Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Strafinstellingen Schoonhoven

3.05.13
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.05.13
Auteur: Nationaal Archief, Den Haag
1993

CC0

Periode:

1851-1888

Omvang:

0.60 meter; 11 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Strafinstellingen te Schoonhoven bevat onder ander registers van notulen van vergaderingen, registers van inschrijvingen van gedetineerden en een register van kledingstukken en voorwerpen die door de cipier zij binnenkomst van de gedetineerden in beslag zijn genomen en bij vertrek zijn afgegeven.

Archiefvormers:

  • Huis van Bewaring te Schoonhoven 1851-1888

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis

Het kantonaal Huis van Bewaring was gevestigd in enkele lokalen van het raadhuis van Schoonhoven. Toen in 1877 bij de reorganisatie van de rechterlijke macht het kanton Schoonhoven uitgebreid werd, wenste het College van Toezicht een nieuw Huis van Bewaring te bouwen, mede vanwege de ongeschiktheid van de ruimtes in het raadhuis. Tot nieuwbouw kwam het niet, wel werden in 1880 en 1881 enige verbeteringen aangebracht in de lokalen en de woning van de cipier. ( Zie inv.nr. 1, de notulen over de periode 1877-1881. )

In 1886 werd de bestemming van iedere gevangenis beoordeeld in verband met de invoering van de Gestichtenwet van 1884. ( Zie de Algemene Inleiding, XVI-XVII. ) Niet langer hoefde in elk kanton een Huis van Bewaring gevestigd te zijn. Ook het Huis van Bewaring in Schoonhoven was niet langer vereist, maar omdat de gemeente op grote afstand lag van de dichtstbijzijnde arrondissementshoofdplaats, besloot de Minister van Justitie van het gesticht een passantenhuis te maken. ( Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling (ARA, Tweede Afd.), Archief van het Kabinet des Konings, 1841-1897, inv.nr. 2727, Koninklijk Besluit van 2 juli 1886, nr. 36. ) In de praktijk bleek dat er nauwelijks van dit passantenhuis gebruik gemaakt werd. Tevens vroeg het gemeentebestuur van Schoonhoven een hoog bedrag aan huur voor de lokalen, zodat de Minister aanleiding zag om het reeds in 1888 op te heffen. ( ARA Tweede Afd., Archief Kabinet des Konings 1841-1897, inv.nr. 2827, Koninklijk Besluit van 5 maart 1888, nr. 23. )

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in