Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Deli Mij. / Kaarten en tekeningen

4.DELI
R.T.M. Guleij
Nationaal Archief, Den Haag
1988
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.DELI
Auteur: R.T.M. Guleij
Nationaal Archief, Den Haag
1988

CC0

Periode:

1869-1967

Omvang:

298 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een aantal gerechtelijke stukken is in het Duits gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. Dit archief bestaat hoofdzakelijk uit kaarten en tekeningen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het kaarten -en tekeningenarchief omvat kaarten van concessies en overzichtskaarten van ondernemingen. Verder kaarten inzake bodemgesteldheid, aanplantgegevens en plantjaren gemaakt door diverse landmeters.
Tevens is er een grote hoeveelheid lichtdrukken van bouwtekeningen van Ajer Beresih in het archief aanwezig.

Archiefvormers:

  • Deli Maatschappijen
  • Waterleiding Maatschappij Ajer Bereshi NV

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in