Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Heerlijkheid Bleiswijk

3.19.09
F.W.J. Scholten
Nationaal Archief, Den Haag
1976
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.19.09
Auteur: F.W.J. Scholten
Nationaal Archief, Den Haag
1976

CC0

Periode:

1558-1970

Omvang:

0.50 meter; 156 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Heerlijkheid Bleiswijk in Zuid- Holland dateert al uit 1242. De oudste stukken in het archief zijn uit de zestiende eeuw: akten van verkoop van land en belening door Filips II, Willem van Oranje en de Staten van Holland en West-Friesland. Het archief bevat verder onder meer lijsten van bestuurders en predikanten van Bleiswijk en stukken betreffende heerlijke rechten.

Archiefvormers:

  • Heerlijkheid Bleiswijk

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in