Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Teding van Berkhout

3.20.59
O. Schutte
Nationaal Archief, Den Haag
1974
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.20.59
Auteur: O. Schutte
Nationaal Archief, Den Haag
1974

CC0

Periode:

1578-1994

Omvang:

21.60 meter; 2280 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein deel is gesteld in het Latijn, Frans of Duits.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het van oorsprong Delftse patriciërsgeslacht Teding van Berkhout bestaat uit vele stukken uit het bezit van de familie. Daaronder zijn stukken van persoonlijke aard van de afzonderlijke familieleden en van leden van aangetrouwde families en genealogische aantekeningen. Ook zijn er dagboeken van patriot en staatsman Willem Hendrik Teding van Berkhout over de jaren 1806-1808 en briefwisselingen van Pieter Teding van Berkhout bewaard gebleven. Verder bevat het archief stukken betreffende land, huizen en leenrechten in het bezit van de familie en een grote collectie foto's van geschilderde portretten van de familieleden.

Archiefvormers:

 • Teding van Berkhout
 • Van Heemskerck
 • Albinus
 • Testart
 • Jan Teding van Berkhout (1713-1766)
 • Willem Hendrik Teding van Berkhout (1745-1809)
 • Pieter Teding van Berkhout (1801-1877)
 • Jhr. Pieter Jacob Teding van Berkhout (1810-1892)
 • James John Teding van Berkhout (1814-1880)
 • Jhr. Adriaan Volckert Teding van Berkhout (1822-1889)
 • Jhr. Pieter Jan Willem Teding van Berkhout (1825-1895)
 • Anna Catharina Elisabeth van der Wijck-Teding van Berkhout (1850-1932)
 • Jhr. Pieter Teding van Berkhout (1865-1935)
 • Jhr. Eduard Henri Elisa Teding van Berkhout (1877-1934)
 • Sjoerdtje Wierdina Catharina Johanna Teding van Berkhout-Camerling Helmolt (1884-1956)
 • Jhr. Willem Philip Teding van Berkhout (1909-1991)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • Bij de bewaargeving van het familie-archief Teding van Berkhout aan het Algemeen Rijksarchief in 1998 werd, behalve het in 1974 door O. Schutte geïnventariseerde gedeelte, ook een hoeveelheid onbeschreven stukken overgedragen die in de jaren daarna nog werd vermeerderd met twee aanvullingen.

  Dit bestand is beschreven in de navolgende lijst. Waar dat archivistisch en fysiek mogelijk was zijn stukken in bestaande inventarisnummers ingevoegd onder aanpassing van de betreffende beschrijvingen.

  Bij de ordening is in grote lijnen de indeling van de inventaris-Schutte gevolgd met enkele modificaties. De strikte scheiding tussen archief en documentatie is niet overgenomen, waardoor o.a. de foto's van portretten en gedrukten zo veel mogelijk onder de afzonderlijke personen zijn geplaatst. Bij echtparen zijn de echtelieden elk als aparte archiefvormer opgevoerd behalve wanneer de aard van de stukken dat verhinderde. De volgorde van de personen is uiteraard chronologisch op geboortejaar maar kan bij echtparen afwijken omdat deze vlak na elkaar zijn geplaatst. Als van personen in de inventaris-Schutte reeds archivalia zijn beschreven blijkt dat door het betreffende rubrieknummer dat tussen haakjes vóór de persoonsnaam is geplaatst of door verwijzingen naar voorgaande inventarisnummers in nota bene's.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in