Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hinderwetvergunningen Rotterdam

3.13.04.01
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1988
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.13.04.01
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1988

CC0

Periode:

1890-1960

Omvang:

45.00 meter; 358 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normaal geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief is een plaatsingslijst van Hinderwetvergunningen uit het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, m.b.t. het Directoraat Generaal van de Arbeid, en de Districten Rotterdam en Zuid-Holland, uit de periode 1890-1960. Het archief bevat dossiers over verschillende bedrijven met betrekking tot een aanvraag en het verlenen van een hinderwetvergunning. De documentatie betreft ondermeer beschikkingen van gemeenten en provincie voor het verlenen van hinderwetvergunningen, onderliggende stukken van bijvoorbeeld de arbeidsinspectie, en de uiteindelijke goedkeuring van de beschikking door de Directeur-Generaal van Arbeid in naam van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Directoraat Generaal van de Arbeid
  • Verschillende Gemeenten 3e district Rotterdam en Zuid-Holland

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in