Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Strafinstellingen Rotterdam

3.05.10
A. Versteege
Nationaal Archief, Den Haag
1991
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.05.10
Auteur: A. Versteege
Nationaal Archief, Den Haag
1991
CC0

Periode:

1814-1985
merendeel 1839-1975

Omvang:

16.00 meter; 1033 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat een aantal tekeningen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Van de Commissie van Administratie zijn er registers van notulen, correspondentie en jaarverslagen. Verder zijn er stukken over de reglementering, gebouwen, personeel en financiën; over de getineerden zijn er stukken m.b.t. het onderhoud. Van de cipier (en van de directeur) van het Huis van Bewaring is er correspondentie en zijn er tevens jaarverslagen. Verder zijn er stukken over de reglementering en inzake financiën kas- en grootboeken. Voor wat betreft de gedetineerden zijn er registers van gegijzelden om schulden, registers van gegevens van voorlopig aangehouden, registers van gegevens van gedetineerden, registers van "politiek" gedetineerden (vnl. N.S.B.'ers) en de zogeheten Duitse afdeling ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn er registers van vrouwelijke gedetineerden, die later apart werden gehuisvest, en registers van gegevens van kinderen die met de moeders zijn opgenomen. Ook zijn er stukken over de reclassering, medische zorg en wet -en regelgeving omtrent gevangenissen meer in het algemeen. Tevens is er enige vakliteratuur.

Archiefvormers:

 • Cipier van het Huis van Arrest te Rotterdam 1814-1886
 • Cipier van het Provisioneel Huis van Correctie te Rotterdam 1824-1833
 • Cipier van het Tucht- en Werkhuis te Rotterdam 1814-1821
 • College van Regenten over de Gevangenis van Rotterdam
 • Commissie van Administratie over de Gevangenis van Rotterdam
 • Commissie van Toezicht over de Gevangenis van Rotterdam
 • Directeur van de Bijzondere Strafgevangenis voor Jonge Vrouwen te Rotterdam 1938- 1953
 • Directeur van de Bijzondere Strafgevangenis voor Mannen te Rotterdam 1929-1953
 • Directeur van de Bijzondere Strafgevangenis voor Vrouwen te Rotterdam 1919-1953
 • Directeur van de Cellulaire Gevangenis te Rotterdam 1872-1886
 • Directeur van de Duitse afdeling te Rotterdam 1943-1945
 • Directeur van de Gevangenis te Rotterdam 1953-1960
 • Directeur van de Gevangenis voor Vrouwen te Rotterdam 1960-1968
 • Directeur van de Strafgevangenis te Rotterdam 1886-1953
 • Directeur van het Arrestantenhuis te Rotterdam 1945-1948
 • Directeur van het Daghuis van Bewaring te Dordrecht 1974
 • Directeur van het Huis van Bewaring II te Rotterdam 1955-1974
 • Directeur van het Huis van Bewaring te Rotterdam 1886-heden
 • Directeur van het Hulpgebouw van het Huis van Bewaring te Rotterdam 1943-1955
 • Directeur van het Hulphuis van Arrest te Rotterdam 1872-1886
 • Directeur van het Hulphuis van Bewaring te Rotterdam 1886-1900
 • Directrice van de Gevangenis voor Vrouwen te Rotterdam 1968-1972
 • Directrice van de Penitentiaire Inrichting voor Vrouwen te Rotterdam 1972-
 • Directrice van de Rijkswerkinrichting voor Vrouwen te Rotterdam 1969-
 • Geneesheer van de Strafgevangenis te Rotterdam 1853-1918
 • Gestichtsraad van het Huis van Bewaring te Rotterdam 1955-1960
 • Kommandant van de Gevangenis voor Jeugdige Veroordeelden te Rotterdam 1833-1866
 • Officier van Gezondheid van de Cellulaire Gevangenis te Rotterdam 1872-1918
 • Officier van Gezondheid van de Gevangenissen te Woerden 1853-1918
 • Werkindelingscommissie van het Huis van Bewaring te Rotterdam 1974-1976

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Vrijwel al het overgebrachte archief werd op de zolder van het Huis van Bewaring bewaard.

De archieven van de strafinstellingen te Rotterdam werden in 1966, respectievelijk 1972, 1974, 1981 en 1989 in gedeelten naar het Rijksarchief in Zuid-Holland overgebracht. Tot en met 1974 betrof dit voornamelijk een gedeelte van het archief van de Commissie van Administratie, respectievelijk College van Regenten en Commissie van Toezicht en een gedeelte van het archief van de directeur van de (Bijzondere Straf)gevangenissen en het Huis van Bewaring II. De rest werd, samen met het archief van de directeur van het Huis van Bewaring (I), in 1989 overgedragen. Het archief van de directrice van de Vrouwengevangenis, later Penitentiaire Inrichting voor Vrouwen werd in 1981 overgebracht. De notulen van de vergaderingen van de Commissie van Administratie over de jaren 1839 - 1854 en de registers van bijzondere voorvallen, opgemaakt door de kommandant en cipier van het Tucht- en Werkhuis, het Provisioneel Huis van Correctie, het Huis van Arrest en de Gevangenis voor Jeugdige Veroordeelden, over de jaren 1815 - 1839 zijn 1988 door het Centraal Wervings- en Opleidingsinstituut van het Gevangeniswezen overgedragen. Het is onbekend waarom deze stukken daar hebben berust.

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

In 2006 volgde een aanvulling (inv.nrs 996-1033).

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in