Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Huis Wassenaar (Twickel) leenregister

3.19.81
J.A.M.Y. Bos-Rops
Nationaal Archief, Den Haag
2007
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.19.81
Auteur: J.A.M.Y. Bos-Rops
Nationaal Archief, Den Haag
2007

CC0

Periode:

1222-1800

Omvang:

1.50 meter; 28 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Handschriften

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De collectie Collectie Kopieën leenregisters huis Twickel bestaat uit foto'van een aantal leenregisters van de heren van Wassenaar, die zich bevinden in het huisarchief Twickel te Delden. De registers bevatten afschriften van zowel de akten van belening van de heren van Wassenaar door de Staten van Holland, als van de akten van belening door de heren van Wassenaar met bijgehorende stukken en enkele andere akten.

Archiefvormers:

  • Wassenaar

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in