-1950. 4 delen, Den Haag 1990
 • Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch East India Company, 7 vols. (Voorburg 2006-2010):
  - Volume I: Atlas Isaak de Graaf / Atlas Amsterdam (2006).
  - Volume II: Java en Madoera = Java and Madura (2007).
  - Volume III: Indische Archipel en Oceanië = Malay Archipelago and Oceania (2008).
  - Volume IV: Ceylon (2008).
  - Volume V: Afrika = Africa (2009).
  - Volume VI: Voor-Indië, Perzië, Arabisch Schiereiland = India, Persia, Arabian Peninsula (2010).
  - Volume VII: Oost-Azië, Birma tot Japan = East Asia, Burma to Japan & Supplement (2010).
 • Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, 2 vols. (Voorburg 2011-2012).:
  - Volume I: De Oude WIC = The Old WIC, 1621-1674 (2011).
  - Volume II: De Nieuwe WIC = The New WIC, 1674-1791 (2012).
 • l'Honoré Naber, S.P., Inventaris der verzameling van kaarten berustende in het Algemeen Rijksarchief, Eerste supplement. 's-Gravenhage 1914.
 • Hooykaas, J.C, Repertorium op de literatuur betreffende de Nederlandsche koloniën; voor zoover zij verspreid is in tijdschriften en mengelwerken. 's-Gravenhage 1877-1880. Er verschenen tot 1935 negen vervolgdelen.
 • Kloes, J.A. van der, en J.N. van Ruijven, Het bouwen in overzeesche gewesten. Leiden 1906. Er is geen recent overzichtswerk of een recente bibliografie betreffende architektuur overzee.
 • Koeman, C. (ed.), Atlantes Neerlandici. Bibliography of terrestrial, maritime and celestial atlases and pilot books, published in the Netherlands up to 1880. 5 Vols., Amsterdam 1967-1971.
 • Koeman, C. (ed.), Links with the past: The history of the cartography of Suriname 1500-1971. Amsterdam 1973.
 • Koeman, C., and H.J.A. Homan (eds.), Atlantes Neerlandici. A supplement to the Volumes I-V and a bibliography of geographical, celestial and thematic atlases published in the Netherlands between 1880 and 1940. Volume VI, Alphen aan den Rijn 1985.
 • Koloniën. Winschoten 1982. Rapport van de afdeling Bidoc van de Centrale archiefselectiedienst betreffende de organisatorische geschiedenis van het ministerie van koloniën, op basis van de Staatsalmanak, tussen 1859 en 1963.
 • Leupe, P.A., Inventaris der verzameling kaarten berustende in het Rijksarchief. 's-Gravenhage 1867.
 • Leupe, P.A., Catalogus der verzameling van kaarten van het ministerie van Marine, 's Gravenhage 1872.
 • Ormeling sr., F.J., 'Triangulatie, opneming en kartering van Nederlands-Indië', in: Kartografisch Tijdschrift 15/2 (1989) 37-48(64). In dit artikel wordt de de (voor)geschiedenis behandeld van de werkzaamheden van de Topografische Dienst in Nederlands-(Oost)Indië. Aan dit artikel is een literatuuropgave toegevoegd met een opgave van ruim vijftig titels betreffende de kartering van Nederlands Oost-Indië in de 19e en 20e eeuw,
 • Roessingh, M.P.H., Sources of the History of Asia and Oceania in the Netherlands. Part 1: Sources up to 1796. München etc, 1982.
 • Schüller, J.A., 'De maritieme cartografie en de ontwikkeling van het Hydrografisch Bureau', in: Marineblad 59 (1949) 737-874. Overzicht van hydrografische karteringen in Nederland en overzee.
 • Voskuil, R.P.G.A., De hydrografische kaartering van de Oostindische Archipel tussen 1787 en 1874. Utrecht 1976. Doctoraalscriptie. Met literatuuropgave. Exemplaar aanwezig in het ARA (H43/21).
 • Wekker, J.B.Ch., Historie, technieken en maatschappelijke achtergronden der karteringswerkzaamheden in Suriname sinds 1667. Delft 1983. Proefschrift T.U. Delft.

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  •  1965 Bladwijzers. 1883-1927 69 bladen

   De bladen staan in volgorde van verfilming.

   Nederlandsch Oost-Indischen Archipel (1:6.000.000) voor de bladen 1:100.000; Sumatra (1:5.000.000) voor de bladen 1:250.000, 1925; Residentie Oostkust van Sumatra (1:2.000.000) met afdelingen en onderafdelingen; Residentie Bengkoelen (1:1.600.000), met afdelingen; Midden-Sumatra (1:1.500.000) voor de bladen 1:80.000 en 1:100.000, 1927; Deel van de oostkust van Sumatra en Tapanoeli (1:1.500.000), 1926; N.W. Sumatra (1:50.000); Noord Sumatra (1:100.000); Sumatra's oostkust (1:50.000); Oost Sumatra (1:100.000); Riouw Archipel (1:63.300); Bangka (1:25.000); Gouvernement Atjèh en Onderhoorigheden (1:1.500.000), 1923; Atjèh en Onderhoorigheden (1:800.000); Java en Madoera (1:1.000.000) voor de bladen 1:25.000, 1:50.000 en 1:100.000, 1926; Java en Madoera (1:3.000.000) voor de bladen van 1:250.000; Residentie Batavia (1:500.000), met een lijst van eilanden in de baai van Batavia met Nederlandse en Maleise namen; Afdeeling Krawang (1:500.000), 1910; Residentie Besoeki Afdeelingen Besoeki, Bandawara, Djember en Panaroekan (1:500.000); idem; Residentie Besoeki met afdeeling Banjoewangi (1:500.000); Afdeeling Patjitan der residentie Madioen (1:250.000); Residentie Rembang (1:500.000); idem; Afdeelingen Pasoeroean, Bangil en Malang van de residentie Pasoeroean (1:500.000); Afdeelingen Probolinggo, Kraksaän en Loemadjang van de residentie Pasoeroean (1:500.000); Residentie Bantam (1:500.000); Residentie Banten (1:500.000); Residentie Kediri (1:500.000); idem; Residentie Soerabaja (1:500.000); Residentie Kedoe (1:400.000), 1907; Residentie Banjoemas (1:400.000); Residentie Semarang (1:400.000), 1909; Residentie Preanger regentschappen (1:500.000), 1886, bijgewerkt 1902; Residentie Madoera (1:500.000), 1883; West Borneo (1:200.000); Zuider en Ooster afdeeling van Borneo (1:250.000); Zuider en Ooster afdeeling van Borneo (1:100.000); West Borneo (1:50.000); Borneo en omliggende eilanden (1:2.500.000) voor de bladen 1:100.000, 1925; Residentie Wester-Afdeeling van Borneo (1:2.000.000); Zuider en Oosterafdeeling van Borneo (1:2.000.000); Kleine Soenda-eilanden (1:2.500.000), 1924; idem; Eilanden Bali, Lombok en Soembawa (1:1.500.000), 1927; Kleine Soenda eilanden (ca. 1:5.000.000) voor de bladen 1:250.000; Onderafdeeling Oost-Flores en Solor, Onderafdeeling Maoemere en eiland Adonara (1:100.000); Bali (1:50.000), de nummering van de bladen klopt niet; Timor (1:100.000); Soemba (1:100.000); Bali (1:50.000); P. Alor (1:100.000); Onderafdeeling Ende-Ngada en Noord en West Mangerai (1:50.000); Celebes en de Molukken (1:2.500.000) voor de bladen 1:100.000, 1925; Zuid-Selébès (1:2.000.000) voor de bladen 1:25.000, 1:50.000 en 1:100.000, 1924; Celebes Sangihe en Talaud-eilanden (ca. 1:2.000.000) voor de bladen 1:200.000; Zuid-West Celebes (1:125.000); Z.W. Celebes (1:100.000); Midden Celebes (1:200.000); Minahasa, Midden Celebes (1:100.000); Afdeeling Ternate (1:2.000.000) voor de bladen 1:100.000, 1923; Ambon-Groep (1:2.000.000) voor de bladen 1:100.000, 1923; Ambon (1:50.000), 1925; Ceram (1:100.000); Ambon (1:100.000); Nieuw-Guinea (1:500.000).

  •  6594 Bladwijzers. ca. 1920-1930 1 portefeuille

   Bij de betreffende kaarten is verwezen naar deze bladwijzers. De bladwijzers staan in volgorde van verfilming.

   Billiton (1:100.000); Riouw Archipel (1:63.360); Overzichtskaart van Sumatra (1:250.000); Geologische kaart van Zuid-Sumatra (1:200.000); Midden-Sumatra (1:50.000); Noord-Sumatra (1:100.000); Bangka (1:25.000 en 1:50.000); Sumatra (1:200.000); Sumatra's oostkust (1:50.000); Noordoost Sumatra (1:50.000); Noordwest Sumatra (1:50.000); West Sumatra (1:100.000); Midden Sumatra (1:40.000); Zuid Sumatra (1:100.000); Noord Sumatra (1:200.000); Oost Sumatra (1:100.000); Simeuloeë (1:50.000); Mentawai eilanden (1:100.000); Landbouw-statistiekkaart van Java en Madoera (1:150.000); Geologische kaart van Java en Madoera (1:100.000); Overzichtskaart van Java en Madoera (1:250.000); Onderafdeling Oost Flores en Solor (1:100.000); Zuidwester en Zuidooster eilanden en de eilanden Sawoe-Pantar en Wetar (1:200.000); P. Alor (1:100.000); P. Tanimbar (Selaroe eilanden) (1:63.360); Onderafdeling Ende Ngade en Noord en West Mangerai (1:50.000); Timor (1:100.000); Soemba (1:100.000) Bali (1:50.000); Nieuw Guinea (1:500.000); Nieuw Guinea (1:100.000); Radja Ampat groep (1:63.360); Noordwest Vogelkop (1:20.000); Noordwest en Noordoost Vogelkop (1:63.360); Eilanden Biak-Japen en kuststreek Verkam-Hollandia (1:63.360); Eilanden rondom Nieuw Guinea (1:20.000); Eilanden 44 rondom Waigeo (1:63.360); Nahire en omgeving (1:20.000); Monokwari en omgeving (1:20.000); Noemi en omgeving (1:20.000); Eiland Noemfoor en Zuid Biak (1:20.000); Sawar en omgeving (1:20.000); Hollandia en omgeving (1:20.000); Asia serie, nr. 2 (1:500.000); Talaud-eilanden (1:63.360); Talaud-eilanden (1:20.000); Zuid-West Celebes (1:125.000); Zuid-West Celebes (1:100.000); Zuid-West Celebes (1:50.000); Zuid Celebes (1:25.000); Midden Celebes (1:200.000); Sangihe en Talaud-eilanden (1:200.000); Zuider en Oosterafdeling van Borneo (1:250.000); West Borneo (1:50.000); Zuider en Oosterafdeling van Borneo (1:100.000); Balikpapan en omgeving (1:25.000); Overzichtskaart van de Kleine Soenda eilanden (1:250.000)

  • Behoort bij verbaal van 29 jan. 1891 nr. 27.

  • Geannoteerd exemplaar in de studiezaal afdeling Kaarten & Tekeningen, nrs. H44-30 t/m H44-38. Niet verfilmd.

  • Catalogus op fiches. Voortzetting van inv. nr. 6584.

  • Kopie van inv. nr. 6585.

  • Voorheen MIKO-A en MIKO-C, met eigentijdse toegang CE. Niet verfilmd.

  • Voorheen MIKO-V. Niet verfilmd.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in