Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Strafinstellingen Gouda

3.05.03
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.05.03
Auteur: Nationaal Archief, Den Haag
1993

CC0

Periode:

1821-1886

Omvang:

1.30 meter; 40 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Strafinstellingen te Gouda bevat onder ander registers van de notulen van de vergaderingen, stukken betreffende de staat van werktuigen en huisraad en hun conditie, van de staat van de bevolking en van het verstrekte voedsel aan gedetineerden in het Huis van Bewaring en registers van inschrijvingen van gedetineerden in het huis van Bewaring.

Archiefvormers:

  • Directeur van het Huis van Bewaring te Gouda 1821-1886

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in