Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Strafinstellingen Rotterdam

3.05.10
A. Versteege
Nationaal Archief, Den Haag
1991
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.05.10
Auteur: A. Versteege
Nationaal Archief, Den Haag
1991

CC0

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1814-1985
merendeel 1839-1975

Omvang:

1033 inventarisnummers; 16,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat een aantal tekeningen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Van de Commissie van Administratie zijn er registers van notulen, correspondentie en jaarverslagen. Verder zijn er stukken over de reglementering, gebouwen, personeel en financiën; over de getineerden zijn er stukken m.b.t. het onderhoud. Van de cipier (en van de directeur) van het Huis van Bewaring is er correspondentie en zijn er tevens jaarverslagen. Verder zijn er stukken over de reglementering en inzake financiën kas- en grootboeken. Voor wat betreft de gedetineerden zijn er registers van gegijzelden om schulden, registers van gegevens van voorlopig aangehouden, registers van gegevens van gedetineerden, registers van "politiek" gedetineerden (vnl. N.S.B.'ers) en de zogeheten Duitse afdeling ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn er registers van vrouwelijke gedetineerden, die later apart werden gehuisvest, en registers van gegevens van kinderen die met de moeders zijn opgenomen. Ook zijn er stukken over de reclassering, medische zorg en wet -en regelgeving omtrent gevangenissen meer in het algemeen. Tevens is er enige vakliteratuur.

Archiefvormers:

  • Cipier van het Huis van Arrest te Rotterdam1814-1886 Cipier van het Provisioneel Huis van Correctie te Rotterdam1824-1833 Cipier van het Tucht- en Werkhuis te Rotterdam1814-1821 College van Regenten over de Gevangenis van Rotterdam Commissie van Administratie over de Gevangenis van Rotterdam Commissie van Toezicht over de Gevangenis van Rotterdam Directeur van de Bijzondere Strafgevangenis voor Jonge Vrouwen te Rotterdam1938- 1953 Directeur van de Bijzondere Strafgevangenis voor Mannen te Rotterdam1929-1953 Directeur van de Bijzondere Strafgevangenis voor Vrouwen te Rotterdam1919-1953 Directeur van de Cellulaire Gevangenis te Rotterdam1872-1886 Directeur van de Duitse afdeling te Rotterdam1943-1945 Directeur van de Gevangenis te Rotterdam1953-1960 Directeur van de Gevangenis voor Vrouwen te Rotterdam1960-1968 Directeur van de Strafgevangenis te Rotterdam1886-1953 Directeur van het Arrestantenhuis te Rotterdam1945-1948 Directeur van het Daghuis van Bewaring te Dordrecht1974 Directeur van het Huis van Bewaring II te Rotterdam1955-1974 Directeur van het Huis van Bewaring te Rotterdam1886-heden Directeur van het Hulpgebouw van het Huis van Bewaring te Rotterdam1943-1955 Directeur van het Hulphuis van Arrest te Rotterdam1872-1886 Directeur van het Hulphuis van Bewaring te Rotterdam1886-1900 Directrice van de Gevangenis voor Vrouwen te Rotterdam1968-1972 Directrice van de Penitentiaire Inrichting voor Vrouwen te Rotterdam 1972- Directrice van de Rijkswerkinrichting voor Vrouwen te Rotterdam 1969- Geneesheer van de Strafgevangenis te Rotterdam1853-1918 Gestichtsraad van het Huis van Bewaring te Rotterdam1955-1960 Kommandant van de Gevangenis voor Jeugdige Veroordeelden te Rotterdam1833-1866 Officier van Gezondheid van de Cellulaire Gevangenis te Rotterdam1872-1918 Officier van Gezondheid van de Gevangenissen te Woerden1853-1918 Werkindelingscommissie van het Huis van Bewaring te Rotterdam1974-1976

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in