Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Memories van Successie ZH

3.06.05
M. Beekhuis, H.G. Oost
Nationaal Archief, Den Haag
1985
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.06.05
Auteur: M. Beekhuis, H.G. Oost
Nationaal Archief, Den Haag
1985

CC0

Periode:

1806-1927

Omvang:

566.50 meter; 7064 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.Enkele stukken zijn in het Frans gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De successiebelasting werd geheven over erfenissen. Daartoe moest een Memorie van successie worden opgesteld, waarin een overzicht werd gegeven van de nagelaten bezittingen (onroerend goed, inboedel, banktegoeden e.d.) en de schulden van de overledene. De Memorie vermeldt de namen van de erfgenamen en hun relatie tot de overledene, alsmede de namen van personen of instellingen aan wie c.q. aan welke bij legaat of donatie iets is nagelaten. Over veel nalatenschappen werd geen Memorie opgemaakt, namelijk in gevallen waarin het saldo onbeduidend was. De Memories bevatten dus de akten van vaststelling van het recht op successie en van overgang bij overlijden, met bijlagen betreffende die vaststelling. Ze zijn in het archief geordend per belastingkantoor, in chronologische volgorde. De Memories zijn vanaf 1856 toegankelijk met behulp van de Tafels V-bis: alfabetische registers van overledenen met aantekening van de afhandeling van de nalatenschap en met verwijzing naar het nummer van de Memorie van successie (vóór het jaar 1856 kan alleen op jaar van overlijden worden gezocht). Vanaf 1883 zijn er ook Tafels VI: registers van testamenten voor een notaris verleden, alfabetisch op naam van de testateur.

Archiefvormers:

  • Gequalificeerde tot de Directie over de invordering van de Belasting over het Recht van Successie in departement Maasland
  • Ontvangers van de Successierechten in de Provincie Holland, zuidelijk gedeelte, later Zuid-Holland
  • Ontvangers van Registratie en Domeinen in het Departement van de Monden van de Maas
  • Regulateurs der Belasting op het Recht van Successie in de Provincie Holland, zuidelijk gedeelte

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Mijn grootvader Anton Daniel geb 1867 en overl.25-12-1937 te Gouda, zou ik bij uw centaal archief Belastingen periode 1928-1982 moeten kunnen vinden
De digitale gegevens stoppen bij 1926.Moet ik naar uw kantoor Marwijne 32 Apeldoorn komen?

De memories van successie Zuid-Holland zijn tot en met 1927 overgedragen aan het Nationaal Archief. De memories van 1928 -1989 berusten nog bij het Centraal Archief van de Belastingdienst te Apeldoorn, Marowijne 32, 7333 PJ Apeldoorn.

Hallo ,

Ik ben op zoek naar memorie van successie van Jan Blom geboren 23-3-1850 in Haamstede . Overleden 24-7-1921 in Rotterdam . Aktenummer 3107 .

Ik heb begrepen dat ik deze moet zoeken in de plaats waar iemand is overleden . Moet ik nu in Rotterdam zoeken of in het Nationaal Archief in Den Haag ?

Met vriendelijke groet Ada de With .

Ada de With,

De persoon die je zoekt is overleden in Rotterdam, dus de memorie van Successie moet je dan zoeken
in de inventaris van het nationaal Archief en vervolgens dit op film bekijken. Waar een persoon is overleden is dus van belang bij het terugvinden ervan. belangrijkste gegeven is dan precies de datum van overlijden omdat de stukken worden opgeborgen in de buurt van deze overlijdensdatum ( ook al omdat de inlevering van de stukken pas vele maanden later geschiedde) succes, altijd waardevolle gegevens zijn hierin terug te vinden). Peter van Dam

Ik ben op zoek naar de Memorie van Successie van Klaas Noort. Geboren te Amsterdam op 22-04-1865 te Amsterdam en overleden op 14-07-1942 te Maartensdijk. Kunt U mij vertellen waar ik dat kan vinden? Moet ik dan in Utrecht zijn? Ik ben zijn kleindochter.

Mijn voorvader Willem Gerritsz. (van der) Struijs werd gedoopt te Vlaardingen op 15 augustus 1779 en overleed op zee bij Hitland (Shetland Eilanden) op 28 september 1843. Ik weet dat hij een testament had, maar onder welke stad vind ik nu zijn Memorie van Successie?

Geachte heer Brouwer,

Uw reactie is doorgezet voor verdere behandeling door de medewerkers Dienstverlening.

Kunt u mij verder helpen? Via de dochter van mijn tweeling broer kreeg ik bericht dat er een brief van de Belastingdienst was gekomen met de waarschuwing u heeft een erfenis gekregen u moet aangifte doen. Zij heeft naar de Belastingdienst gebeld dat zij van niets wist en wil weten elke notaris dit afhandeld. De belastingdienst wil niet meewerken. Mijn broer is getrouwd met een man die ook in die brief genoemd wordt. Een eventuele erfenis gaat m.i. niet naar de kinderen want de wettige echtgenoot is niet dood, of kan het zo zijn dat de man van mijn broer in zijn testament mijns broer dochter iets nagelaten heeft in de vorm van een erfenis.

Inventaris nr 3.06.05, 2.4.15 Kantoor Sliedrecht/Papendrecht
Volgens Uw inventaris 5307 1886okt-1888dec en
5308 1894-1900.

Ik ben geïnteresseerd in enige stukken in de tussenliggende periode.
Is U iets bekend of deze verloren zijn geraakt of elders in bewaring zijn ?

Geachte heer Verschoor,

Uw reactie is doorgezet voor verdere behandeling door de medewerkers van onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik geloof dat ik pech heb. Ik ben op zoek naar de memorie van successie van iemand die in Den Haag is overleden op 30 juli 1817. Het lijkt er op dat de memorie niet is bewaard, want 1e periode eindigt in 1816 en volgende periode begint in 1818. Zou de memorie misschien kunnen zitten in inv. nr.1266? Daar staat bij "Bijlagen 1817, memories".

Geachte heer van Riel,

Uw reactie is doorgezet voor verdere behandeling door de medewerkers van onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Waar kan ik de memories van successie vinden betreffende Johannes Bernhardus Papenborg, overleden
9 april 1956 te Lichtenvoorde>?

Beste Engelien,

Uw reactie is doorgezet voor verdere behandeling door de medewerkers van onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Wellicht heeft u iets aan deze site:
http://www.genealogiedomein.nl/index.php?option=com_docman&task=cat_view...

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar de memorie v successie van Ludovicus Johannes van Harlingen overleden in Wassenaar op 12 maart 1981.
En van zijn vrouw Clasina van Harlingen van Proosdij overleden op 11 mei 1985.
Waar zij zijn overleden weet ik niet . Kan op hun woonadres in Wassenaar zijn maar natuurlijk ook in een ziekenhuis bv Den Haag.
Kunt U mij vertellen of ik deze memories kan inzien .

Mvg Ada de With.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in