Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Strafinstellingen Gorinchem

3.05.02
A.A. Mietes
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.05.02
Auteur: A.A. Mietes
Nationaal Archief, Den Haag
1993
CC0

Periode:

1853-1967
merendeel 1853-1933

Omvang:

1,20 meter; 7 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de strafinstellingen te Gorinchem bevat onder ander de registers van notulen van de vergaderingen van de College van Regenten, rekeningenboek met gedetineerden en verschillende inschrijvingsregisters, waaronder die van kinderen die samen met hun moeder in de strafinstelling zijn opgenomen.

Archiefvormers:

  • Directeur van de Strafinstellingen te Gorinchem 1811-1932

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

In 1970 werden in de voormalige strafgevangenis te Leeuwarden archiefbescheiden gevonden van verschillende strafinstellingen, waaronder ook archiefbescheiden van het Huis van Arrest te Gorinchem.

Van de overdracht van de in Leeuwarden gevonden bescheiden werd geen verklaring opgemaakt.

In 1973 had de gemeentearchivaris van Breda uit de nalatenschap van de heer A. Hallema, auteur van verschillende boeken over de geschiedenis van het gevangeniswezen, archiefbescheiden verkregen van de Colleges van Regenten van de gevangenissen te Gorinchem en Gouda. Deze werden in twee fasen door hem overgedragen (inv.nrs. 1, 2 en 4). In 1974 werden door de directeur van het Huis van Bewaring II te Rotterdam vier registers overgedragen, die volgens hem in het archief van de Bijzondere Strafgevangenis voor vrouwen te Gorinchem thuishoorden. Drie van deze registers horen echter in de archieven van de strafinstellingen te Rotterdam, omdat ze na sluiting van de strafgevangenis in Gorinchem voortgezet zijn bij de Bijzondere Strafgevangenis voor vrouwen te Rotterdam. Deze registers zijn thans toegevoegd aan dat archief en opgenomen in een supplement.

Tenslotte ontving het Rijksarchief in 1993 van de gemeentearchivaris van Gorinchem een aantal archiefbescheiden (inv.nr. 3 en 5).

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in