Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Strafinstellingen Brielle

3.05.27
Nationaal Archief, Den Haag
1994
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.05.27
Auteur: Nationaal Archief, Den Haag
1994

CC0

Periode:

1846-1877

Omvang:

0.40 meter; 14 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Strafinstellingen te Brielle bevat onder ander registers van inschrijvingen van gedetineerden, registers van inschrijvingen van gegijzelden om schulden en een register van voorlopig aangehoudenen.

Archiefvormers:

  • Huis van Arrest te Brielle 1811-1889

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis

In Brielle was in 1623 het Gemeene lands- en stadsgevangenhuis gebouwd, een hoog vierkant gebouw, dat zowel de Waag als de gevangenis bevatte. ( J. Klok, 'Een en ander over de oude gevangenis in Brielle' in Zuid-Holland, tweemaandelijks orgaan van de Historische Vereniging voor Zuid-Holland, XII (1966), 30. ) Bij de invoering van het 'Arrêté sur l'Organisation des Prisons' in 1811 werd de gevangenis tot Huis van Arrest bestemd, omdat Brielle de hoofdplaats was van het gelijknamige arrondissement.

In 1857 oordeelde P.W. Alstorphius Grevelink in zijn rapport dat het Huis van Arrest tot de slechtste gevangenissen hoorde, die hij tijdens zijn inspectiereis bezocht had. Het was overbevolkt en er bestond geen enkele mogelijkheid om de gevangenen te luchten, wat erg ongezond kon zijn, vooral tijdens grote hitte. Daarnaast waren er weinig vertrekken, zodat zowel de veroordeelden en onveroordeelden als de jeugdigen en volwassenen moeilijk gescheiden konden worden. ( P.W. Alstorphius Grevelink, Rapport van den Inspecteur der Gevangenissen betreffende zijne inspectiereis, gedaan in 1857, uit het oogpunt van cellulaire opsluiting ('s-Gravenhage 1857), 25, RAZH, Strafinstellingen 's-Gravenhage, inv.nr 911. )

In 1877 werd het arrondissement Brielle door de reorganisatie van de rechterlijk macht opgeheven. Dientengevolge hield het Huis van Arrest op te bestaan en bleef alleen het Huis van Bewaring over. Ook veranderde de naam van het bestuur van College van Regenten in College van Toezicht.

Bij de herindeling van de huizen van bewaring in 1886 ( Zie het Koninklijk Besluit van 2 juli 1886, nr. 36. ) werd Brielle aangewezen als een van de plaatsen buiten de arrondissementshoofdplaats waar een huis van bewaring gevestigd zou zijn, waarbij de overweging gemaakt werd, dat uit de praktijk zou moeten blijken of er daar behoefte zou zijn aan zo'n huis. Reeds in 1888 bleek een aantal huizen van bewaring overbodig, waarvan Brielle er een was. Met ingang van 1 januari 1889 werd de instelling opgeheven. ( Zie Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling, Archief van het Kabinet des Konings, 1841-1897, inv.nr. 2865, Koninklijk Besluit van 3 november 1888, nr. 20. )

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in