Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Heereman van Zuydtwijck

3.20.23
J.A.M.Y. Bos-Rops
Nationaal Archief, Den Haag
1987
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.20.23
Auteur: J.A.M.Y. Bos-Rops
Nationaal Archief, Den Haag
1987

CC0

Periode:

1360-1880

Omvang:

23.00 meter; 2811 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in het Frans, Duits en Latijn.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief. De Duitse stukken zijn grotendeels in het Kurrentenschrift geschreven. Er zitten ook kaarten in het archief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het familiearchief Heereman van Zuydtwijck (1360-1880) bevat de zeer uitgebreide schriftelijke nalatenschap van een schatrijk geslacht en de verwante families. Daarmee bevat het informatie van en over een groot aantal katholieke personen uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. Rijkdom en religie brengen met zich mee dat er in het archief bijvoorbeeld stukken worden aangetroffen over geestelijke fundaties, maar ook dat informatie over openbare ambten en bestuursfuncties vrijwel geheel ontbreekt - het bekleden daarvan was voor katholieken immers bijna onmogelijk. De rijkdom van de familie heeft zijn sporen nagelaten in de vorm van honderden aankomsttitels en documenten over de verwerving van onroerend goed (onder meer beleningen door de Nassaus) en het beheer van een uitgebreid goederenbezit in Holland, West- en Zuid-Utrecht en de Tielerwaard. Een indicatie van de rijkdom geven ook de stukken van persoonlijke aard, waaronder de huwelijkse voorwaarden, testamenten en boedelinventarissen de meerderheid vormen.

Archiefvormers:

  • Heereman van Zuydtwijck

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in