Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

KvK Rijnland, Secretariaat

3.17.27
Doxis Informatiemanagers
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 2011
(c)

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.17.27
Auteur: Doxis Informatiemanagers
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 2011

(c)

Periode:

1816-2007

Omvang:

23.60 meter; 802 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Er zijn ook stukken in het Engels, het Frans en het Duits aangetroffen.

Soort archiefmateriaal:

Het oudste archiefmateriaal bevat normale geschreven, getypte en gedrukte documenten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat alle vanaf 1816 overgebleven archiefstukken, die in aanmerking zijn gekomen voor bewaring. Dit betreft neerslag over de organisatie, van het Algemeen en Dagelijks Bestuur, commissies, stuurgroepen en werkgroepen. Daarnaast bevat het archief oude stukken die zijn geschaard onder het kopje ‘stukken van algemene aard’. Vervolgens zijn er stukken te vinden over personeel, financiële zaken, verantwoording en toezicht en huisvesting. Een omvangrijk gedeelte van het archief bevat de neerslag van de uitvoering van taken (wetsuitvoering en de stimulering van de regionale economie). Als laatste bevat het archief publiciteit, voorlichting en communicatie. Ook zijn er stukken bewaard van de samenwerkende Kamers en gedeponeerd archief.

Archiefvormers:

  • Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Leiden, tot 1926 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland, sinds 1926

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in