Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staal van Piershil, van der

3.20.54
G.M. van Aalst
Nationaal Archief, Den Haag
1978
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.20.54
Auteur: G.M. van Aalst
Nationaal Archief, Den Haag
1978

CC0

Periode:

1636-1904

Omvang:

4.50 meter; 828 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De familie van der Staal van Piershil behoorde tot de oude Hollandse regentenfamilies. Van oorsprong was de familie afkomstig uit Schoonhoven, later ontstond ook een Amsterdamse tak. Pieter van Schoonhoven was zelfs een van de rijkste mannen van Rotterdam. In deze inventaris treft men de hoofdindeling aan van stukken van algemene, persoonlijke en zakelijke aard. Het archief bevat o.a. stukken betreffende genealogie, akten (van huwelijksvoorwaarden, schuldbekentenis, transport etc.), testamenten, kwitanties, correspondentie, uitnodigingen, koninklijke benoemingsbesluiten, en tekeningen van kanonnen.

Archiefvormers:

  • Van der Staal van Piershil

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Aantekeningen over de wijze waarop het archief werd bewaard zijn niet aangetroffen en zo de familie er al enige zorg voor heeft gehad is dit nergens gebleken. In het dépôt werden de stukken zonder enige orde aangetroffen.

Aan het in het Algemeen Rijksarchief berustende archief zijn in 1977 een doos en een portefeuille met archivalia toegevoegd, die bewaard werden op het Centraal Bureau voor Genealogie. Door toevoeging van de inventarisnummers 11-13 is het archief, dat hoofdzakelijk bestaat uit stukken, afkomstig van leden van de familie Van der Staal die in 's-Gravenhage gewoond hebben, uitgebreid met stukken van verre Amsterdamse verwanten ( Boven. p. IV-VI. ). Met de inventarisnummers 184, 211, 213-217, 219-222, 269-272, 278-282 en 288-294 kregen de reeds aanwezige stukken, die afkomstig zijn van Jean Arthur Godert van der Staal van Piershil een welkome aanvulling. Niet meer of niet meer in originali in het archief berusten de inventarisnummers 569* en 571*, daar zij het eigendom zijn van de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting. Genoemde inventarisnummers zijn voorlopig in de vorm van fotokopieën hier aanwezig. De in inventarisnummer 204 genoemde zilveren letters van het praaldeksel van de doodkist van Witte Cornelisz. de With, die met het familiewapen ( Mededeling van de heer Ch. Thiels, wetenschappelijk assistent van het Historisch Museum Rotterdam. Van Hövell tot Westerflier, Beschrijving enz. inventarisnummers 36 en 37. G. van Reyn, Beschrijving der stad Rotterdam en beknopt overzicht van het Hoogheemraadschap Schieland, Rotterdam 1832. Deel I, p. 91 en 92. ), in het bezit waren van de familie Van der Staal van Piershil en in 1900 zijn tentoongesteld op de Geschiedkundige Tentoonstelling Nederlandsch Zeewezen te 's-Gravenhage, zijn door het Algemeen Rijksarchief geschonken aan het Historisch Museum Rotterdam, waar zij berusten onder de negatiefnummers 4679 en 4680.

Vanwaar en wanneer het familiearchief Van der Staal van Piershil in het dépôt van het Algemeen Rijksarchief terecht kwam, is niet bekend. Over het algemeen wordt aangenomen dat het archief vlak voor of tijdens de Tweede Wereldoorlog hier werd gedeponeerd.

De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in