Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Strafinstellingen Sommelsdijk

3.05.14
W. Vos, M. Kersten
Nationaal Archief, Den Haag
1974
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.05.14
Auteur: W. Vos, M. Kersten
Nationaal Archief, Den Haag
1974

CC0

Periode:

1888-1901

Omvang:

0.10 meter; 3 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Huis van Bewaring te Sommelsdijk deed dienst van 1864 tot 1901. Het archief van het Huis van Bewaring te Sommelsdijk bevat een register van inschrijving van gedetineerden, een register van inschrijving van voorlopig aangehoudenen en een register van inschrijvingen van gegijzelden om schulden.

Archiefvormers:

  • Huis van Bewaring te Sommelsdijk

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis

Het kantonale Huis van Bewaring was oorspronkelijk gevestigd onder de toren van de Hervormde Kerk in twee kleine vertrekken. Omdat ook het Kantongerecht huisvestingsproblemen had (het hield namelijk zitting in de raadzaal van het gemeentehuis), besloot de Minister van Justitie in 1859 tot de bouw van een gecombineerd Huis van Bewaring en Kantongerecht. De bouw werd in 1861 begonnen en in 1864 voltooid. ( Petersen, Gedetineerden onder dak, 229-233 en J.v.d. Waal en F.O. Vervoorn Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee zijne wording en zijn voortbestaan tot op heden, (Sommelsdijk, 1896), 288-291. )

In 1886 beoordeelde de Minister de noodzaak van de huizen van bewaring buiten de arrondissementshoofdplaatsen. De noodzaak van een Huis van Bewaring in Sommelsdijk zag hij niet in, maar vanwege de bezwaren die onder andere door het kantongerecht en het gemeentebestuur geuit werden, adviseerde hij de koning om "de ondervinding uitspraak te laten doen" over de noodzaak van het gesticht in Sommelsdijk. ( Zie Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling (ARA Tweede Afd.), Verbalen van het Ministerie van Justitie, 1876-1914, inv.nr. 4593, verbaal d.d. 25 juli 1886, no. 94. )

In 1888 achtte de Minister de inrichting van de huizen van bewaring buiten de arrondissementshoofdplaatsen, waaronder Sommelsdijk, geschikt voor hechtenisstraf of detentie van ten hoogste tien dagen. ( Zie ARA Tweede Afd., Archief van het Kabinet des Konings 1941-1897, inv.nr. 2865, Koninklijk Besluit van 3 november 1888, nr. 20. )

Het beleid van de Minister bleef erop gericht om het aantal gestichten te beperken. De bezetting van de kleine huizen van bewaring werd in de daaropvolgende jaren steeds minder, terwijl de capaciteit van de huizen van bewaring in de arrondissementshoofdplaatsen voldoende was. Ook verbeterden de vervoermiddelen zodat de afstand geen rol van belang meer speelde in de overwegingen bepaalde huizen te handhaven. Deze factoren golden alle ook voor Sommelsdijk en met ingang van 1 juli 1901 werd het Huis van Bewaring aldaar opgeheven. ( Koninklijk Besluit van 5 december 1900 nr. 40; zie verder Petersen, Gedetineerden onder dak, 751-753. )

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in