Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

TH Delft tot 1956

3.12.08.01
J.A. Bruggemans
Nationaal Archief, Den Haag
1983
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.12.08.01
Auteur: J.A. Bruggemans
Nationaal Archief, Den Haag
1983

CC0

Periode:

1841-1956

Omvang:

26.40 meter; 1535 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Technische Hogeschool te Delft omvat tevens de archieven van de voorgangers, de Polytechnische School en de Koninklijke Akademie ter Opleiding van Burgerlijke Ingenieurs te Delft; bij de Technische Hogeschool zijn ook de archieven van onder meer het College van Curatoren en de Rector Magnificus opgenomen. Bewaard zijn naast de algemene stukken van de organisatie stukken betreffende personeel (ingekomen sollicitatiebrieven, reglementen), stukken betreffende het onderwijs (de samenstelling van studieprogramma's, lessen en examens, uitwisselingen met buitenlandse hoogleraren), briefwisselingen in verband met wetenschappelijk onderzoek, dossiers inzake studenten (verzoeken om tegemoetkoming in studiekosten en toekenning van beurzen, inschrijvingen, rapporten inzake studiebegeleiding, tuchtmaatregelen, stukken betreffende het Delftse Studenten Corps en andere studentenverenigingen). Ook is in het archief materiaal te vinden uit de Tweede Wereldoorlog in verband met demoblisatie, verzet, tewerkstelling en loyaliteitsverklaringen van studenten van de Hogeschool.

Archiefvormers:

  • Technische Hogeschool te Delft (1905-1956)
  • Polytechnische School te Delft (1864-1905)
  • Koninklijke Akademie ter Opleiding van Burgerlijke Ingenieurs te Delft (1843-1864)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in