Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Handschriften Derde Afdeling ARA tot 1950

3.22.01.01
J.A. Jaeger
Nationaal Archief, Den Haag
1968
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.22.01.01
Auteur: J.A. Jaeger
Nationaal Archief, Den Haag
1968

CC0

Periode:

1238-1950

Omvang:

41.70 meter; 1719 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Enkele stukken zijn in het Frans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, gedrukte en getypte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief. De Duitse stukken zijn grotendeels in het Kurrentenschrift geschreven.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat een aantal losse stukken (vaak afschriften of kopieën) van de 13e tot en met de 19e eeuw. Een enkel stuk dateert uit de 20e eeuw. De collectie Handschriften is zeer divers en bevat ondermeer oorkonden, charters, regesten, tresoriersrekeningen, notariële verklaringen of akten, processtukken, sententies, resoluties, rekeningen, kohieren, wapenboeken, keuren, handvesten of privilegies (van steden in Holland en Zeeland), octrooien, brieven van hoogwaardigheidsbekleders als graven, stadhouders en raadpensionarissen, commissies, promotiebullen van particulieren, lijfrentes, testamenten en oude inventarissen. Verder zijn er stukken over de staatsinrichting en geschiedenis van oude regeringscolleges als de Raad van State en het Hof van Holland. Daarnaast zijn in dit archief documenten te vinden (akten van transport, verkoop, belening of scheiding) betreffende roerende- en onroerende goederen in de regio Zuid-Holland. Een aantal stukken heeft de waterstaat in de regio als onderwerp: aanleg en onderhoud van dijken en besluiten van hoogheemraadschappen (Delfland, Rijnland en Schieland).

Archiefvormers:

  • Algemeen Rijksarchief, Derde Afdeling

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in