Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staal van Piershil, van der

3.20.54
G.M. van Aalst
Nationaal Archief, Den Haag
1978
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.20.54
Auteur: G.M. van Aalst
Nationaal Archief, Den Haag
1978

CC0

Periode:

1636-1904

Omvang:

4.50 meter; 828 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De familie van der Staal van Piershil behoorde tot de oude Hollandse regentenfamilies. Van oorsprong was de familie afkomstig uit Schoonhoven, later ontstond ook een Amsterdamse tak. Pieter van Schoonhoven was zelfs een van de rijkste mannen van Rotterdam. In deze inventaris treft men de hoofdindeling aan van stukken van algemene, persoonlijke en zakelijke aard. Het archief bevat o.a. stukken betreffende genealogie, akten (van huwelijksvoorwaarden, schuldbekentenis, transport etc.), testamenten, kwitanties, correspondentie, uitnodigingen, koninklijke benoemingsbesluiten, en tekeningen van kanonnen.

Archiefvormers:

 • Van der Staal van Piershil

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Lijst van kaarten

AFRIKA
 • Uitgegeven bij Emrik en Binger, z.j. (19e eeuw).
 • 17 x 22. Kleurenlitho op papier. 1 blad Inv.nr. 232.
AZIË
 • Met aangegeven diepte en breedte van de rivieren Tjankoel en Merbau.
 • Getekend door Jean Arthur Godert van der Staal, 1877.
 • 30 x 40. Pentekening op papier. 1 blad Inv.nr. 233.
 • Schaal 1 (cm) : 300 (m).
 • Met inzetkaart van kampong Langsar.
 • Getekend door Jean Arthur Godert van der Staal, 1877.
 • 32 x 40. Potloodtekening op papier. 1 blad Inv.nr. 233.
 • Schaal 1 : 400.
 • Getekend door Jean Arthur Godert van der Staal, 1877.
 • 20 x 32. Potloodtekening op papier. 1 blad Inv.nr. 233.
 • Getekend door Jean Arthur Godert van der Staal, (1897).
 • 22 x 27. Pentekeningen op papier. 2 bladen Inv.nr. 274.
 • Schaal 1 : 40.000.
 • Vervaardigd door L.W.J.K. Thomson.
 • Uitgegeven door J. Smulders en Co. te 's-Gravenhage, 1897.
 • 47 x 77. Kleurenlitho op papier. 1 blad Inv.nr. 275.
 • N.B. Met verklaring van kleuren en tekens.
 • Vervaardigd door L.W.J.K. Thomson naar de nieuwste gegevens van het departement van Koloniën.
 • Uitgegeven door J. Smulders en Co. te 's-Gravenhage, (1897).
 • 66 x 30. Kleurenlitho op papier. 1 blad Inv.nr. 275.
 • Schaal 1 : 300.000.
 • Vergrotingen van de gebieden van Moekims Lehoeng.
 • Schaal 1 : 40.000.
 • Inzetkaart van de zelfstandige Moekims Selimoen, Tanakabé, Lambakir, Gleïng en Damloöt.
 • Schaal 1 : 80.000.
 • Maker L.W.J.K. Thomson.
 • Uitgegeven door J. Smulders en Co. te 's-Gravenhage.
 • 48 x 80. Kleurenlitho op papier. 1 blad Inv.nr. 275
EUROPA
BELGIË
 • Vervaardigd door Houtman te Utrecht. Z.j. (19e eeuw).
 • 36 x 55. Steendruk in kleur op papier. 1 blad Inv.nr. 817.
 • N.B. Met aangegeven punten waar de dijken gedeeltelijk doorgraven zijn.
 • Vervaardigd door A. Oltmans jr.
 • Uitgegeven bij Gebroeders Buffa en Co. te Amsterdam. Z.j. (19e eeuw).
 • 18 x 38. Steendruk Desquerrois en Co. op papier. 1 blad Inv.nr. 818.
 • N.B. In perspectief.
NEDERLAND

Noord-Brabant

 • Schaal 1 : 10.000.
 • Vervaardigd door A.F.J. Vermeulen te Breda.
 • Uitgegeven door H.J. van Wees te Breda. Z.j. (19e eeuw).
 • 22 x 22. Kleurenlitho op papier. Geplakt op karton. 1 blad Inv.nr. 144.
 • N.B. Met verklaring der tekens.
 • Schaal 1 : 2500. Sectie G.
 • Maker en uitgever onbekend. (19e eeuw).
 • 22 x 26. Pentekening met waterverf. 1 blad Inv.nr. 145.

Zuid-Holland

 • Vervaardigd door Desterbecq te Leiden, 1835.
 • 36 x 30. Litho op papier. 1 blad Inv.nr. 799.
 • N.B. De afstanden, bij de gestippelde lijnen gesteld, zijn overgenomen van de afstandwijzer van het Koninkrijk der Nederlanden.
 • Schaal 1 : 20.000.
 • Met tekeningen van een scheidingspaal.
 • Vervaardigd door R. de Vries jr. Z.j. (19e eeuw).
 • 28 x 54. Steendruk op papier. 1 blad Inv.nr. 87.
 • Geheel groot met inbegrip van de Oranjelaan: 2 hectaren, 6 aren en 55 centiaren.
 • Vervaardiger en uitgever onbekend, z.j.
 • 47 x 60. Kleurenlitho op papier. 1 blad Inv.nr. 816
 • N.B. Met verklaring der kleuren. In vogelvlucht.
( Geplaatst in de Zegelafdeling van het Algemeen Rijksarchief. )
1.Zegelstempels van de familie Van der Staal.3 stuks
2.Zegelstempel van de familie Van der Staal van Piershil.1 stuk
3.Zegelstempel van Jacoba Catharina van Schoonhoven.1 stuk

Zie ook H. Hardenberg, , in: , jrg. 8, 1976, p. 49-61.

1524Frederik van Renesse
1538Johan van Renesse
1567Willem van Renesse
1600Anna van Rubempé
1604René van Renesse
1611Anna van Renesse
1611Jan Lodewijksz. van Driel
1615Johan van Hesse
1638Johan Adolf van Hesse
1653Abel van Hesse
1678Johan Adolf van Hesse
1684Gilles van Hesse
1721Hendrik Pelt
1739Hendrik Gevers
1761Hillegonda Gevers
1762Pieter Meerman
1762Hillegonda Petronella Meerman
1762Jacoba Catharina van Schoonhoven
1794Hillegonda Petronella Meerman
1804Daniel Pompejus Johannes van der Staal
1858Claudine Anne Adelaïde, Otheline Agathe, Agnes Charlotte Jeannette, Sophie Alexandrine, Othon Daniel, Jean Arthur Godert van der Staal
1892Marie Alexandrine Otheline Caroline van Bylandt, Othon Daniel, Jean Arthur Godert van der Staal
1937Marie Alexandrine Otheline Caroline van Bylandt
1968M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

Zie ook J.L. van der Gouw, , 's-Gravenhage 1967, pp. 42-49.

1479Cornelis van Dorp
1497Jan van Egmond
1528Lamoraal van Egmond
1576Filips van Egmond
1590Lamoraal van Egmond
1593Sabina van Egmond
1614Karel van Egmond
1619De Staten van Holland en Westfriesland
1734Constantijn Johan Pierraard
Wolfert Nobeling
Adriaan van Houten
1734Constantijn Johan Pierraard
Jan Josef Nobeling
1734Constantijn Johan Pierraard
1737Jan Jansz. de Cerff
1753Catharina Nutges
1757Nicolaas Verschaik
1758Johannes Martinus van Harlingen
1758Apollonia van Bergen
1758Johannes Martinus van Harlingen
1767Jacoba Catharina van Schoonhoven
1794Hillegonda Petronella Meerman
1804Abraham Willem van der Staal
1824Everdine Susette van der Staal
1885Jan Werner van Pallandt
1907Frederik Leopold Samuel Frans van Tuyll van Serooskerken van Zuilen.
 • J.C. Kort, , in: , jrg. 32, 1977, p. 416.
 • C. Hoek, , in: , jrg. 28, 1973, p. 75.
12..Dirk van Wassenaar
13..Filips van Wassenaar
1405Filips van Wassenaar
1417Filips van Wassenaar
1421Hendrik van Wassenaar
1477Jacob van Wassenaar
1497Johan van Wassenaar
1525Marie van Wassenaar
1528Jacob van Ligne
1546Filips van Ligne
1610Lamoraal, prins van Ligne
1615Adriaan Pauw
1618Adriaan Pauw
1649Adriaan Pauw
1698Adriana Constantia Sohier de Vermandois
1738Catharina Noorthey
1755Hendrik Gevers
1761Hillegonda Gevers
1762Pieter Meerman
1762Hillegonda Petronella Meerman
1804Bartholomeus Marinus Johannes van der Staal
1818Claudine Claire van der Staal

Zegelstempels

AFRIKA
 • Uitgegeven bij Emrik en Binger, z.j. (19e eeuw).
 • 17 x 22. Kleurenlitho op papier. 1 blad Inv.nr. 232.
AZIË
 • Met aangegeven diepte en breedte van de rivieren Tjankoel en Merbau.
 • Getekend door Jean Arthur Godert van der Staal, 1877.
 • 30 x 40. Pentekening op papier. 1 blad Inv.nr. 233.
 • Schaal 1 (cm) : 300 (m).
 • Met inzetkaart van kampong Langsar.
 • Getekend door Jean Arthur Godert van der Staal, 1877.
 • 32 x 40. Potloodtekening op papier. 1 blad Inv.nr. 233.
 • Schaal 1 : 400.
 • Getekend door Jean Arthur Godert van der Staal, 1877.
 • 20 x 32. Potloodtekening op papier. 1 blad Inv.nr. 233.
 • Getekend door Jean Arthur Godert van der Staal, (1897).
 • 22 x 27. Pentekeningen op papier. 2 bladen Inv.nr. 274.
 • Schaal 1 : 40.000.
 • Vervaardigd door L.W.J.K. Thomson.
 • Uitgegeven door J. Smulders en Co. te 's-Gravenhage, 1897.
 • 47 x 77. Kleurenlitho op papier. 1 blad Inv.nr. 275.
 • N.B. Met verklaring van kleuren en tekens.
 • Vervaardigd door L.W.J.K. Thomson naar de nieuwste gegevens van het departement van Koloniën.
 • Uitgegeven door J. Smulders en Co. te 's-Gravenhage, (1897).
 • 66 x 30. Kleurenlitho op papier. 1 blad Inv.nr. 275.
 • Schaal 1 : 300.000.
 • Vergrotingen van de gebieden van Moekims Lehoeng.
 • Schaal 1 : 40.000.
 • Inzetkaart van de zelfstandige Moekims Selimoen, Tanakabé, Lambakir, Gleïng en Damloöt.
 • Schaal 1 : 80.000.
 • Maker L.W.J.K. Thomson.
 • Uitgegeven door J. Smulders en Co. te 's-Gravenhage.
 • 48 x 80. Kleurenlitho op papier. 1 blad Inv.nr. 275
EUROPA
BELGIË
 • Vervaardigd door Houtman te Utrecht. Z.j. (19e eeuw).
 • 36 x 55. Steendruk in kleur op papier. 1 blad Inv.nr. 817.
 • N.B. Met aangegeven punten waar de dijken gedeeltelijk doorgraven zijn.
 • Vervaardigd door A. Oltmans jr.
 • Uitgegeven bij Gebroeders Buffa en Co. te Amsterdam. Z.j. (19e eeuw).
 • 18 x 38. Steendruk Desquerrois en Co. op papier. 1 blad Inv.nr. 818.
 • N.B. In perspectief.
NEDERLAND

Noord-Brabant

 • Schaal 1 : 10.000.
 • Vervaardigd door A.F.J. Vermeulen te Breda.
 • Uitgegeven door H.J. van Wees te Breda. Z.j. (19e eeuw).
 • 22 x 22. Kleurenlitho op papier. Geplakt op karton. 1 blad Inv.nr. 144.
 • N.B. Met verklaring der tekens.
 • Schaal 1 : 2500. Sectie G.
 • Maker en uitgever onbekend. (19e eeuw).
 • 22 x 26. Pentekening met waterverf. 1 blad Inv.nr. 145.

Zuid-Holland

 • Vervaardigd door Desterbecq te Leiden, 1835.
 • 36 x 30. Litho op papier. 1 blad Inv.nr. 799.
 • N.B. De afstanden, bij de gestippelde lijnen gesteld, zijn overgenomen van de afstandwijzer van het Koninkrijk der Nederlanden.
 • Schaal 1 : 20.000.
 • Met tekeningen van een scheidingspaal.
 • Vervaardigd door R. de Vries jr. Z.j. (19e eeuw).
 • 28 x 54. Steendruk op papier. 1 blad Inv.nr. 87.
 • Geheel groot met inbegrip van de Oranjelaan: 2 hectaren, 6 aren en 55 centiaren.
 • Vervaardiger en uitgever onbekend, z.j.
 • 47 x 60. Kleurenlitho op papier. 1 blad Inv.nr. 816
 • N.B. Met verklaring der kleuren. In vogelvlucht.
( Geplaatst in de Zegelafdeling van het Algemeen Rijksarchief. )
1.Zegelstempels van de familie Van der Staal.3 stuks
2.Zegelstempel van de familie Van der Staal van Piershil.1 stuk
3.Zegelstempel van Jacoba Catharina van Schoonhoven.1 stuk

Zie ook H. Hardenberg, , in: , jrg. 8, 1976, p. 49-61.

1524Frederik van Renesse
1538Johan van Renesse
1567Willem van Renesse
1600Anna van Rubempé
1604René van Renesse
1611Anna van Renesse
1611Jan Lodewijksz. van Driel
1615Johan van Hesse
1638Johan Adolf van Hesse
1653Abel van Hesse
1678Johan Adolf van Hesse
1684Gilles van Hesse
1721Hendrik Pelt
1739Hendrik Gevers
1761Hillegonda Gevers
1762Pieter Meerman
1762Hillegonda Petronella Meerman
1762Jacoba Catharina van Schoonhoven
1794Hillegonda Petronella Meerman
1804Daniel Pompejus Johannes van der Staal
1858Claudine Anne Adelaïde, Otheline Agathe, Agnes Charlotte Jeannette, Sophie Alexandrine, Othon Daniel, Jean Arthur Godert van der Staal
1892Marie Alexandrine Otheline Caroline van Bylandt, Othon Daniel, Jean Arthur Godert van der Staal
1937Marie Alexandrine Otheline Caroline van Bylandt
1968M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

Zie ook J.L. van der Gouw, , 's-Gravenhage 1967, pp. 42-49.

1479Cornelis van Dorp
1497Jan van Egmond
1528Lamoraal van Egmond
1576Filips van Egmond
1590Lamoraal van Egmond
1593Sabina van Egmond
1614Karel van Egmond
1619De Staten van Holland en Westfriesland
1734Constantijn Johan Pierraard
Wolfert Nobeling
Adriaan van Houten
1734Constantijn Johan Pierraard
Jan Josef Nobeling
1734Constantijn Johan Pierraard
1737Jan Jansz. de Cerff
1753Catharina Nutges
1757Nicolaas Verschaik
1758Johannes Martinus van Harlingen
1758Apollonia van Bergen
1758Johannes Martinus van Harlingen
1767Jacoba Catharina van Schoonhoven
1794Hillegonda Petronella Meerman
1804Abraham Willem van der Staal
1824Everdine Susette van der Staal
1885Jan Werner van Pallandt
1907Frederik Leopold Samuel Frans van Tuyll van Serooskerken van Zuilen.
 • J.C. Kort, , in: , jrg. 32, 1977, p. 416.
 • C. Hoek, , in: , jrg. 28, 1973, p. 75.
12..Dirk van Wassenaar
13..Filips van Wassenaar
1405Filips van Wassenaar
1417Filips van Wassenaar
1421Hendrik van Wassenaar
1477Jacob van Wassenaar
1497Johan van Wassenaar
1525Marie van Wassenaar
1528Jacob van Ligne
1546Filips van Ligne
1610Lamoraal, prins van Ligne
1615Adriaan Pauw
1618Adriaan Pauw
1649Adriaan Pauw
1698Adriana Constantia Sohier de Vermandois
1738Catharina Noorthey
1755Hendrik Gevers
1761Hillegonda Gevers
1762Pieter Meerman
1762Hillegonda Petronella Meerman
1804Bartholomeus Marinus Johannes van der Staal
1818Claudine Claire van der Staal

Heren van Piershil

AFRIKA
 • Uitgegeven bij Emrik en Binger, z.j. (19e eeuw).
 • 17 x 22. Kleurenlitho op papier. 1 blad Inv.nr. 232.
AZIË
 • Met aangegeven diepte en breedte van de rivieren Tjankoel en Merbau.
 • Getekend door Jean Arthur Godert van der Staal, 1877.
 • 30 x 40. Pentekening op papier. 1 blad Inv.nr. 233.
 • Schaal 1 (cm) : 300 (m).
 • Met inzetkaart van kampong Langsar.
 • Getekend door Jean Arthur Godert van der Staal, 1877.
 • 32 x 40. Potloodtekening op papier. 1 blad Inv.nr. 233.
 • Schaal 1 : 400.
 • Getekend door Jean Arthur Godert van der Staal, 1877.
 • 20 x 32. Potloodtekening op papier. 1 blad Inv.nr. 233.
 • Getekend door Jean Arthur Godert van der Staal, (1897).
 • 22 x 27. Pentekeningen op papier. 2 bladen Inv.nr. 274.
 • Schaal 1 : 40.000.
 • Vervaardigd door L.W.J.K. Thomson.
 • Uitgegeven door J. Smulders en Co. te 's-Gravenhage, 1897.
 • 47 x 77. Kleurenlitho op papier. 1 blad Inv.nr. 275.
 • N.B. Met verklaring van kleuren en tekens.
 • Vervaardigd door L.W.J.K. Thomson naar de nieuwste gegevens van het departement van Koloniën.
 • Uitgegeven door J. Smulders en Co. te 's-Gravenhage, (1897).
 • 66 x 30. Kleurenlitho op papier. 1 blad Inv.nr. 275.
 • Schaal 1 : 300.000.
 • Vergrotingen van de gebieden van Moekims Lehoeng.
 • Schaal 1 : 40.000.
 • Inzetkaart van de zelfstandige Moekims Selimoen, Tanakabé, Lambakir, Gleïng en Damloöt.
 • Schaal 1 : 80.000.
 • Maker L.W.J.K. Thomson.
 • Uitgegeven door J. Smulders en Co. te 's-Gravenhage.
 • 48 x 80. Kleurenlitho op papier. 1 blad Inv.nr. 275
EUROPA
BELGIË
 • Vervaardigd door Houtman te Utrecht. Z.j. (19e eeuw).
 • 36 x 55. Steendruk in kleur op papier. 1 blad Inv.nr. 817.
 • N.B. Met aangegeven punten waar de dijken gedeeltelijk doorgraven zijn.
 • Vervaardigd door A. Oltmans jr.
 • Uitgegeven bij Gebroeders Buffa en Co. te Amsterdam. Z.j. (19e eeuw).
 • 18 x 38. Steendruk Desquerrois en Co. op papier. 1 blad Inv.nr. 818.
 • N.B. In perspectief.
NEDERLAND

Noord-Brabant

 • Schaal 1 : 10.000.
 • Vervaardigd door A.F.J. Vermeulen te Breda.
 • Uitgegeven door H.J. van Wees te Breda. Z.j. (19e eeuw).
 • 22 x 22. Kleurenlitho op papier. Geplakt op karton. 1 blad Inv.nr. 144.
 • N.B. Met verklaring der tekens.
 • Schaal 1 : 2500. Sectie G.
 • Maker en uitgever onbekend. (19e eeuw).
 • 22 x 26. Pentekening met waterverf. 1 blad Inv.nr. 145.

Zuid-Holland

 • Vervaardigd door Desterbecq te Leiden, 1835.
 • 36 x 30. Litho op papier. 1 blad Inv.nr. 799.
 • N.B. De afstanden, bij de gestippelde lijnen gesteld, zijn overgenomen van de afstandwijzer van het Koninkrijk der Nederlanden.
 • Schaal 1 : 20.000.
 • Met tekeningen van een scheidingspaal.
 • Vervaardigd door R. de Vries jr. Z.j. (19e eeuw).
 • 28 x 54. Steendruk op papier. 1 blad Inv.nr. 87.
 • Geheel groot met inbegrip van de Oranjelaan: 2 hectaren, 6 aren en 55 centiaren.
 • Vervaardiger en uitgever onbekend, z.j.
 • 47 x 60. Kleurenlitho op papier. 1 blad Inv.nr. 816
 • N.B. Met verklaring der kleuren. In vogelvlucht.
( Geplaatst in de Zegelafdeling van het Algemeen Rijksarchief. )
1.Zegelstempels van de familie Van der Staal.3 stuks
2.Zegelstempel van de familie Van der Staal van Piershil.1 stuk
3.Zegelstempel van Jacoba Catharina van Schoonhoven.1 stuk

Zie ook H. Hardenberg, , in: , jrg. 8, 1976, p. 49-61.

1524Frederik van Renesse
1538Johan van Renesse
1567Willem van Renesse
1600Anna van Rubempé
1604René van Renesse
1611Anna van Renesse
1611Jan Lodewijksz. van Driel
1615Johan van Hesse
1638Johan Adolf van Hesse
1653Abel van Hesse
1678Johan Adolf van Hesse
1684Gilles van Hesse
1721Hendrik Pelt
1739Hendrik Gevers
1761Hillegonda Gevers
1762Pieter Meerman
1762Hillegonda Petronella Meerman
1762Jacoba Catharina van Schoonhoven
1794Hillegonda Petronella Meerman
1804Daniel Pompejus Johannes van der Staal
1858Claudine Anne Adelaïde, Otheline Agathe, Agnes Charlotte Jeannette, Sophie Alexandrine, Othon Daniel, Jean Arthur Godert van der Staal
1892Marie Alexandrine Otheline Caroline van Bylandt, Othon Daniel, Jean Arthur Godert van der Staal
1937Marie Alexandrine Otheline Caroline van Bylandt
1968M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

Zie ook J.L. van der Gouw, , 's-Gravenhage 1967, pp. 42-49.

1479Cornelis van Dorp
1497Jan van Egmond
1528Lamoraal van Egmond
1576Filips van Egmond
1590Lamoraal van Egmond
1593Sabina van Egmond
1614Karel van Egmond
1619De Staten van Holland en Westfriesland
1734Constantijn Johan Pierraard
Wolfert Nobeling
Adriaan van Houten
1734Constantijn Johan Pierraard
Jan Josef Nobeling
1734Constantijn Johan Pierraard
1737Jan Jansz. de Cerff
1753Catharina Nutges
1757Nicolaas Verschaik
1758Johannes Martinus van Harlingen
1758Apollonia van Bergen
1758Johannes Martinus van Harlingen
1767Jacoba Catharina van Schoonhoven
1794Hillegonda Petronella Meerman
1804Abraham Willem van der Staal
1824Everdine Susette van der Staal
1885Jan Werner van Pallandt
1907Frederik Leopold Samuel Frans van Tuyll van Serooskerken van Zuilen.
 • J.C. Kort, , in: , jrg. 32, 1977, p. 416.
 • C. Hoek, , in: , jrg. 28, 1973, p. 75.
12..Dirk van Wassenaar
13..Filips van Wassenaar
1405Filips van Wassenaar
1417Filips van Wassenaar
1421Hendrik van Wassenaar
1477Jacob van Wassenaar
1497Johan van Wassenaar
1525Marie van Wassenaar
1528Jacob van Ligne
1546Filips van Ligne
1610Lamoraal, prins van Ligne
1615Adriaan Pauw
1618Adriaan Pauw
1649Adriaan Pauw
1698Adriana Constantia Sohier de Vermandois
1738Catharina Noorthey
1755Hendrik Gevers
1761Hillegonda Gevers
1762Pieter Meerman
1762Hillegonda Petronella Meerman
1804Bartholomeus Marinus Johannes van der Staal
1818Claudine Claire van der Staal

Heren van Oud-Beijerland

AFRIKA
 • Uitgegeven bij Emrik en Binger, z.j. (19e eeuw).
 • 17 x 22. Kleurenlitho op papier. 1 blad Inv.nr. 232.
AZIË
 • Met aangegeven diepte en breedte van de rivieren Tjankoel en Merbau.
 • Getekend door Jean Arthur Godert van der Staal, 1877.
 • 30 x 40. Pentekening op papier. 1 blad Inv.nr. 233.
 • Schaal 1 (cm) : 300 (m).
 • Met inzetkaart van kampong Langsar.
 • Getekend door Jean Arthur Godert van der Staal, 1877.
 • 32 x 40. Potloodtekening op papier. 1 blad Inv.nr. 233.
 • Schaal 1 : 400.
 • Getekend door Jean Arthur Godert van der Staal, 1877.
 • 20 x 32. Potloodtekening op papier. 1 blad Inv.nr. 233.
 • Getekend door Jean Arthur Godert van der Staal, (1897).
 • 22 x 27. Pentekeningen op papier. 2 bladen Inv.nr. 274.
 • Schaal 1 : 40.000.
 • Vervaardigd door L.W.J.K. Thomson.
 • Uitgegeven door J. Smulders en Co. te 's-Gravenhage, 1897.
 • 47 x 77. Kleurenlitho op papier. 1 blad Inv.nr. 275.
 • N.B. Met verklaring van kleuren en tekens.
 • Vervaardigd door L.W.J.K. Thomson naar de nieuwste gegevens van het departement van Koloniën.
 • Uitgegeven door J. Smulders en Co. te 's-Gravenhage, (1897).
 • 66 x 30. Kleurenlitho op papier. 1 blad Inv.nr. 275.
 • Schaal 1 : 300.000.
 • Vergrotingen van de gebieden van Moekims Lehoeng.
 • Schaal 1 : 40.000.
 • Inzetkaart van de zelfstandige Moekims Selimoen, Tanakabé, Lambakir, Gleïng en Damloöt.
 • Schaal 1 : 80.000.
 • Maker L.W.J.K. Thomson.
 • Uitgegeven door J. Smulders en Co. te 's-Gravenhage.
 • 48 x 80. Kleurenlitho op papier. 1 blad Inv.nr. 275
EUROPA
BELGIË
 • Vervaardigd door Houtman te Utrecht. Z.j. (19e eeuw).
 • 36 x 55. Steendruk in kleur op papier. 1 blad Inv.nr. 817.
 • N.B. Met aangegeven punten waar de dijken gedeeltelijk doorgraven zijn.
 • Vervaardigd door A. Oltmans jr.
 • Uitgegeven bij Gebroeders Buffa en Co. te Amsterdam. Z.j. (19e eeuw).
 • 18 x 38. Steendruk Desquerrois en Co. op papier. 1 blad Inv.nr. 818.
 • N.B. In perspectief.
NEDERLAND

Noord-Brabant

 • Schaal 1 : 10.000.
 • Vervaardigd door A.F.J. Vermeulen te Breda.
 • Uitgegeven door H.J. van Wees te Breda. Z.j. (19e eeuw).
 • 22 x 22. Kleurenlitho op papier. Geplakt op karton. 1 blad Inv.nr. 144.
 • N.B. Met verklaring der tekens.
 • Schaal 1 : 2500. Sectie G.
 • Maker en uitgever onbekend. (19e eeuw).
 • 22 x 26. Pentekening met waterverf. 1 blad Inv.nr. 145.

Zuid-Holland

 • Vervaardigd door Desterbecq te Leiden, 1835.
 • 36 x 30. Litho op papier. 1 blad Inv.nr. 799.
 • N.B. De afstanden, bij de gestippelde lijnen gesteld, zijn overgenomen van de afstandwijzer van het Koninkrijk der Nederlanden.
 • Schaal 1 : 20.000.
 • Met tekeningen van een scheidingspaal.
 • Vervaardigd door R. de Vries jr. Z.j. (19e eeuw).
 • 28 x 54. Steendruk op papier. 1 blad Inv.nr. 87.
 • Geheel groot met inbegrip van de Oranjelaan: 2 hectaren, 6 aren en 55 centiaren.
 • Vervaardiger en uitgever onbekend, z.j.
 • 47 x 60. Kleurenlitho op papier. 1 blad Inv.nr. 816
 • N.B. Met verklaring der kleuren. In vogelvlucht.
( Geplaatst in de Zegelafdeling van het Algemeen Rijksarchief. )
1.Zegelstempels van de familie Van der Staal.3 stuks
2.Zegelstempel van de familie Van der Staal van Piershil.1 stuk
3.Zegelstempel van Jacoba Catharina van Schoonhoven.1 stuk

Zie ook H. Hardenberg, , in: , jrg. 8, 1976, p. 49-61.

1524Frederik van Renesse
1538Johan van Renesse
1567Willem van Renesse
1600Anna van Rubempé
1604René van Renesse
1611Anna van Renesse
1611Jan Lodewijksz. van Driel
1615Johan van Hesse
1638Johan Adolf van Hesse
1653Abel van Hesse
1678Johan Adolf van Hesse
1684Gilles van Hesse
1721Hendrik Pelt
1739Hendrik Gevers
1761Hillegonda Gevers
1762Pieter Meerman
1762Hillegonda Petronella Meerman
1762Jacoba Catharina van Schoonhoven
1794Hillegonda Petronella Meerman
1804Daniel Pompejus Johannes van der Staal
1858Claudine Anne Adelaïde, Otheline Agathe, Agnes Charlotte Jeannette, Sophie Alexandrine, Othon Daniel, Jean Arthur Godert van der Staal
1892Marie Alexandrine Otheline Caroline van Bylandt, Othon Daniel, Jean Arthur Godert van der Staal
1937Marie Alexandrine Otheline Caroline van Bylandt
1968M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

Zie ook J.L. van der Gouw, , 's-Gravenhage 1967, pp. 42-49.

1479Cornelis van Dorp
1497Jan van Egmond
1528Lamoraal van Egmond
1576Filips van Egmond
1590Lamoraal van Egmond
1593Sabina van Egmond
1614Karel van Egmond
1619De Staten van Holland en Westfriesland
1734Constantijn Johan Pierraard
Wolfert Nobeling
Adriaan van Houten
1734Constantijn Johan Pierraard
Jan Josef Nobeling
1734Constantijn Johan Pierraard
1737Jan Jansz. de Cerff
1753Catharina Nutges
1757Nicolaas Verschaik
1758Johannes Martinus van Harlingen
1758Apollonia van Bergen
1758Johannes Martinus van Harlingen
1767Jacoba Catharina van Schoonhoven
1794Hillegonda Petronella Meerman
1804Abraham Willem van der Staal
1824Everdine Susette van der Staal
1885Jan Werner van Pallandt
1907Frederik Leopold Samuel Frans van Tuyll van Serooskerken van Zuilen.
 • J.C. Kort, , in: , jrg. 32, 1977, p. 416.
 • C. Hoek, , in: , jrg. 28, 1973, p. 75.
12..Dirk van Wassenaar
13..Filips van Wassenaar
1405Filips van Wassenaar
1417Filips van Wassenaar
1421Hendrik van Wassenaar
1477Jacob van Wassenaar
1497Johan van Wassenaar
1525Marie van Wassenaar
1528Jacob van Ligne
1546Filips van Ligne
1610Lamoraal, prins van Ligne
1615Adriaan Pauw
1618Adriaan Pauw
1649Adriaan Pauw
1698Adriana Constantia Sohier de Vermandois
1738Catharina Noorthey
1755Hendrik Gevers
1761Hillegonda Gevers
1762Pieter Meerman
1762Hillegonda Petronella Meerman
1804Bartholomeus Marinus Johannes van der Staal
1818Claudine Claire van der Staal

Bezitters van Schakenbosch

AFRIKA
 • Uitgegeven bij Emrik en Binger, z.j. (19e eeuw).
 • 17 x 22. Kleurenlitho op papier. 1 blad Inv.nr. 232.
AZIË
 • Met aangegeven diepte en breedte van de rivieren Tjankoel en Merbau.
 • Getekend door Jean Arthur Godert van der Staal, 1877.
 • 30 x 40. Pentekening op papier. 1 blad Inv.nr. 233.
 • Schaal 1 (cm) : 300 (m).
 • Met inzetkaart van kampong Langsar.
 • Getekend door Jean Arthur Godert van der Staal, 1877.
 • 32 x 40. Potloodtekening op papier. 1 blad Inv.nr. 233.
 • Schaal 1 : 400.
 • Getekend door Jean Arthur Godert van der Staal, 1877.
 • 20 x 32. Potloodtekening op papier. 1 blad Inv.nr. 233.
 • Getekend door Jean Arthur Godert van der Staal, (1897).
 • 22 x 27. Pentekeningen op papier. 2 bladen Inv.nr. 274.
 • Schaal 1 : 40.000.
 • Vervaardigd door L.W.J.K. Thomson.
 • Uitgegeven door J. Smulders en Co. te 's-Gravenhage, 1897.
 • 47 x 77. Kleurenlitho op papier. 1 blad Inv.nr. 275.
 • N.B. Met verklaring van kleuren en tekens.
 • Vervaardigd door L.W.J.K. Thomson naar de nieuwste gegevens van het departement van Koloniën.
 • Uitgegeven door J. Smulders en Co. te 's-Gravenhage, (1897).
 • 66 x 30. Kleurenlitho op papier. 1 blad Inv.nr. 275.
 • Schaal 1 : 300.000.
 • Vergrotingen van de gebieden van Moekims Lehoeng.
 • Schaal 1 : 40.000.
 • Inzetkaart van de zelfstandige Moekims Selimoen, Tanakabé, Lambakir, Gleïng en Damloöt.
 • Schaal 1 : 80.000.
 • Maker L.W.J.K. Thomson.
 • Uitgegeven door J. Smulders en Co. te 's-Gravenhage.
 • 48 x 80. Kleurenlitho op papier. 1 blad Inv.nr. 275
EUROPA
BELGIË
 • Vervaardigd door Houtman te Utrecht. Z.j. (19e eeuw).
 • 36 x 55. Steendruk in kleur op papier. 1 blad Inv.nr. 817.
 • N.B. Met aangegeven punten waar de dijken gedeeltelijk doorgraven zijn.
 • Vervaardigd door A. Oltmans jr.
 • Uitgegeven bij Gebroeders Buffa en Co. te Amsterdam. Z.j. (19e eeuw).
 • 18 x 38. Steendruk Desquerrois en Co. op papier. 1 blad Inv.nr. 818.
 • N.B. In perspectief.
NEDERLAND

Noord-Brabant

 • Schaal 1 : 10.000.
 • Vervaardigd door A.F.J. Vermeulen te Breda.
 • Uitgegeven door H.J. van Wees te Breda. Z.j. (19e eeuw).
 • 22 x 22. Kleurenlitho op papier. Geplakt op karton. 1 blad Inv.nr. 144.
 • N.B. Met verklaring der tekens.
 • Schaal 1 : 2500. Sectie G.
 • Maker en uitgever onbekend. (19e eeuw).
 • 22 x 26. Pentekening met waterverf. 1 blad Inv.nr. 145.

Zuid-Holland

 • Vervaardigd door Desterbecq te Leiden, 1835.
 • 36 x 30. Litho op papier. 1 blad Inv.nr. 799.
 • N.B. De afstanden, bij de gestippelde lijnen gesteld, zijn overgenomen van de afstandwijzer van het Koninkrijk der Nederlanden.
 • Schaal 1 : 20.000.
 • Met tekeningen van een scheidingspaal.
 • Vervaardigd door R. de Vries jr. Z.j. (19e eeuw).
 • 28 x 54. Steendruk op papier. 1 blad Inv.nr. 87.
 • Geheel groot met inbegrip van de Oranjelaan: 2 hectaren, 6 aren en 55 centiaren.
 • Vervaardiger en uitgever onbekend, z.j.
 • 47 x 60. Kleurenlitho op papier. 1 blad Inv.nr. 816
 • N.B. Met verklaring der kleuren. In vogelvlucht.
( Geplaatst in de Zegelafdeling van het Algemeen Rijksarchief. )
1.Zegelstempels van de familie Van der Staal.3 stuks
2.Zegelstempel van de familie Van der Staal van Piershil.1 stuk
3.Zegelstempel van Jacoba Catharina van Schoonhoven.1 stuk

Zie ook H. Hardenberg, , in: , jrg. 8, 1976, p. 49-61.

1524Frederik van Renesse
1538Johan van Renesse
1567Willem van Renesse
1600Anna van Rubempé
1604René van Renesse
1611Anna van Renesse
1611Jan Lodewijksz. van Driel
1615Johan van Hesse
1638Johan Adolf van Hesse
1653Abel van Hesse
1678Johan Adolf van Hesse
1684Gilles van Hesse
1721Hendrik Pelt
1739Hendrik Gevers
1761Hillegonda Gevers
1762Pieter Meerman
1762Hillegonda Petronella Meerman
1762Jacoba Catharina van Schoonhoven
1794Hillegonda Petronella Meerman
1804Daniel Pompejus Johannes van der Staal
1858Claudine Anne Adelaïde, Otheline Agathe, Agnes Charlotte Jeannette, Sophie Alexandrine, Othon Daniel, Jean Arthur Godert van der Staal
1892Marie Alexandrine Otheline Caroline van Bylandt, Othon Daniel, Jean Arthur Godert van der Staal
1937Marie Alexandrine Otheline Caroline van Bylandt
1968M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

Zie ook J.L. van der Gouw, , 's-Gravenhage 1967, pp. 42-49.

1479Cornelis van Dorp
1497Jan van Egmond
1528Lamoraal van Egmond
1576Filips van Egmond
1590Lamoraal van Egmond
1593Sabina van Egmond
1614Karel van Egmond
1619De Staten van Holland en Westfriesland
1734Constantijn Johan Pierraard
Wolfert Nobeling
Adriaan van Houten
1734Constantijn Johan Pierraard
Jan Josef Nobeling
1734Constantijn Johan Pierraard
1737Jan Jansz. de Cerff
1753Catharina Nutges
1757Nicolaas Verschaik
1758Johannes Martinus van Harlingen
1758Apollonia van Bergen
1758Johannes Martinus van Harlingen
1767Jacoba Catharina van Schoonhoven
1794Hillegonda Petronella Meerman
1804Abraham Willem van der Staal
1824Everdine Susette van der Staal
1885Jan Werner van Pallandt
1907Frederik Leopold Samuel Frans van Tuyll van Serooskerken van Zuilen.
 • J.C. Kort, , in: , jrg. 32, 1977, p. 416.
 • C. Hoek, , in: , jrg. 28, 1973, p. 75.
12..Dirk van Wassenaar
13..Filips van Wassenaar
1405Filips van Wassenaar
1417Filips van Wassenaar
1421Hendrik van Wassenaar
1477Jacob van Wassenaar
1497Johan van Wassenaar
1525Marie van Wassenaar
1528Jacob van Ligne
1546Filips van Ligne
1610Lamoraal, prins van Ligne
1615Adriaan Pauw
1618Adriaan Pauw
1649Adriaan Pauw
1698Adriana Constantia Sohier de Vermandois
1738Catharina Noorthey
1755Hendrik Gevers
1761Hillegonda Gevers
1762Pieter Meerman
1762Hillegonda Petronella Meerman
1804Bartholomeus Marinus Johannes van der Staal
1818Claudine Claire van der Staal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in