Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Strafinstellingen 's-Gravenhage

3.05.04
G.J. Lasee, R.A.M. Vernooij
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.05.04
Auteur: G.J. Lasee, R.A.M. Vernooij
Nationaal Archief, Den Haag
1993

CC0

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1814-1985
merendeel 1814-1975

Omvang:

952 inventarisnummers; 43,50 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat van een aantal strafinstellingen te Den Haag notulen, correspondentie, jaarverslagen en stukken betreffende de organisatie (reglementen, gebouwen en personeel). Met betrekking tot de gedetineerden zijn er verder inschrijvingsregisters met gegevens over gedetineerden, gedeeltelijk met indices. Tevens is er een uitvoerige documentatie-afdeling met reglementering, jaarverslagen, statistieken, verslagen en rapporten, vakliteratuur, tijdschriften en overige stukken.

Archiefvormers:

  • Commissie van Administratie, respectievelijk het College van Regenten over de Strafinstellingen te 's-Gravenhage, 1814-1942 Directeur van de Strafinstellingen aan de Prinsegracht, 1882-1902 Directeur van de Strafinstellingen aan de Pompstationsweg, 1887-1976 Geneesheer-directeur van het Rijksasiel "Kogelenbergh", (1953) 1955-1971 Hoofddirecteur van het Huis van Bewaring I aan de Casuariestraat, 1902-1967, het Huis van Bewaring II en Gevangenis II aan de Van Alkemadelaan, 1940-1969 (1985) en het Hulp-Huis van Bewaring aan de St. Jacobsstraat, 1942-1950 Directeur van het Huis van Bewaring aan de Van Alkemadelaan, 1970-1975 (1976) Directeur van het Jeugdhuis van Bewaring "De Sprang" aan de Stevinstraat, 1975

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in