Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Strafinstellingen Gouda

3.05.03
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.05.03
Auteur: Nationaal Archief, Den Haag
1993

CC0

Periode:

1821-1886

Omvang:

1.30 meter; 40 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Strafinstellingen te Gouda bevat onder ander registers van de notulen van de vergaderingen, stukken betreffende de staat van werktuigen en huisraad en hun conditie, van de staat van de bevolking en van het verstrekte voedsel aan gedetineerden in het Huis van Bewaring en registers van inschrijvingen van gedetineerden in het huis van Bewaring.

Archiefvormers:

 • Directeur van het Huis van Bewaring te Gouda 1821-1886

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Lijst van archiefbescheiden van de strafinstellingen te Gouda, die berusten bij de Streekarchiefdienst Hollands Midden te Gouda, archief van het Tuchthuis (later vrouwengevangenis) te Gouda.

Inv.nr.
13.Notulen van de vergaderingen van het College van Regenten; minuten, 1818 jun - okt, 1 omslag
14.Ingekomen stukken van de Commissie van Administratie, respectievelijk het College van Toezicht, 1818 (mrt-okt), 1822, [1861], 1863, 1865. 1 omslag
15.Uitgaande stukken van het College van Regenten; concepten, minuten en (authentieke) afschriften, 1818 en z.d. 1 omslag
16.Kopieboek van uitgaande stukken van de Commissie van Administratie, 1856 - 1861. 1 deel
17.Voorwaarden voor de aanbesteding van het onderhoud van de gevangenen voor 1816, [1815]. 1 stuk
18.Reglement voor de gedetineerden in het tuchthuis; gedrukt; 1815. 1 stuk
19.Bestekken voor het onderhoud en de verbetering van het Tucht- of Gevangenhuis, 1831 - 1843. 1 omslag
20.Dossier inzake de afwikkeling van de financiële aangelegenheden betreffende het Tuchthuis tussen de Burgemeester en wethouders van Gouda en het Rijk; met retroacta 1667-1809; met inventaris; 1851 - 1857. 1 pak
21.Dossier inzake de afhandeling van de vergoedingen voor de voormalige Commissie van Administratie, 1863 - 1864. 1 omslag
22-23.Kasboeken van eigen gelden van gedetineerde vrouwen, 1854 - 1861. 2 delen
 • 22. 1854 - 1861
  • De rekeningen met de vrouwen beginnen in de periode 1854-1856 en lopen eventueel door tot 1861 toen de vrouwen overgebracht werden naar Woerden.
 • 23. 1856 - 1861
  • De rekeningen met de vrouwen beginnen in de periode 1856-1858 en lopen eventueel door tot 1861 toen de vrouwen overgebracht werden naar Woerden.
24.Bestekken, voorwaarden en begroting voor het maken van een kantonaal Huis van Bewaring in de Looihal voor het jaar 1854; minuten, 1853. 2 stukken
25a.Instructie voor de cipier van de gevangenpoort (waarschijnlijk het Huis van Arrest), 1815. 1 stuk
25b.Reglement voor de voeding van de gedetineerden; concept; 1815. 1 stuk
26.Register van opname, ontslag en signalementen van het Huis van Arrest te Gouda, 1822 - 1843. 1 deel
27a.Algemeen reglement voor de huishoudelijke dienst voor de gevangenis voor veroordeelde vrouwen, alsmede instructie voor het personeel; gedrukt; met aanvulling, 1851, 1847. 2 deeltjes
27b.Instructie voor de comptabiliteit voor de kleding- en liggingstukken in 's Rijks Gevangenissen; gedrukt, 1850. 1 deeltje
28.Kwitanties, afgegeven door de ontvanger van het arrondissement Rotterdam aan de Regenten in verband met stortingen door hen gedaan, 1821 - 1823. 3 stukken
29.Authentiek uitreksel uit het Register der Geldelijke Belastingen ter Algemeene Rekenkamer, voor de storting van het ingehouden gedeelte van de werklonen van de gevangenen door de Regenten, 1 stuk

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in