Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

College Toezicht Huis van Bewaring Strijen

3.05.15
Nationaal Archief, Den Haag
1996
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.05.15
Auteur: Nationaal Archief, Den Haag
1996

CC0

Periode:

1849-1877
merendeel 1856-1877

Omvang:

0.10 meter; 6 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het College van Toezicht van h et huis van Bewaring te Strijen bevat onder ander een kopieboek van uitgegane stukken, de begrotingen over de dienstjaren 1857-1877, rekeningen over de dienstjaren 1857-1876 en een in 1866 opgemaakte inventaris van het aanwezige archief.

Archiefvormers:

  • College van Toezicht van het huis van Bewaring te Strijen 1846-1877

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis

Krachtens het Koninklijk Besluit van 22 april 1841, no 80, het zogenaamde Reglement van de Huizen van Bewaring, moest nabij elk Kantongerecht een Huis van Bewaring zijn. Veel van deze kleine gestichten, waarvan de kosten van inrichting en onderhoud voor rekening van de gemeenten kwamen, waren in openbare, gemeentelijke gebouwen ondergebracht. In 1853 waren er 173 van dergelijke Huizen van Bewaring, waarvan er 33 in Huizen van Burgerlijke en Militaire Verzekering en Huizen van Arrest waren ondergebracht. ( Petersen, Gedetineerden onder dak, 225. ) Eén daarvan was het Huis van Bewaring van Strijen, dat samen met het Kantongerecht in het oude Dorpshuis aldaar was gehuisvest. Onderzoek heeft niet kunnen aantonen of deze gevangenis al meteen in 1841 werd ingesteld. De oudst bekende vermelding dateert van 1846 ( In de Statistieke tabel van de bevolking der gevangenissen in Nederland over 1846 komt Strijen voor onder de Huizen van Bewaring, die toen voor het eerst in de statistiek waren opgenomen. ). Vanouds was er in het Dorpshuis een gevangenis, " bestaande uit een voorportaal, een groot en twee kleine vertrekken, allen rondom met drie duims eiken planken betimmerd en van twee dubbele deuren voorzien". Hiervan deed in 1847 enkel het grootste vertrek nog dienst als gevangenis van het kanton 's-Gravendeel. ( A.J. van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, X, Gorinchem z.j. [1847] (herdruk 1979), 779. Daarmee voldeed de kantonnale gevangenis allerminst aan de in 1858 door A. Grevelinck, Netscher en Pierson gewenste inrichting. Zie: Petersen, Gedetineerden onder dak, 258. ) Behalve 's-Gravendeel, ressorteerden onder dit kanton de gemeenten Strijen, Puttershoek, Maasdam, Mijnsheerenland.

Omstreeks 1870 werd het aantal Huizen van Bewaring vanwege ongeschiktheid en uit bezuinigingsoverwegingen tot 102 gereduceerd. Hoewel de Commissaris des Konings in Zuid-Holland in 1862 reeds van mening was dat het Strijense Huis van Bewaring voor dit doel beslist ongeschikt was, bleef het nog tot 1877 als zodanig in gebruik. ( Algemeen Rijksarchief (ARA), Archief van het Huis van Bewaring van Strijen, inv.nr. 1., brieven van de Commissaris des Konings d.d. 27 juni, 14 augustus 1862; inv.nr. 2, brief van het College van Toezicht aan A.Th. Winkler te Strijen d.d. 19 december 1862. ) In dat jaar werden er als gevolg van de reorganisatie van de Rechterlijke Macht een aantal Rechtbanken en Kantongerechten ontbonden. Eén van de 27 kantonnale gevangenissen, die toen werden opgeheven, was die van Strijen. Met ingang van 22 mei werd het gesloten en kreeg de cipier eervol ontslag. ( Zie ARA, Verbalen van het Ministerie van Justitie, 1876-1914, inv.nr. 4349, brief d.d. 14 mei 1877 no. 226 A, en ARA, Archief Huis van Bewaring Strijen, inv.nr. 1, brief van de Commissaris des Konings in Zuid-Holland d.d. 17 mei 1877. Verder: Petersen, Gedetineerden onder dak, 233. )

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in